LIGG UNNA: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har hørt på kommunene og avvist alle innsigelsessakene siden han ble statsråd.
LIGG UNNA: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har hørt på kommunene og avvist alle innsigelsessakene siden han ble statsråd.

Sanner kutter i klageretten

Regjeringen vil gi kommunene mer makt

INNENRIKS

11 av 11 klagesaker avvist siden regjeringsskiftet

Solhjell (SV): Tror ikke det blir store endringer

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ha slutt på årelange konflikter mellom kommunene, og statsetater som veivesenet og Riksantikvaren.

Publisert: Oppdatert: 18.02.14 16:25

Nå sender Sanner ut en ny instruks til alle landets kommuner, fylkesmenn og statsetater:

- Konfliktnivået må bli langt lavere. Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning, og innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier kommunalministeren til VG.

En fersk oversikt viser at kommunene har fått medhold i 11 av 11 plansaker som Sanner har avgjort etter at planavdelingen og avgjørelsesmyndigheten ble flyttet fra Miljøverndepartementet til kommunalministeren.

I én av de 11 sakene - hvor Trondheim kommune ville legge ut nye boligområder - ga Sanner medhold til Riksantikvaren på ett punkt.

- Jeg vil ha langt færre innsigelser og protester. Bare når det står viktige nasjonale eller regionale interesser blir berørt, kan det reises innsigelser. Terskelen for å klage må bli langt høyere, sier Jan Tore Sanner.

*** I Oslo kranglet kommunen og Riksantikvaren i 15 måneder om hvorvidt det nye «vannspeilet» foran operaen skulle fylles med ferskvann, eller med saltvann fra fjorden. Kommunen fikk rett til slutt.

*** I Vestby tok det tre år fra kommunen ville åpne for et IKEA-varehus til saken ble avgjort i IKEA's favør, mot sterke innsigelser fra fylkesmannen, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Tidstyver

Behandling av slike innsigelsessaker er et skoleeksempel på en «tidstyv» av den typen som den nye Høyre-Frp regjeringen nå vil avlive.

Sanner har varslet at han vil endre både byggeforskriftene og plan- og bygningsloven slik at det offentlige planarbeidet kan gå raskere.

Han har også antydet kortere klagefrister, men presiserer at det viktigste er at motsetninger kommer på bordet så tidlig som mulig i disse planprosessene.

Praksisendring

Men lovendringer tar tid. Jan Tore Sanner vil derfor bruke sin rett overfor staten og kommunene til å be om praksisendringer som kan komme raskt på plass.

- Flest mulig saker må løses tidlig, og de må løses lokalt. Viktige tiltak som boligutbygging og næringsutvikling må ikke bli unødvendig forsinket, sier Sanner.

Frykter for naturen
Naturvernforbundet frykter at vesentlige naturverdier kan gå tapt dersom retten til å komme med innsigelser blir begrenset av den nye regjeringen.

- Det var 100 års gaven vi absolutt ikke ville ha. Vi frykter at dette vil bety en ytterlgiere nedbygging av norsk natur, sier Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet til VG.

Forbundet feirer sine første 100 år i dag tirsdag. Maren Esmark sier at forbundets lokalavdelinger årlig kommer med hundrevis av innspill i kommunale plansaker.

- Veldig ofte er det slik at negative konsekvenser av utbyggingssaker kommer opp sent i prosessen. Da er det håplyst om Sanner og co skal si "hold fingrene unna", bare fordi innsigelsene ikke var der fra starten, sier hun.

Ikke større endringer
Bård Vegar Solhjell (SV) var miljøvernminister og ansvarlig for klagesakene i den forrige regjeringen. Han tror ikke at et praksisbrev til fylkesmennene vil føre til noen større endringer:

- Sanner høster nå resultatet av endringer som ble gjennomført av oss i den forrige regjeringen. Vi fikk satt strengere tidsfrister og varslet at innsigelser måtte komme tidligere, hvis man ikke skulle tape retten til å melde innsigelser, sier Solhjell til VG.

SV-nestlederen legger til at bare en prosent av alle kommunale plansaker må avgjøres av departementet - de øvrige glir igjennom uten protester, eller løses med lokal megling.

Her er klagesakene - og slik endte de:

** Oslo:
Kommunen ville bygge boliger på Ammerud T-banestasjon. Protester i forhold til støy ble avvist av regjeringen.

** Nore og Uvdal:
Fylkesmannen protesterte og ville ha færre hyttetomter i et nytt hytteområde. Innsigelsen ble avvist.

** Oslo:
Kommunen ville bygge barnehage inn i et friområde i Sognsveien. Oslo Bispedømmeråd reiste innsigelser, men ble avvist.

** Stokke i Vestfold:
Fylkeskommunen protesterte mot sentrumsbebyggelse tett inntil kirken. Klagen avvist.

** Sande i Møre og Romsdal:
Fylkeskommunen protesterte mot at kommunen ville utvide et boligfelt inn i område med rester etter bosetting fra steinalderen. Innsigelsen ble avvist.

** Trondheim:
Fylkesmannen, Riksantikvaren og nabokommunen hadde ulike innsigelser mot seks nye boligområder øst i Trondheim. Sanner godkjente fem av de seks områdene. En innsigelse ble tatt til følge.

** Vestby:
Jordvern var det store stridstemaet om IKEA's nye varehus. Sanner avviste innsigelsene og ga kommunen medhold.

** Os i Hordaland:
Statens landbruksforvaltning protesterte mot at et område ble omregulert til boliger og næring. Innsigelsene ble avvist.

** Asker:
Vegvesenet ville stoppe ny bolig og næringsbebyggelse på Nesbru av frykt for støy. Innsigelsen ble avvist.

** Oslo:
Riksantikvaren protesterte mot at kommunen ville anlegge et «vannspeil» av ferskvann vest for operaen, i stedet for å føre fjorden inn mot gamle Østbanehallen. Innsigelsen ble avvist.

** Farsund:
Innsigelser mot at et nytt boligområde ble lagt i landbruksområde, ble avvist.

Her kan du lese mer om