USYNLIG: Tvillingmamma og medmor Oda Gilleberg føler seg usynliggjort av NAV. Her er Oda avbildet med tvillingene Odbjørg (fv) og Anna. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Medmamma Oda (32) må signere som «far» hos NAV

Åtte år etter at medmødre fikk fullverdige rettigheter som foreldre, må de fremdeles søke om «fars» foreldrepenger. Tvillingmamma og medmor Oda Gilleberg (32) føler seg usynliggjort.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– At jeg blir tvunget til å signere som «far» føles veldig sårbart og rart. Selv om det var samboeren min som gikk gravid, betyr ikke det at jeg er en far. Jeg er jo en mamma. Jeg føler meg rett og slett urettferdig behandlet, forteller Gilleberg til VG.

Siden 1. januar 2009 har lesbiske par hatt rett til å bli vurdert for assistert befruktning. I ekteskapslovens paragraf 4 står det at «dersom et barn er født etter assistert befruktning, kan morens kvinnelige samboer vedgå medmorskap etter reglene i paragrafen her».

Som medmor regnes man rettslig som en forelder til barnet på lik linje med moren.

Les også: Nihana (29) bor med fire barn i en helseskadelig leilighet

Ikke endret på åtte år

Til tross for at det har gått åtte år siden medmødre fikk fullverdige rettigheter som foreldre,må de fremdeles søke om «fars» foreldrepenger.

Offentlige institusjoner som NAV opererer nemlig kun med begrepene «mor» og «far» i skjemaer som henvender seg til foreldre. Medmødre har derfor ikke et annet alternativ enn å måtte søke om foreldrepenger og fedrekvote til «far».

Les også: «Gilbert Grape»-mamma døde brått

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, mener NAV har brukt altfor lang tid på å endre nødvendige skjemaer for foreldre. Hun har sendt et brev til NAV hvor hun krever en begrunnelse for hvorfor søknadsskjemaet ikke er tilpasset likekjønnede par.

– Det er rett og slett for dårlig at NAV ikke har klart å få dette på plass tidligere. Det er både av hensyn til mødrene og hvordan dette oppleves, men også fordi det ville bidratt til å normalisere det å være medmor. For enkelte som ikke har vært i situasjonen selv fremstår dette kanskje som en liten sak, men vi har fått flere henvendelser fra par som venter barn som synes at dette er belastende.

I diskrimineringsloven om seksuell orientering paragraf 12 står det at «offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk».

Slik NAVs skjemaer er utformet på dette området, mener Bjurstrøm at NAV ikke ivaretar sin forpliktelse til å jobbe for å sikre likestilling.

– Dette er rettigheter som har kommet etter en del diskusjoner, det er ikke bare noe som har blitt vedtatt over natten. Når man gir nye grupper rettigheter, er det samfunnets plikt å sørge for at alt av nødvendige dokumenter er på plass slik at man blir behandlet som alle andre i samme situasjon. Jeg har god tro på at NAV ordner opp i dette, men det burde absolutt ikke ha tatt så lang tid.

Les også: Regjeringen strammer inn ordningene for syke

VG har vært i kontakt med NAV, men har ikke lyktes i å få noe utdypende svar. Seniorrådgiver Tone Kathrin Dehli skriver følgende i en e-post:

«Vi har en pågående sak fra Likestillings- og diskrimineringsombudet om dette, med svarfrist førstkommende mandag. Vi vil derfor kunne svare deg først etter at brevet til LDO er utarbeidet og endt.»

MISFORNØYD: Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, synes NAV har brukt alt for lang tid på å tilpasse nødvendige skjemaer for foreldre til likekjønnede par. Foto: Kimm Saatvedt

– Strukturell diskriminering i praksis

Oda Gilleberg bor i dag med samboeren sin og deres to tvillingdøtre i Asker.

– Hjemme spøker vi litt med at «Nei, tvillingene har kanskje ingen far, men de har i hvert fall en NAV-Pappa», sier Oda med et smil.

Hun husker godt da hun og samboeren var på 18-ukers ultralyd, og som førstegangsforelder var hun både spent og håpefull. Det var mange følelser involvert, og mye glede over å ha lykkes.

Les også: Travel Pia Tjelta: Nå må mann og mamma ta over på hjemmebanen

Likevel er det særlig en ting som har brent seg fast i minnet til tvillingmoren. Før ultralydundersøkelsen måtte nemlig paret signere på et skjema som «mor» og «far». Som medmor hadde ikke Oda noe annet valg enn å signere som «far».

– Jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt, og ble veldig overrasket da jeg så hva som faktisk stod på skjemaet. Det ble en unødvendig forstyrrelse i en spesiell og intim situasjon. Det føltes som et hån, og jeg husker at jeg tenkte «hvor vanskelig kan det egentlig være å gjøre denne lille endringen som faktisk betyr så mye?»

I etterkant har det vist seg at dette bare er et av mange eksempler på den usynliggjøringen hun som medmor møter i hverdagen.

– Dette gjelder ikke bare NAV. Både jeg og andre medmødre jeg har snakket med opplever til stadighet å måtte signere på skjemaer med en gjennomgående bruk av «far», for eksempel i barnehagen, på skolen, helsestasjonen og i interesseforeninger. Det er med andre ord et strukturelt problem, og jeg reagerer like sterkt hver eneste gang det skjer. Vi er jo foreldre på lik linje med andre foreldre, og alt vi ber om er at det legges til en medmor-boks vi kan krysse av i.

– Ønsker å styrke medmødres stilling som foreldre

I tillegg til å være mamma til tvillinger på et og et halvt år og kommunikasjonsleder i FOKUS, er Oda Gilleberg også initiativtaker til den ny-oppstartede Medmor-foreningen.

– Hensikten med foreningen er å styrke medmødres og likekjønnende pars stilling som foreldre i samfunnet, og skape møteplasser for medmødre hvor man kan dele erfaringer, informasjon og engasjement.

Hun synes det er viktig å få frem at dette ikke bare handler om medmødre, men også særlig barna.

Les også: USA vurderer å skille mødre og barn ved grensen

– Hvis det hadde stått medmor og ikke bare far på skjemaene, hadde det ikke bare vært «fint» for medmødre, men det kunne også gjort andre foreldre mer bevisste på begrepet og bidratt til at medmødre blir ansett som likeverdige foreldre. Og det er ikke viktig bare for medmødre, men også for partnerne og ikke minst barna deres.

– Det har gått hele åtte år siden vi fikk fullverdige rettigheter som foreldre. Jeg mener at NAV absolutt burde ha fått til å endre nødvendige skjemaer slik at de også inkluderer oss medmødre. Jeg håper det kun skyldes treghet i systemet, og at det bare er snakk om tid før endringene kommer, avslutter hun.

ENGASJERT: Oda Gilleberg stortrives som mamma til tvillingene Odbjørg (fv) og Anna. Gjennom sosiale aktiviteter og arbeid for medmødres rettigheter ønsker hun å styrke medmødres stilling som foreldre i samfunnet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder