STØY PÅ LINJEN: Patrice Bardoz har drevet som radioamatør i en årrekke. Det har medført 15 år med nabobråk. Nå griper Post- og teletilsynet inn og varsler at Jan Arve Sakshaug og kona må få ut TV-en, som forårsaker støy på radiofrekvensen til naboen. Foto: PRIVAT

Telemyndighetene varsler pålegg: Må kvitte seg med TV-en på grunn av naboens hobby

Radioamatør Patrice Bardoz klaget på støy fra naboens TV. Nå varsler telemyndighetene at naboene må fjerne TV-apparatet sitt.

May Linn Gjerding
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det skurrer på frekvensen i nabolaget i Tønsberg. Nå kan ekteparet Jan Arve og Ida Sakshaug miste retten til å ha sin 50 tommers plasma-TV - av hensyn til naboens hobby. De risikerer å selv måtte bekoste et nytt fjernsynsapparat, som ikke forstyrrer radioamatøren i nabohuset.

- IRRITERENDE: Ida Sakshaug synes det er irriterende at hensynet til naboens hobby, går foran deres TV-apparat. Foto: PRIVAT

- Jeg føler jo nesten at vi lever i en kommuniststat. Hadde vi forstyrret en insitusjon som voktet rikets sikkerhet, hadde jeg jo skjønt at dette var viktig å få på plass. Men vi snakker om en hobby. Hvorfor er det viktigere at han får drive med radio, enn at vi ser på TV? sier Ida Sakshaug til VG.

6. mai fikk paret et brev fra Post- og teletilsynet i Lillesand. Brevet inneholder varsel med krav om at de må kvitte seg med sin 50 tommers plasma-TV fordi den forstyrrer naboens radiosendinger, skriver Tønsbergs Blad.

Post- og teletilsynet var, ved Frekvenskontrollen i Ski, i fjor hjemme hos paret og målte det elektromagnetiske feltet rundt TV-apparatet.

Tilsynet vurderer å bruke lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) for å pålegge Sakshaug å fjerne det spesifikke TV-apparatet som forårsaker frekvensforstyrrende støy, såkalt interferens.

- Tilsynet mener at plasmaskjermen er støykilden som berører naboen. Først satte vi krav om at den nye TV-en skulle være 50-tommer, at den skulle ha LED-teknikk og at den ble fraktet hit og montert uten kostnad for oss. Vi mener det var rimelige krav, men de ble ikke hørt, fremholder Sakshaug.

Den omstridte plasma-TV-en henger fortsatt i stua. Ekteparet har ingen planer om å etterkomme et eventuelt pålegg.

- Kanskje tilsynet bør sjekke om det er apparatene til Bardoz det er noe i veien med, sier Sakshaug.

Data- og telekomingeniøren Patrice Bardoz har drevet som radioamatør fra sin enebolig i Tvervedveien i en årrekke. Han har bygget opp et teknisk studio i kjelleren - men responsen fra omgivelsene har vært amper. Det har vært 15 år med naboklinsj. Før klaget naboene på at han forstyrret TV-apparatene deres. Nå er det omvendt.

- Naboens TV er forstyrrende og har gitt meg mange vanskeligheter. Hvis du lytter på en radio med mye støy, så er det er ikke hyggelig, påpeker Patrice Bardoz.

For noen år siden ble han pålagt å fjerne deler av antenneutstyret, fordi radiovirksomheten hans forstyrret Sakshaugs og andre naboers TV-apparater.

Han ble også pålagt å redusere senderstyrken på apparatene sine. Saken ble til slutt avgjort i Samferdselsdepartementet etter at Bardoz hadde klaget på vedtaket. I 2009 kom det kom mannskap fra Post- og teletilsynet og rev ned antenner og master på eiendommen hans fordi Bardoz nektet å gjøre jobben selv, skriver Tønsbergs Blad.

Bardoz klaget saken sin til Sivilombudsmannen, og ble hørt. Vedtaket ble dermed omgjort og antenneanlegget kom på plass igjen. Etter en tid med ro i boligstrøket i Tvervedveien, er bråket i gang igjen.

Varselet fra tilsynet var som bensin på bålet i nabofeiden.

- Disse menneskene har vært ekstremt vanskelige fra begynnelsen av. Når jeg flyttet hit ville de at jeg skulle fjerne antennen. De har brukt alle slags midler, og det er faktisk en slags nabokrig. Det har også vært veldig aggressivt. Jeg tror at problemet kunne ha vært løst fra begynnelsen, sier han.

Bardoz mener at Post- og teletilsynet har gjort en forbilledlig jobb.

Seksjonssjef Tor Bringsverd i Post- og teletilsynet forklarer at de har veid ulike hensyn opp mot hverandre, og kommet til at pålegg om å fjerne TV-en er best egnet for å løse støyproblemene Bardoz opplever. Plasmaskjermen forstyrrer hans sendinger og gir forstyrrelser på kortbølgesenderen.

- Det er nedlagt mye ressurser i saken, hvor viktig er den for dere?

- Vi har fått en klage fra radioamatøren, og gjort endel forsøk på å løse saken. Og så har vi vurdert den opp mot regelverket.
Det er brukt mye ressurser fra tilsynets side her, ja. Det har vært mye korrespondanse her, sier Tor Bringsverd.

Han mener at det beste hadde vært om partene hadde satt seg ned og funnet en løsning i fellesskap. Han understreker at saken er under behandling og at tilsynet er lydhøre for innspill.

- Også TV-produsentene er kjent med at slike forstyrrelser kan oppstå. Vi vil også anbefale at den som har produsert TV-en kan se om de kan bidra til en løsning her, poengterer Bringsverd.

Han konkluderer med at saken ikke er hyggelig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder