NYE OPPGAVER: Statsrådene Jan Tore Sanner (H) og Solveig Horne (Frp) mener at alt barnevern - det som i dag er statlig og kommunalt - kan samles i de kommunene som blir store nok til å håndtere det.
NYE OPPGAVER: Statsrådene Jan Tore Sanner (H) og Solveig Horne (Frp) mener at alt barnevern - det som i dag er statlig og kommunalt - kan samles i de kommunene som blir store nok til å håndtere det. Foto:Therese Alice Sanne,

Snart kan du gifte deg hos ordføreren

Lokker med nye oppgaver for å få kommunene til å slå seg sammen

INNENRIKS

Barnevernet kan bli hel-kommunalt

Kommunene kan få kollektivtransport og videregående skoler

Og så spør regjeringen deg: Vil du ha ordføreren som hos deg står, til å gjennomføre din borgerlige vielse?

Publisert: Oppdatert: 18.03.15 19:33

Dersom Stortinget svarer høyt og tydelig ja, i vitners nærvær, vil gi ordførere som Fabian Stang (H), Rita Ottervik (Ap) og Trude Drevland (H) kunne få vigselsretten som en del av den store kommunereformen.

Regjeringen vil også at ansvaret for barnevernet skal bli en ren kommunal oppgave, om Stortinget er enige med kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og barneminister Solveig Horne (Frp).

Forslagene er en del av regjeringens pakke for å stimulere fram kommunesammenslåinger.

Åpner Rådhuset

I Oslo er Fabian Stang klar til å motta vordende brudepar:

- Dette er jeg veldig positiv til. Men fordi ordføreren har mange andre oppgaver, må det nok ofte bli en annen enn ordføreren som gjennomfører seremonien sier Oslos ordfører til VG.

– Men vi har mange fine seremonirom i Oslo rådhus, og det hadde vært flott å ta dem mer i bruk til slike høytideligheter, legger Stang til.

8400 par gifter seg i domstolene eller hos byfogden i Oslo hvert år.

Nye oppgaver kommer fredag

– En rekke oppgaver vil bli overtatt av kommunene. Hele poenget med kommunereformen er å sørge for bedre offentlige tjenester der folk bor, sier Jan Tore Sanner til VG.

Fredag vil statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen avsløre hvilke oppgaver dette gjelder.

Etter brudeparets ønske

Overfor VG bekrefter kommunalministeren at borgerlig vigselsrett og ansvaret for barnevernet er eksempler på nye kommunale oppgaver.

– Vi vil i oppgavemeldingen foreslå at vigselsretten flyttes fra tingretten til kommunene. Dette er en oppgave som de aller fleste kommunene vil kunne utføre, og som flere har pekt på som en naturlig oppgave for kommunen, sier Sanner til VG.

- Jeg legger til grunn at kommunene tilpasser seremonien til brudeparets ønsker, om det er på toppen av Fløien i Bergen, eller ute i havgapet, så skal kommunen kunne gi en verdig ramme for brudeparet, legger han til.

- Vil det bli dyrere enn i dag?

- Nei, det er ikke hensikten. Når staten gir kommunene nye oppgaver, følger det alltid penger med, sier han.

Videregående og kollektivtransport

Fredag kommer stortingsmeldingen som beskriver hva slags nye oppgaver de nye norske storkommunene kan få overført fra staten og fra fylkene.

Ifølge VGs opplysninger vil også ansvaret for videregående skoler og kollektivtransport bli overført til de store bykommunene som selv ønsker det.

Forutsetningen skal imidlertid være at de slår seg sammen med omliggende kommuner og blir store nok til å styre disse sektorene.

Barnevernet kan bli kommunalt

Sanner og barneminister Solveig Horne (H) bekrefter nå at også store deler av det statlige barnevernet - med unntak for andrelinjetjenesten - legges i den nye kommunepotten når regjeringen nå peker ut mulige nye oppgaver for større kommuner.

Ansvaret for barnevernet er i dag delt mellom kommunene som har ansvaret for kontakten med familiene, og staten som styrer over fosterhjem og barnevernsinstitusjoner.

Det som til slutt skal bli igjen i staten, er et faglig direktorat for barnevernet.

- Det er stor interesse for at barnevernet skal styres fra ett sted. Større kommuner vil kunne ta et helhetlig ansvar for hele barnevernet. Målet er å gi de barna som trenger det mest, et bedre tilbud tilpasset hver enkelts behov, sier Solveig Horne.

Helsetilsynets ferske rapport om svikt i barnevernet i 94 kommuner, er ifølge Horne et godt argument for å samle hele tiltakskjeden i barnevernet på ett sted.

Forsøk neste år

Bydelene i Oslo har hatt et slikt ansvar gjennom nærmere 10 år. Både Horne og Sanner mener det har styrket barnevernet. Alna bydel alene har 60 ansatte som jobber med barnevern. Bydelen får omlag 700 meldinger om omsorgssvikt i året.

LES MER:Fylkesmannen: Barnevernet brøt loven

Noen flere kommuner vil kunne starte forsøk neste år, varsler statsrådene.

Horne viser til at 100 norske kommuner har tre eller færre ansatte i barnevernet. I små samfunn er det vanskeligere å gripe inn, derfor har mange kommuner allerede samlet barnevernstjenestene med nabokommunene. Etter hvert vil de også få ansvaret for fosterhjem og institusjoner.

Her kan du lese mer om