FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik forsvarte Sonia Rashid i Høyesterett. – Hun er veldig lettet over endelig å være renvasket, sier Storrvik. Foto: Mattis Sandblad VG

Endelig renvasket etter å ha tatt ut 52 millioner i Dubai

Seks år etter at Sonia Rashid (49) ble tiltalt for grovt heleri er hun endelig frifunnet av Høyesterett.

Artikkelen er over to år gammel

I 2010 kjørte Sonia Rashid (49) rundt i Dubai og tok ut 52 millioner kroner som bedrageriligaen i Norge svindlet Nordea for. Nå er hun endelig frifunnet av Høyesterett.

– Hun er veldig lettet over endelig å være renvasket. Det har vært mange runder i retten og vi er fornøyd med resultatet, sier advokat Øystein Storrvik som forsvarte Rashid i Høyesterett.

Hans kollega Heidi Juritzen forsvarte Rashid da hun ble frifunnet i lagmannsretten.

I et intervju med VG 25. juni 2013 utpekte Sonia Rashid Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (41) som mottageren av millionene. Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

MILLIONGLIS: Dette bildet ville den etterlyste Umar Farooq Zahoor at VG skulle bruke i en tidligere artikkel. Til venstre er en Rolls-Royce Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge. Foto: Privat

I løpet av noen hektiske sommerdager i 2010 klarte bedrageriligaen å tømme kontoen til mangemillionæren Randi Nilsen for 89 millioner kroner som ble sendt til Dubai.

Seks personer er fra før av dømt for grovt bedrageri etter gigantsvindelen mot Nordea i 2010.

Tiltalt for grovt heleri

Sonia Rashid ble tiltalt i oktober 2011 for grovt heleri. Rashid hadde flyttet til Dubai og kom først tilbake til Norge våren 2015.

Den norsk-pakistanske forretningskvinnen ble i juni 2015 dømt til fengsel i ett år og fire måneder for uaktsomt heleri. Hun anket dommen, og saken er blitt behandlet flere runder i rettsapparatet.

Borgarting lagmannsrett slo i mai i år fast at Sonia Rashid begikk et uaktsomt heleri da hun tok ut 52,8 millioner kroner fra Nordea-bedrageriet i Dubai. Men hun ble likevel frifunnet.

Lagmannsretten mente at hun ikke kunne dømmes på grunn av de nye reglene om såkalt dobbelt straffbarhet i den nye straffeloven.

– Veldig lettet

Disse reglene krever at en person som skal dømmes i Norge for visse straffbare handlinger begått i utlandet – blant annet heleri – også må kunne dømmes for handlingen i det aktuelle landet.

En enstemmig lagmannsrett kom frem til at Rashid hadde overtrådt bestemmelsen om uaktsomt heleri. Flertallet i lagmannsretten konkluderte med at de ikke hadde tilstrekkelig opplysninger om rettstilstanden i Dubai til å dømme Rashid for uaktsomt heleri og frifinner Rashid.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen. Nå har Høyesterett, talt: Anken forkastes.

Internasjonalt etterlyst

Mannen som Rashid hevder hun ga pengene til, Umar Farooq Zahoor, er siktet for grovt forsettlig bedrageri. Zahoor er internasjonalt etterlyst for sin påståtte rolle i forbindelse med det rekordstore bedrageriet i 2010.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at forsettlig heleri er straffbart i Dubai.

I desember 2015 avslørte VG at den etterlyste 41-åringen var sentral da en omstridt energiavtale verdt 4,4 milliarder ble inngått med Ghana.

Nå vil en kommisjon kreve tilbake et gigantbeløp.

I tingrettsdommen fra 2015 heter det at Umar Farooq Zahoor « … synes ellers å være en mann med mange ansikter. Han ble i 2003 dømt for underslag av flybilletter fra sitt eget reisebyrå i Oslo, og navnet hans er også knyttet til en gigantisk svindelsak i Sveits. I 2003, før rettssaken mot ham kom opp i Norge, reiste Zahoor fra landet, og han har i flere år hatt bopel i Dubai. Der jobber Zahoor som forretningsmann, og han har bl.a. vært daglig leder for et norsk prosjekt i Pakistan»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder