ALDRI MER 22. JULI: Statsminister Erna Solberg la i går ned en krans i regjeringskvartalet til minne om ofrene for terroren for fire år siden. Foto:Fredrik Solstad,VG

Regjeringen åpner for ny kriseledelse

FORSLAG: Nytt særorgan i politiet for beredskapstroppen og helikoptrene

Spissingen av beredskapsapparatet rundt statsminister Erna
Solberg (H) kan være starten på en større omlegging av myndighetenes kriseapparat.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Ett av forslagene som nå diskuteres, er å samle politiets nasjonale beredskapsenheter, som Beredskapstroppen, politihelikoptertjenesten og bombegruppen i et eget, nasjonalt særorgan.

VG er også kjent med at sentrale personer i regjeringsapparatet vurderer en større opprydding for å få til en mer effektiv kriseledelse i Norge på sivil side.

DSB og Helsetilsynet har avslørt alvorlige brudd på instruksen hos flere statsråder, etter at de har gjennomført grundige tilsynsbesøk i departementene.

Endringer i kriseledelsen på nasjonalt nivå kan bli fremskyndet når regjeringen nå setter opp en sterkere sentral stab rundt RSU, regjeringens sikkerhetsutvalg, med en egen fagdirektør for samfunnssikkerhet og beredskap på Statsministerens kontor.

– Vi ønsker å gjøre Norge bedre rustet til å løse alle slike utfordringer vi kan bli utsatt for, og at beslutningene kan tas raskere enn vi er i stand til nå. Det oppnår vi med å koordinere sterkere på toppen, sa Vidar Helgesen (H), statsråd ved Statsministerens kontor, til VG på mandag.

Les mer: En av disse kan bli Ernas nye sikkerhetssjef

Døgnbemanning

En viktig hensikt er å unngå dobbeltarbeid.

En rekke døgnbemannede krisestaber i regjeringskontorene og hos politiet er nå i ferd med å overlappe hverandre:

Etter tsunamien i 2005 fikk Utenriksdepartementet et døgnbemannet operativt senter. Etter 22. juli 2011 ble Krisestøtteenheten i Justisdepartementet også døgnbemannet.

Politidirektoratet setter nå opp sitt eget døgnbemannede situasjonssenter for å støtte de nye politidistriktene, som skal reduseres fra 27 til 12 politidistrikter i den vedtatte politireformen.

Etter hvert som politireformen gjennomføres, vil hver av de nye politidistrikt få sin egen operasjonssentral med bedre bemanning enn de 27 eksisterende.

Nasjonal operasjonssentral

Samtidig har Stortinget, gjennom politiforliket, bestilt en ny vurdering av om operasjonssentralen i Oslo også skal kunne skaleres opp til en nasjonal operasjonssentral, slik Gjørv-kommisjonen foreslo.

Dette var et forslag som justisminister Anders Anundsen (Frp) egentlig ønsket å legge bort etter politireformen, men som Stortinget har vedtatt å utrede nærmere.

Kripos-desken er også bemannet døgnet rundt, og PST har sin egen døgnåpne operasjonssentral.

Ny ansvarsfordeling

Et av forslagene som nå diskuteres internt i regjeringssystemet, er å organisere politiet med ett nasjonalt, operativt hovedkvarter, POH, etter modell fra Forsvarets operative hovedkvarter, FOH.

Men ansvarsfordelingen mellom de lokale operasjonssentralene og politidirektoratet må først avklares. Stortingsflertallet har nylig presisert at Politidirektoratet ikke skal tilta seg flere nye oppgaver.

Justisdepartementets politiske ledelse hadde ikke anledning til å kommentere denne saken onsdag. Justisminister Anders Anundsen (Frp) har imidlertid bekreftet overfor Stortinget at særorganenes fremtidige organisering skal utredes.

– Når politireformen nå er vedtatt, ligger det i kortene at man må se på organiseringen av politiets særorganer, sier Hårek Elvenes, som representerer Høyre i Stortingets justiskomité, til VG.

– Kan det bli en ny omorganisering av den sentrale kriseledelsen?

– Det er i alle fall behov for entydige kommandolinjer. Uklare kommandolinjer og delt ansvar kan fort bli en trussel mot beredskapsevnen, sier Elvenes.

Egen beredskapstropp

ABC Nyheter har tidligere i sommer omtalt forslaget om å skille ut beredskapstroppen fra Oslo politidistrikt. Forslaget kommer fra arbeidsgruppen som har planlagt det nye beredskapssenteret i Oslo, som hvor politiets skarpeste ressurser skal flytte inn, etter planen i 2020.

Les mer: Beredskapstroppen styrkes

Arbeidsgruppen har foreslått at senteret, med helikopterbase og treningssenter for beredskapstroppen, bør ligge på Grønmo, på området til den gamle søppelfyllingen. De har også utredet et alternativ på Alnabru i Oslo, men alt tyder nå på at Grønmo blir valgt.

Området var øremerket som mulig OL-arena for skiskyting, inntil OL-planene ble lagt bort tidligere i år. Nå mener arbeidsgruppen at beredskapssenteret kan bygges der til en pris mellom 2,5 og tre milliarder kroner.

Enhetene som etter planen skal flytte inn på Grønmo, er Beredskapstroppen, som snart teller om lag 115 polititjenestemenn, politihelikoptertjenesten, bombegruppen, gisselforhandlerne og en gruppe for taktisk-teknisk støtte som kommunikasjon og logistikk.

Forslaget om å flytte disse beredskapsenhetene fra Oslo politidistrikt og til et særorgan, er imidlertid omstridt internt i Oslo-politiet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder