TOK AVSTAND: Medeier i Enok Nilsen fiskerestaurant, Allan Iversen, tok ned den omstridte plakaten morgenen etter han fikk reaksjoner på skiltet. Skiltet er signert den ruspolitiske organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Mona Wikøren, Fæderlandsvennen

Skjenkesteder slapp prikker i to år: − Svært uheldig

I to år kunne utelivsbransjen slippe prikker fra skjenkekontrollen ved å henge opp et skilt fra den ruspolitiske organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening.

Av 

Caisa Linea Hagfors

Publisert:

– Det nærmeste ordet er korrupsjon, uten at jeg vil bruke det før saken er etterforsket ferdig. Men jeg vil ikke bli overrasket dersom kommunen ender på tiltalebenken for å akseptere et slikt forslag, sier høyesterettsadvokat John Christian Elden til VG.

Forslaget han viser til, er en avtale om «ansvarlig alkoholhåndtering» datert tilbake til 2013.

Avtalen er i dag avsluttet, men den ble likevel et tema for debatt hos Fædrelandsvennen, som omtalte den først. Det hele startet med at en besøkende ved Enok Nilsen fiskerestaurant i Kristiansand reagerte på et skilt på veggen i restauranten.

Skiltet, også kalt plakett, er en del av avtalen mellom kommunen, Arbeidstilsynet, politiet og utelivsbransjen i Kristiansand. Avtalen inneholder også flere elementer - se avtalen her:

Det er signert den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), og forplikter restauranten til å «vise nulltoleranse overfor narkotika» – samt avvise gjester som bærer «klær og effekter med legaliseringssymboler».

Elden har lest avtalen og er klar på hva han mener om at kommunen gjennom avtalen har pålagt utesteder å bortvise personer med en bestemt politisk holdning:

– Grunnlovsstridig, sier han kort.

Bla for å se bildet av både avtalen og skiltet her:

Han mener denne avtalen i praksis innebærer at restauranten ville måtte avvist politikere som Bent Høie (H) og Erna Solberg (H), fordi de ønsker å endre ruslovgivningen.

– Det er fullstendig uakseptabelt juridisk at kommunen inngår en avtale med en privat ruspolitisk forening om at medlemmene deres skal se bort fra lovbrudd og alkoholloven dersom utestedene godtar å kneble ytringsfriheten, sier Elden.

Les tilsvaret fra Politidirektoratet og Norsk Narkotikapolitiforening lenger ned i saken.

KRITISK: Høyesterettsadvokat John Christian Elden mener deler av innholdet på plaketten som restaurantene måtte henge opp er grunnlovsstridig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool

– Ville ikke inngått en slik avtale i dag

Til VG bekrefter Kristiansand kommune at NNPF også var med på å utforme avtalen, selv om de ikke var en av avtalepartene.

– I nåtidens lys ser vi at budskapet burde vært utformet av de fire avtalepartene og ikke en interesseorganisasjon på siden, sier Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand.

Urfjell sier at «kommunen ville ikke inngått en slik avtale i dag», men avviser Eldens påstand om korrupsjon.

På spørsmål om hva kommunen mener om at utestedene ble pålagt å bortvise personer med et bestemt politisk standpunkt, svarer Urfjell:

– Teksten om at man ikke skal serveres om man går med legaliseringssymboler burde ikke vært brukt.

AKTUELT: Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand, sier at de ikke oppfatter at det er avtalen i seg selv som er mest interessant i dag: – Det er heller NNPFs rolle i kampen om rusreformen, og andre aktørers ønske om å se NNPF tettere i kortet som er grunnen til at det er aktualisert nå. Foto: Anne Lsie Norheim

Han mener det var et budskap og en praksis som den gang fremsto som OK.

– Nå har vi en tydeligere og mer prinsipiell forståelse, sier han, men presiserer at alle fire partene ble forelagt budskapet og godkjente avtalen i 2013.

– Hvorfor ble NNPF involvert?

– I en samling i regi av Helsedirektoratet ble det vist til et samarbeid i Haugesund der de også var involvert. NNPF har samarbeidet med mange kommuner opp gjennom årene, svarer Urfjell.

NNPF har det siste året fått kritikk for rolleblanding, blant annet fordi de brukte politiets kontaktinformasjon. De har også markert seg som en motstander av regjeringensrusreform.

Tok ned skiltet samme dag

Medeier i Enok Nilsen fiskerestaurant, Allan Iversen, sier til VG at han tok ned plakaten morgenen etter han fikk henvendelsen om skiltet.

– Jeg så at deler av innholdet på skiltet ikke er noe jeg kan stå inne for, og det er heller ikke noe vi har praktisert, sier Iversen til VG.

Han var selv var ikke involvert i prosessen med å henge det opp, men kjenner til historien rundt det.

– Den gang var det nok ikke noen som så noe problematisk ved det, sier restauranteieren.

Han presiserer at han på vegne av firmaet ikke tar noen bestemt stilling til ruspolitikk:

– Men det er vel nærliggende å tro at de ikke visste forskjellen mellom Norsk Narkotikapolitiforening og politiet da. Kommer det en beskjed om at man må henge opp skiltet fra politiet, så gjør man jo som man blir bedt om.

Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap på Politihøgskolen, har også stilt spørsmål ved hvor frie utestedene følte at de var til å takke nei til avtalen.

– Man må anerkjenne at det er et asymmetrisk maktforhold mellom utestedene og politi og kommune, påpeker Holter, og understreker samtidig at hun ikke uttaler seg på vegne av Politihøgskolen.

Politidirektoratet: – Svært uheldig

VG har stilt avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet flere spørsmål om avtalen fra 2013.

Vandvik påpeker innledningsvis at det er en viktig oppgave for politiet å verne om ytringsfriheten.

– Det er derfor svært uheldig dersom plaketten som avtalen viste til inneholder elementer som innskrenker ytringsfriheten.

TYDELIG: Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet sier at politiet har et ansvar for å bidra til at det er et klart skille mellom politiet og ulike frivillige organisasjoner hvor politiansatte er medlemmer, og at det ikke må oppstå uklarhet eller forvirring rundt dette. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Han sier videre at det er uklart for Politidirektoratet hvilken dialog som ble ført mellom partene i 2013, men påpeker:

– Dersom det var uklarhet om rolle og ansvar, burde politiet den gangen vært tydeligere i sin kommunikasjon.

Politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, sier til VG at de slutter seg til uttalelsene fra Vandvik. Hun sier at det er vanskelig å kommentere enkelthetene i prosjektet og avtalen fra 2013.

– Generelt vil vi si at hensikten med pilotprosjektet er nettopp å vinne erfaring. Dette prosjektet varte fra 2013–2015 hvor det ble evaluert og avsluttet.

– Låner legitimitet fra politiet

Avtalen, som altså blant annet innebar at skjenkestedene fikk slippe prikksystemet, fikk løpe i to år. Så ble ordningen stoppet.

– Det ble presisert at det ikke var lov å ha avtaler som har andre restriksjoner enn prikkbelastning, forklarer Urfjell.

Han avviser at kommunen i dag har bindinger til NNPF, men er samtidig åpen for at det fortsatt kan være aktuelt å samarbeide med dem i fremtiden.

– Jeg avviser ikke at man kan samarbeide med de. Men det er klart at det er problematisk at de til en viss grad låner legitimitet fra politiet, og det bør de rette opp i.

– Restauranteieren sier til VG at de trolig ikke visste at NNPF ikke var politiet den gang. Hva tenker dere om dette?

– Kommunen visste godt hva NNPF var, men at dette ikke har vært like åpenbart for alle andre, er lett å forstå. Det er problematisk.

NNPF peker mot kommunen

Leder i NNPF, Jan Erik Bresil, forteller til VG at foreningen ble kontaktet av kommunen ett år etter oppstart av prøveprosjektet for å holde gratis kurs i narkotikakunnskap for bransjen.

– Kommunen valgte også å inkludere og bekoste plaketter som viste at utesteder tok avstand fra narkotikabruk i sine lokaler i sin avtale med bransjen, forklarer han.

Plakettens innhold ble gjennomgått av representanter fra bransjen, kommunen og foreningen, ifølge NNPF-lederen.

– Den aktuelle restauranten har altså valgt å la denne henge seks år etter prosjektet ble avsluttet, påpeker han.

TYDELIG: På spørsmål om rolleblanding, sier leder i Norsk Narkotikapolitiforening, Jan Erik Bresil, at han viser til kommunens egen evalueringsrapport og uttalelser at det ikke var noen tvil om NNPFs rolle i dette prosjektet. Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

Bresil forklarer at innholdet på plaketten ble utformet «slik bransjen ønsket det på daværende tidspunkt».

Skulle det bli aktuelt å samarbeide igjen, sier han at foreningen vil se på hvordan man tydelig kan skille det enkelte utesteds ønske om kleskode i lokalene.

Publisert:

Mer om

Narkotika

Torbjørn Urfjell

Kristiansand

Korrupsjon

Kristiansand kommune

John Christian Elden

Haugesund

Flere artikler

 1. Ber om gransking: – Svekker tilliten til våre politimyndigheter

 2. Lektor varsler om tette bånd til omstridt narkotikaforening

 3. Venstre krever omkamp om rusreformen – frykter politikere ble påvirket av NNPF

 4. Politibråket: Krever at granskerne ser på narkoransakelser

 5. Krever upartisk politigranskning etter NNPF-bråk

Fra andre aviser

 1. Dette ligner korrupsjon. Hvorfor har ingen arrestert politiet før?

  Bergens Tidende
 2. Politiet har et stadig verre narkotikaproblem

  Aftenposten
 3. Narkotikapolitisk lavmål av Aftenposten

  Aftenposten
 4. Ansatte i Bergen kommune har jevnlig vært på kurs med ruspolitisk forening. Nå varsler byrådslederen full gjennomgang.

  Bergens Tidende
 5. «Det må vere verdas lettaste jobb å granske samrøret i politiet»

  Bergens Tidende
 6. Varsler full gjennomgang av politi-tilknyttet forening

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no