ISFRONT: Helseminister Bent Høie, sammen med Trond Michael Andersen, i 2013. Ett år senere ville han at styret i Helse Midt-Norge skulle sparke Andersen. Foto:Terje Bringedal,VG

Helseministeren ville fjerne sykehus-toppsjef

Bent Høie (H) satte tidsfrist

Blir innkalt til stortingshøring

Helseminister Bent Høie (H) innrømmer at han presset på for å få fjernet Trond Michael Andersen som toppsjef i Helse Midt-Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Høie opplyser at han satte en tidsfrist overfor Marte Styve Holte, som da var styreleder i Helse Midt-Norge, for å starte en prosess overfor Andersen.

Tirsdag ettermiddag bekrefter Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite at de åpner sak og innkaller Høie til åpen høring.

I et brev som helseministeren tirsdag formiddag har sendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, skriver Høie at han gjennom 2014 fikk flere henvendelser - fra tillitsvalgte og andre - om Andersens «egnethet som leder av Helse Midt-Norge».

Sa opp selv

Andersen sa opp sin stilling i oktober, mens sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund var på sitt heteste, og styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge nærmet seg en avgjørelse i striden.

VG avslører tirsdag hvordan Trond Michael Andersen ble fjernet fra jobben under påstander om svak ledelse - påstander som skal ha forsterket seg etter at Andersen nektet å fjerne Astrid Eidsvik som sjef for underavdelingen Helse Møre og Romsdal.

VG PLUSS: Spillet om sykehuset (krever innlogging)

Men nå kommer Bent Høie med flere nye opplysninger i dagens brev til Stortinget. Høie fikk i forrige uke ytterligere sju spørsmål fra Stortinget om sin håndtering av saken.

Gjorde egne undersøkelser

Høie forteller ikke hvor bekymringene kom fra - ut over at noen kom fra tillitsvalgte Han opplyser nå at han sjekket ut opplysningene, men ikke hvem departementet kontaktet:

«Departementet hadde også sine egne erfaringer og gjorde på eget initiativ enkelthenvendelser for å få informasjon om administrerende direktørs ledelse», skriver helseministeren.

9.oktober fikk Høie brev fra Akademikerne i Midt-Norge, legenes tillitvalgte, som «bekreftet tilbakemeldingene som departementet hadde fått», skriver han:

Ga tidsfrist

«I telefonsamtalen jeg hadde med Styve Holte (styrelederen i Helse Midt-Norge) den 10. oktober ga jeg klart uttrykk for mitt syn på saken, og jeg ga styreleder en tidsfrist for å starte en prosess for å finne en løsning med Andersen. Styreleder ba etter første samtale om å få tenke seg om, og vi hadde flere samtaler og drøftet veien videre og ulike alternativer», skriver Høie.

«Det var imidlertid tydelig fra første samtale at vi var grunnleggende uenige om både situasjonsbeskrivelse, alvoret i situasjonen og hva som var nødvendig for å komme videre. Styrelederen valgte da å trekke seg og hun gjorde sin begrunnelse for dette kjent i pressemelding den 13. oktober 2014», fortsetter han.

Nye runder

Dette er andre runde med spørsmål mellom Stortinget og helseministeren siden han bestemte at det nye sykehuset for Romsdal og Nordmøte skal legges til Molde. Kristiansund gikk dermed tapende ut av striden.

Stortingets jobb i dette er imidlertid ikke å bestemme adressen for det nye sykehuset, men å sjekke ut om helseforetaksloven er fulgt til punkt og prikke - eller om Høie har gått ut over sine fullmakter og påvirket prosessen underveis, slik flere har hevdet.

Forrige tirsdag sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen sju nye spørsmål til Høie.

Styringssignaler

– Det begrunnes særlig ut fra den betraktning at Høie sier i sitt svar til Stortinget at det er helt legitimt å gi signaler utenfor foretaksmøte. Vi spør ham helt konkret hvor mye han kan opplyse før det oppfattes som styringssignaler, altså i strid med loven, sa komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB i forrige uke.

Helseministeren har hele tiden benektet å ha instruert noen i helseforetaket eller helseregionen, selv om han lenge har vært åpen om at han personlig foretrekker at det nye sykehuset legges til Molde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder