REAGERER: Leder Liv Holm Heide i Elevorganisasjonen mner det er synd at de videregående skolene har en så ulik karakter-praksis som Kommunerevisjonens rapport i Oslo viser. Foto: JAVAD M. PARSA

Store sprik mellom «snille» og «strenge» skoler

- Stort problem at elevene ikke likebehandles i karakter-setting

Elevenes karakterer påvirkes i for stor grad av om skolen har en snill eller streng karakter-praksis. Målt opp mot eksamenskarakteren, varierer snittkarakteren med en hel tallkarakter mellom «snilleste» og «strengeste» skole.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det viser Kommunerevisjonens egen rapport om de offentlige videregående skolene i Oslo.

I snitt oppnår elevene et halvt karakterpoeng bedre standpunktkarakterer enn eksamenskarakterer.

- Standpunktkarakterene til disse elevene avgjør i stor grad mulighetene for videre studier og jobb. Det er dermed et stort problem dersom elevene ikke likebehandles ved fastsetting av standpunktkarakterer, skriver prosjektleder Stig Eliassen i Kommunerevisjonen i Oslo kommune, som står bak undersøkelsen.

Kommunerevisjonen mener undersøkelsen tyder på at flere skoler hadde en vurderingspraksis som førte til at elever ikke fikk samme standpunktkarakter som elever med samme kompetanse ved andre skoler, og dermed ikke ble likebehandlet.

Lavere eksamenskarakter

Rapporten viser at i gjennomsnitt fikk hver andre elev én karakter lavere ved eksamen enn ved standpunktvurderingen.

Ved 17 skoler var forskjellene mellom standpunkt- og eksamenskarakterer mer enn 0,5 karakterpoeng. Ved alle skolene var eksamenskarakterene i gjennomsnitt lavere enn standpunktkarakterene i de tre fagene engelsk, matematikk og norsk.

Samlet for de seks årene var det størst forskjeller i engelsk (0,62) og minst i norsk (0,46).

Har sett trenden lenge

Vurderings-forskerne Lise Vikan Sandvik og Henning Fjørtoft ved Program for lærerutdanning ved NTNU, er ikke overrasket over forskjellene i karaktersetting mellom skolene.

- Det er ikke et ukjent fenomen at det er store forskjeller i karaktersetting mellom skolene. Forskning viser at det er store forskjeller i vurderingspraksis både mellom skoler og internt på skoler. Rapporten fra Oslo sier imidlertid at forskjellene er svakt synkende gjennom undersøkelsesperioden, noe som kan sees i sammenheng med Utdanningsdirektoratets satsing på vurdering for læring, sier Sandvik til VG.

BEKYMRET: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes heller ikke noe om de store sprikene mellom standpunkt- og eksamenskarakter i en god del videregående skoler i Oslo. Foto: TERJE BRINGEDAL

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Aftenpostens Oslo by-sider at det er kjent sak i norsk skole at en 5-er ikke alltid er en 5-er.

- Vi vet at det man nå avslører i Oslo også kan gjelde i andre deler av landet. Det er store forskjeller i hvordan standpunktkarakterer settes, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han mener spriket er et problem for skolen så lenge karakterene danner grunnlaget for hvilke høyere utdanning elevene kommer inn på.

Forskjell på eksamen og standpunkt

Forsker Sandvik mener det kan bli en bedre vurderingspraksis med større bruk av tolknings-fellesskap og deling av kunnskap om vurdering i lærerkollegiene.

Både hun og Fjørtoft mener rapporten fra Osloskolene skaper nye spørsmål om vurdering og eksamensformer.

De minner om at det en vesensforskjell mellom eksamenskarakteren og standpunkt.

- Hvilket bilde av en elevs kompetanse gir en skriftlig eksamen? En eksamen gir aldri et bredt bilde av elevenes kompetanse. En standpunktkarakter er den som rommer alle kompetansemålene og som skal gi et helhetlig bilde av elevenes kompetanse, ifølge Sandvik og Fjørtoft.

- Spørsmålet er hvordan skolene systematisk arbeider med vurdering gjennom det treårige løpet, legger de til.

- Utrolig synd

Leder Liv Holm Heide i Elevorganisasjonen er lite tilfreds med det store spriket i karaktersetting mellom skolene.

- Dette bekrefter at vurderings-praksis er svært varierende. Det er utrolig synd at elevene opplever en så ulik karakter-setting fra skole til skole, sier Holm Heide til VG.

Hun advarer mot at skoler bruker kunstig høye standpunkt-karakterer som et middel mot elev-frafall.
- Kriteriene for hvordan standpunktkarakterene skal settes må bli klarere og mer ensrettet. Slik kan det også bli en mer rettferdig karakter-setting, mener lederen i Elevorganisasjonen.

Etterstad videregående snillest

Disse videregående skolene var «snillest» og lå 25 prosent eller mer over karaktersnittet i standpunkt - altså ga disse skolene enda bedre karakterer enn et halvt karakterpoeng mer på standpunkt sammenlignet med eksamen:
Etterstad, Sandaker, Ulsrud, Holtet, Bjørnholt og Sofienberg

Disse videregående skolene var «strengest» med karakterene, og lå 25 prosent eller mer under snittet, det vil si de lå nærmest eksamenskarakterene i sine standpunktkarakterer:
Hartvig Nissen, Oslo Katedralskole, Foss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder