REFSER: Riksrevisor Jørgen Kosmo kritiserer de tidligigere politidirektørene Ingeling Killengren og Øystein Mæland. FOTO: HELGE MIKALSEN og FRODE HANSEN

Politiet får refs av Riksrevisjonen - igjen og igjen og igjen

(VG NETT) For fjerde år på rad får Politidirektoratet sterkt kritikk av Riksrevisjonen.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Kritikken rammer både den tidligere politidirektøren Ingelin Killengren og hennes etterfølger, Øystein Mæland, som i august måtte gå fra stillingen i kjølvannet av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård går klar av kritikken fordi Riksrevisjonen avsluttet sine undersøkelser før han ble engasjert som landets absolutte polititopp, med permisjon fra stillingen som Kripos-sjef.

- Det er svært kritikkverdig at det fortsatt er svakheter ved informasjonssikkerheten i politi- og lensmannsetaten. Riksrevisjonen ser alvorlig på at politidistriktene har hatt mangelfull oppfølging og gjennomføring av sentrale vedtak, policyer og instrukser om informasjonssikkerhet, fastslår riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonen er også bekymret for utfordringene knyttet til oppbevaring av elektronisk informasjon i form av elektroniske bevis og avhør med lyd og bilde.

Etter Riksrevisjonens oppfatning er informasjonssikkerhet et viktig element i straffesaksbehandlingen, men konstaterer at dette nesten ikke er berørt i de instrukser og regler som regulerer straffesaksbehandlingen.

Også misforholdet mellom når politiet er på jobb og registrerte kriminelle hendelser, berørt i en rekke artikler i Verdens Gang, blir påpekt.

Riksrevisjonen fastslår at det ikke finnes noen klar strategi i politietaten for å nå bemanningsmålene i rapporten «Politi mot 2020», som skisserer en politidekning i Norge på to tjenestemenn pr. 1000 innbygger.

Tvert i mot gikk politidekningen ned i 2011 til et landsgjennomsnitt på 1,57 tjenestemenn. Fordi prognosene for befolkningsøkningen nå er større enn da rapporten ble laget vil det være behov for ytterligere 434 flere polititjenestemenn enn det som tidligere er anslått.

For å nå målene er det nå rekordinntak på Politihøgskolen med 720 nye studenter årlig.

Justisminister Grete Faremo har forsikret Riksrevisjonen at hun er opptatt av å følge opp de anmerkningene som kommer fra Jørgen Kosmo og hans medarbeidere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder