VIKTIG SAK: Helsepolitikk seiler opp som en av de viktigste sakene for velgerne foran stortingsvalget om ett år. Foto:Scanpix

Disse sakene avgjør valget i 2009

(VG Nett) Eldreomsorg, skole og samferdsel er sakene som vil avgjøre stortingsvalget om ett år. Svært få oppgir at asylpolitikken er viktig for deres partivalg.

Det viser en meningsmåling InFact har gjort for VG Nett. I målingen blir velgerne bedt om å svare på hvilke saker som er viktige for dem når de skal avgjøre sitt partivalg ved stortingsvalget om nøyaktig ett år.

Helse og omsorg troner øverst på listen over de sakene som opptar norske velgere. Over 80 prosent mener partienes holdning til disse spørsmålene er svært viktig eller ganske viktig for deres partivalg. Deretter følger barn og skole. Skatter og avgifter og asylpolitikk er mindre viktig når folk avgjør hvilket parti de skal stemme på, viser målingen.

Har du tips om norsk politikk?Kontakt VG Netts journalister her

Hvilke saker er viktigst for deg? Diskuter norsk politikk her!

Eierskap

Professor Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over at helse og skole seiler opp som de viktigste sakene i valgkampen. Hun mener likevel det er vanskelig å si noe om hvilke partier som vil tjene på at disse sakene kommer i fokus.

Hun peker på at hvilke partier som har tillit i de ulike sakene kan forandre seg fram til valget neste år. Ifølge Narud er det såkalte sakseierskapet svært viktig for partiene når sakene kommer på dagsorden.

- De partiene som har et slikt eierskap kan få viktig drahjelp. Samtidig er det veldig avhengig av hva slags fokus saken får. Det er ikke gitt at for eksempel Høyre og SV vil tjene på at valgkampen handler mye om skole, påpeker hun.

Narud mener målingen fra InFact ikke gir noe entydig svar på hvilke saker som er viktigst for velgerne, og viser til at de spurte ikke er bedt om å rangere saker etter viktighet.

Valgforsker Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over at asylpolitikk ikke fenger velgerne. Foto:Scanpix

- Det er mange saker som er viktige for folk, men hvilke saker som er avgjørende får vi først svar på når velgerne tvinges til å prioritere, sier hun.

Asyl engasjerer ikke

Målingen er tatt opp i dagene etter at statsminister Jens Stoltenberg varslet innstramminger i regjeringens asylpolitikk, og dette temaet sto høyt på den offentlige dagsorden. Likevel er det ikke et tema som engasjerer flertallet av velgerne. Bare 38 prosent av de spurte oppgir dette som en viktig sak. Blant de mannlige velgerne er det ingen saker som er mindre viktig for partivalget enn asyl- og innvandringspolitikk.

Les også:Strammer inn asylpolitikken

VIKTIG: Frps Per Willy Amundsen vil gjøre asylpolitikk til en viktig sak i valgkampen. Foto:

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen gjør det likevel klart at Frp vil gjøre asylpolitikk til et av partiets hovedsaker i valgkampen. Han tror nettopp Stoltenbergs utspill har bidratt til at interessen for temaet har falt hos mange velgere.

- Det er skapt et inntrykk av at regjeringen har tatt grep, og at alt nå er i orden. Om seks måneder når folk ser at asyltilstrømmingen ikke blir mindre, tror jeg vi vil se helt andre tall, spår Amundsen.

Narud ikke overrasket over at asylpolitikken tilsynelatende er lite viktig for det store flertallet av velgerne. Hun viser til tidligere målinger som blant annet viser at flertallet er positive til asylmottak i sin egen kommune.

- Denne målingen føyer seg inn i et mønster vi kjenner fra tidligere. Dette er ingen toppsak for velgerne, sier hun.

Små kjønnsforskjeller

Målingen avslører små forskjeller mellom menn og kvinner i hvilke saker som engasjerer velgerne. Det er blant annet like mange menn og kvinner som oppgir skatter og avgifter som et viktig politikkområde.

Unntaket er samferdsel. Mens dette området er det nest viktigste for de mannlige velgerne, kommer temaet helt nede på fjerdeplass hos kvinnene.

Miljø- og klimapolitikk havner midt på treet når velgerne rangerer de viktigste sakene. I underkant av 60 prosent mener dette er en viktig sak. Det er de yngste og de eldste velgerne som er mest opptatt av dette spørsmålet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder