AVVIST: Ordfører Rune Øygard (Ap) etter at han forklart seg for retten i Lillehammer i 2012. Han får ikke prøve saken sin på nytt i Høyesterett. Foto: GEIR OLSEN

Høyesterett avviser Rune Øygards anke

Høyesterett forkaster anken om saksbehandlingen

Men godtar anke over straffkravet

(VG Nett) Tidligere ordfører Rune Øygard får ikke prøvet saken sin på nytt i Høyesterett.

Ankespørsmålet ble avgjort av Høyesterett onsdag.

I den rykende ferske kjennelsen står det at Høyesteretts ankeutvalg tillater ankene over straffkravet fremmet.

Straffeutmålingen skal behandles på grunnlag av lagmannsrettens beskrivelse av det straffbare forhold, men anken over saksbehandlingen tillates ikke fremmet.

Oppreisningskravet blir heller ikke godtatt fremmet i Høyesterett. Det betyr at den delen av dommen som sier at Rune Øygard må betale jenta 120.000 kroner i oppreisning, er rettskraftig.

LES OGSÅ: - Rune Øygard vil fortsette å kjempe for sin uskyld

Ingen ny rettssak

I sum betyr dette at Øygard ikke får prøvet saken i sin helhet på nytt. Det er kun utmålingen av straffen Høyesterett nå skal vurdere. Denne er anket av begge parter.

Det blir dermed ingen ny rettssak. I en ankebehandling om straffkravet føres det ikke vitner eller forklaringer, men det er forsvarsadvokat og statsadvokat som argumenter med saksdokumenter foran Høyesterettsdommerne.

Øygard ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i et år og tre måneder.

Vurderte flere anker

Dette var ankene som Høyesterett har vurdert:

Rune Øygard har på sin side anket over saksbehandlingen i saken.

Han har også anket over straffeutmålingen på ett år og tre måneder.

Begrunnelsen for anke av straffeutmålingen ble gjort fordi «graden av krenkelse over fornærmede er liten», står det i ankeskrivet, som ble sendt til Høyesterett.

Statsadvokat Klundseter har kun anket over straffeutmålingen som han mener var altfor lav. I sitt skriv til Høyesterett mener han også at de selv kunne anket over saksbehandlingsfeil, men har valgt å ikke gjøre det.

Bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal har anket over oppreisningserstatningen jenta fikk. Hun mente 120.000 kroner var for lite. Denne anken ble avvist av Høyesterett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder