AVFYRT: Dette våpenet, en H&K P30L, er politiets standardutrustning i den midlertidige bevæpningen. Det er involvert i to vådeskudd inne på norske politistasjoner de siste tre månedene. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

Politimann avfyrte vådeskudd på Kristiansund politistasjon

Vådeskuddet i Stavanger i forrige uke er ikke første gangen ukontrollerte skudd er blitt løsnet inne på en politistasjon, etter at midlertidig bevæpning ble innført i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG har fått bekreftet at en lignende hendelse skjedde 27. april i år, inne på politistasjonen i Kristiansund i Møre og Romsdal.

I motsetning til vådeskuddet i Stavanger i forrige uke, er denne episoden sendt til Spesialenheten for politisaker for etterforskning.

Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt vil ikke kommentere saken, og henviser til at den etterforskes.

Samme våpen

Spesialenheten bekrefter overfor VG at hendelsen skjedde mandag 27. april på politihuset i Kristiansund, og at det var en polititjenestemann som avfyrte skuddet. Også denne gangen var det snakk om politiets tjenestevåpen, pistolen Heckler & Koch P30L.

Spesialenheten vil ikke kommentere hvilken retning skuddet ble avfyrt i. De vil heller ikke svare på spørsmål fra VG om noen ble skadet.

Etterforskningsledelsen i Midt- og Nord-Norge har etterforsket saken ferdig, og innstillingen er sendt sjefen for Spesialenheten.

Avventer

I forrige uke gikk det også av et vådeskudd inne på et politihus. Dette skjedde på politistasjonen i Stavanger, som følge av et basketak der en 24-år gammel kjenning av politiet fikk fingeren ned i hylsteret til en av polititjenestemennene og fikk trukket av et skudd.

VG avslørte søndag at denne hendelsen var mulig på grunn av sikkerhetsbrister i hylsteret, og fordi politiet til enhver tid går med skarpladd, skyteklart våpen i hylsteret.

Politiets midlertidige bevæpning ble forlenget ytterligere dagen etter skyteepisoden i Stavanger.

– Politidirektoratet avventer spesialenhetens konklusjoner om den aktuelle hendelsen. Dette sammen med rapporten fra Rogaland politidistrikt, vil legge grunnlaget for våre vurderinger når det gjelder eventuelle endringer i rutiner for behandling av våpen, skriver fungerende beredskapsdirektør Steffen Ousdali en mail til VG.

Politidirektoratet: Vil ikke endre rutiner

NTB melder tirsdag kveld at politiet vil fortsette ordningen med å bære tjenestevåpenet ladd i hylsteret. Politidirektoratet mener det er forbundet med for stor risiko å endre rutiner.

Dagens rutiner der våpenet er ladd og usikret ble utarbeidet for situasjonen før den midlertidige bevæpning, der politiet bare bevæpnet seg i spesielt truende situasjoner.

– Vi håper at vi skal tilbake til en normalsituasjon hvor bevæpning ikke lenger er nødvendig. I den midlertidige situasjonen vi står i, har vi så langt funnet det fornuftig å holde fast ved denne praksisen, sier seksjonssjef Steffen Ousdal ved avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD).

Politidirektoratet påpeker at praksisen med å gå med skarpladd, skyteklart våpen i hylsteret ikke er endret fordi prosedyrer, godkjenningsprogram og opplæring tar utgangspunkt i at våpenet er ladd.

– Det å endre et innøvd og til dels automatisert handlingsmønster, er noe som er forbundet med risiko uten grundig trening og opplæring. Dette krever tid – og er ikke noe vi gjør over natten, sier Ousdal.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere hvorfor politiets praksis ikke er endret etter at den midlertidige bevæpningen trådte i kraft.

– Konkrete spørsmål om hvordan bevæpningen skal praktiseres innenfor våpeninstruksen, hører naturlig inn under Politidirektoratets ansvarsområde, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard til NTB.

Krever trening

De siste dagene har flere forsvarstopper satt spørsmålstegn ved politiets beredskapsnivå, og treningsmengden som kreves for å bære våpen på denne måten.

Til VG skriver generalløytnant Robert Mood i Forsvaret at hans erfaring fra utenlandsoppdrag er at flere trinn på eskaleringsstigen før man fyrer av, kan forhindre unødig bruk.

Med skarpladde, skyteklare våpen har norsk politi i dag bare ett trinn.

– Du må ha flere trinn slik det blir siste utvei – ikke første. Min erfaring er også at terskelen for å bruke vold mot deg er høyere når du er ubevæpnet, skriver han.

GENERALLØYTNANT: Robert Mood har lang erfaring fra utenlandstjeneste. Han har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. Oslo. Foto:Frode Hansen,VG

Han understreker hvor viktig det er at politiet er godt nok trent til å bære våpen med skudd i kammeret.

– Dersom trusselen er så høy at politiet skal være klar til å bruke sitt våpen på sekunders varsel til enhver tid, må de være meget godt trent slik at de i en hektisk situasjon treffer nøyaktig der de sikter, eller eventuelt velger å la være å trykke på avtrekkeren, skriver Mood.

Ifølge generalløytnanten er bevæpning av politiet blant de minst viktige tiltakene for å avverge trusler.

Mandag stilte justispolitisk talsmann fra støttepartiet KrF, Kjell Ingolf Ropstad, et skriftlig spørsmål i Stortinget, adressert til justisminister Anders Anundsen, der han krever svar på hvorfor våpeninstruksen politiet bruker ikke er revidert siden bevæpning gikk fra å være ekstraordinært til å bli allment.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder