Venstre: Umulig å gjenvelge Thommessen som president

PÅ KANT MED SINE EGNE: Stortingspresident Olemic Thommessen blir ikke avsatt av Stortingets flertall, men får helt usedvanlig sterk kritikk etter byggeskandalen som nå koster skattebetalerne 1,8 milliarder kroner for et ombygget kontorbygg, et vare- og post-mottak, og en 250 meter lang innkjørsel til stortingsgarasjen. Foto: Trond Solberg VG

Stortinget om sin egen president:
Handlet «sterkt kritikkverdig»

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) ble ikke trodd av en enstemmig kontrollkomité i Stortinget, da han langet ut mot Riksrevisjonens rapport om nasjonalforsamlingens byggeskandale.

Artikkelen er over to år gammel

En enstemmig komité – alle partiene inklusive presidentens parti Høyre – mener at hele presidentskapet har opptrådt «sterkt kritikkverdig», og at det er presidentskapet som byggherre, som må stå til ansvar for overskridelsene.

– Vi legger Riksrevisjonens rapport til grunn for innstillingen, sier Kolberg.

Mistillit faller

Men bare SV og Sp går så langt som å uttrykke mistillit til Thommessen.

Komitéleder Martin Kolberg vil ikke svare på om presidentskapet likevel bør vurdere sine stillinger etter den knallharde kritikken de ligger an til å få fra Stortinget i plenum i neste uke:

– Det vil jeg ikke kommentere. Det er noe presidentskapet selv får vurdere når de har lest innstillingen, sier Kolberg til VG.

Stjernesmell på Stortinget: Byggeprosjekt sprekker med 700 millioner

Blir ikke gjenvalgt

Men Abid Raja, komiteens medlem fra Venstre, tror at Thommessen ikke kommer tilbake i vervet etter valget:

– Det vil være umulig for Thommessen å bli gjenvalgt som president etter denne kritikken. Selv om vi ikke uttrykker mistillit, så sier vi at de har opptrådt sterkt kritikkverdig, sier Raja.

Fikk ikke informasjon

Den sterkeste reaksjonen fra Kontrollkomiteen kommer mot at Thommessen og presidentskapet lot være å orientere om sitt kjennskap til nye mulige overskridelser, da Stortinget i plenum vedtok statsbudsjettet og Stortingets eget budsjett før jul i 2013.

Komiteen slår enstemmig fast at presidentskapet har brutt formelle krav som skal være oppfylt for at Stortinget skal ha kontroll ved bruken av skattebetalernes penger.

Konstitusjonell kritikk

Samtidig legger Kontrollkomiteen opp til at Stortinget skal refse sin egen valgte ledelse ved å innskjerpe at konstitusjonelle regler etter Grunnloven også gjelder for Stortinget og presidentskapet.

Riksrevisjonen kritiserte også det de mente var brudd på offentlige anskaffelsesregler fordi avtalen om prosjektering med Multiconsult ble utvidet uten at formelle regler ble fulgt.

– Det har vært en åpenbar misforståelse i presidentskapet at de hadde delegert et ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter og bevilgninger. Det hadde de ikke, sier Michael Tetzschner (H), som også står bak den samlede kritikken.

Han viser til at opplysningsplikten overfor Stortinget, som er grunnlovsfestet, også gjelder informasjon fra Stortingets presidentskap og administrasjon.

To runder

Da byggeskandalen sprakk i fjor høst gjennom omtale i statsbudsjettet, kom også Kontrollkomiteen med sterk kritikk mot presidentskapet. Stortinget vedtok enstemmig å be Riksrevisjonen om å foreta en ytterligere gjennomgang enn det som komiteen klarte i løpet av noen få uker.

Denne rapporten var klar for få uker siden.

Ble ikke trodd

Olemic Thommessen og Ida Børresen, Stortingets direktør, har begge vært ute i VG og kritisert Riksrevisjonens rapport.

Stortingets direktør: Riksrevisjonen tar feil

Samtidig har de, helt sidens VGs første omtale av overskridelsene i oktober 2016, fastholdt at det er den innleide rådgiveren Multiconsult som må bære det største ansvaret for byggesprekken.

Administrasjonen har beregnet at to tredeler av merkostnadene kan forklares med påstått dårlig arbeid.

Thommessen sier imidlertid til VG nå at han er klar for å ta kritikken som kommer på største alvor:

– Vi vil gå inn i de enkelte punktene som komiteen påpeker og ta tak i dem og arbeide videre med dem, på samme måte som vi gjort med anbefalingene som riksrevisjonen kom med, sier han.

Samtidig mener han at det ikke er naturlig for ham og presidentskapet å vurdere sine stillinger.

– Jeg er leder for et kollegium, og jeg mener at presidentskapet har tatt tak i de problemene som har blitt lagt fram på vårt bord etter at vi tiltrådte i 2013 og vi har løst dem etter beste skjønn:

– Det viktige nå er å videreføre prosjektet på en god måte slik at vi får ferdigstilt et sikret og funksjonelt bygg for Stortingets arbeid. Det er ikke naturlig for oss å gå av, legger Thommessen til.

– Nå i ettertid, ville dere ha gjort noe annerledes?

– Vi har fulgt arbeidsformen som er vanlig for Stortingets byggeprosjekt gjennom mange tiår, svarer stortingspresidenten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BYGGEPLASSEN Prinsens gate 26 i Oslo er fullstendig revet og skal gjenoppbygges bak fasaden. Her sett fra Stortinget. I Øvre Vollgate graves tunnel til en ny inngang til Stortingets garasjeanlegg. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Amatørskap

Sivilingeniør Eilif Holte, som er en av veteranene i Norge innenfor styring av store byggeprosjekter, har sendt et brev til Stortinget, hvor han kommenterer byggeledelsen og søksmålet mot Multiconsult.

I brevet kaller han presidentskapet for «det glade amatørskap», og mener at Stortingets ledelse har sviktet fullstendig i sin rolle som bestiller:

– Reaksjonen fra stortingspresidenten og Stortingets direktør viser med all tydelighet at de er amatører, skriver Holte,

– Det sentrale spørsmålet er ikke om oppdragsgivers rådgiver var mer eller mindre god, men om oppdragsgiver selv har avklart hva som skulle bestilles og leveres, legger han til.

Les også: Ble for stort for Stortinget

FOTNOTE: I en tidligere utgave av denne artikkelen skrev vi at de formelle reglene ikke ble fulgt da avtalen med Veidekke ble utvidet. Det korrekte er at det var en utvidelse av avtalen om prosjektering med Multiconsult, hvor Riksrevisjonen mener at regler ble brutt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder