NETTSIDER: Det er ikke bare-bare å delta på debattene på Milforum.net eller være med i Facebook. Foto: Faksimile

HV-soldater overvåket

- Føler oss truet til taushet

En rekke HV-soldater hevder de blir hemmelig overvåket og truet av offiserer i Heimevernet. Bakgrunnen er deltagelse i diskusjonsfora som Milforum.

Tom Bakkeli
ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL
Milforum - Militært debattforum

Fortvilte HV-soldater har kontaktet personene bak Milforum.net og fortalt at de er blitt bedt om å stryke seg fra debattforumet, hvor ungdom drøfter militærfaglige spørsmål.

- Offiserer i HV har sagt de vil frata meg sikkerhetsklareringen hvis jeg ikke avslutter deltagelsen på Milforum, har flere skrevet i e-poster til Milforum.

- Dette er trist og overraskende, all den tid vi driver en seriøs virksomhet, som er høyt respektert av de tyngste fagmiljøene i Forsvaret, sier lederen av Milforum til VG. Han er selv i tjeneste, og ønsker ikke fokus på seg selv som person. Bare forumet.

Han påpeker at flere av HV-soldatene, og også andre fra mer skjermede avdelinger, deltar med fullt navn og bilde av seg selv på Facebook.

- Det kan innebære en sikkerhetsrisiko, blant annet i forhold til kriminelle som lett vil kunne kartlegge hvilke personer som har våpen hjemme, sier milforum-sjefen.

Vil ha diskusjoner

- Hos oss opptrer de 5000 brukerne anonymt,deres identitet er bare kjent for oss. Vi har 42 moderatorer, de fleste jobber i Forsvaret, som hele tiden følger med og bryter inn hvis noen går over streken på den ene eller andre måten. Dette borger
for langt bedre sikring mot uønskede lekkasjer enn hos noen av de andre.

Milforum sier de ønsker gode diskusjoner og informasjon om Forsvaret og politiet, i tråd med de tradisjonelle TTT (Tenk, Trykk og Tal)-prinsippene.

- Motivering, rekruttering og informasjon er hele poenget. Vi er ikke et kommersielt foretak, men stiller oss til tjeneste for blant andre Telemark Bataljon og Marinejegerkommandoen i
rekrutteringsøyemed.

HV benekter at de har en offisiell politikk med forbud mot deltagelse på Milforum.

- HV-02 og HV kljenner seg ikke igjen i det bildet soldatene tegner, sier pressetalsmann Christian Øverli i Forsvarsstaben.

- Det HV-ledelsen har sagt, er at soldater og offiserer må være bevisst når de deltar i åpne fora på internett. De trues ikke med represalier i noen form, hvis de ikke bryter taushetsplikten.

HV-ledelsen tar forbehold om at offiserer på lavere nivåer, uten deres tillatelse eller kjennskap, kan ha lagt restriksjoner for deltagelse på forumet.

Etter det VG kjenner til, har representanter for Etterretningstjenesten uttalt at de ikke er negative til Milforum. Heller ikke Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som foretar klareringene av personellet, har bemerkninger til deltagelsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder