Eldrebølgen ruller over veiene

Anders (101) har kjørt prikkfritt i 82 år  ** Eldre over 75 år er oftere innblandet i ulykker

BÆRUM (VG) Anders Bergei (101) har kjørt bil siden mellomkrigstiden, og fortsatt er han ute og ruller – hver dag!

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Tør dere dette, da? spør Anders Bergei.

Han rygger elegant ut av den trange parkeringskjelleren, med VG om bord.

Mannen, som kanskje er Norges eldste sjåfør, er én av 220 000 nordmenn over 75 år med førerkort, ifølge de siste tallene fra 2012.

Om ti år vil tallet ha steget til minst 300 000, på grunn av store barnekull i etterkrigsårene.

– Antallet vil være langt høyere enn dette fordi så mange flere har førerkort i dag, mener forskningsleder Torkel Bjørnskau i Transportøkonomisk institutt.

Og enda flere blir det hvis folk lever like lenge som Bergei.

Overrepresentert i ulykker

Eldre er overrepresentert på ulykkesstatistikken, i likhet med de aller yngste sjåførene. Vegvesenet mener det er «rimelig å anta at eldreulykker kan bli et økende problem», og VG har tidligere omtalt at det kan være 10 000 demente på norske veier.

– Mange eldre burde ikke kjøre bil, og mange slipper nok for lettvint gjennom. Men det blir feil å sette alle i samme bås, mener 101-åringen.

Anders har hatt førerkort siden tidlig på 1930-tallet. Foto:Kristoffer Kumar,VG

I 1932 var det fortsatt bare grusveier i Gudbrandsdalen. Bilsakkyndige reiste oppover dalen, fra bygd til bygd, og kom også til Fåvang for å gi blant andre Anders muligheten til å få førerkort.

– Det var en liten kjøretur for å lære at du skulle kunne stoppe på en tredjedel av det veistykket du kunne se foran deg, sier Bergei og mimrer tilbake.

Autobahn-prosjektet i Tyskland var ikke en gang presentert, og det norske veinettet – og ikke minst bilene, var i en helt annen forfatning.

Vil ikke være en helt

– Den første bilen min var en Ford 1923-modell med bremser og gir på utsiden av døra og hjul tynne som på en sykkel. Vi bygde en motorbåt ut av den, humrer 101-åringen.

15 biler senere, via en lastebil under krigen som ble drevet på kull og den første bilen hans med helelektriske inventar i 1997, er han fortsatt en stødig sjåfør uten en eneste prikk på rullebladet.

Han liker ikke å snakke om at han har kjørt feilfritt i over 80 år.

– Ikke fremstill meg som en helt, for jeg er bare heldig som har hatt et utmerket liv og fått leve så lenge uten helseproblemer. Jeg kunne gjerne gjort alt på nytt, sier Bergei.

Fortsatt leser gudbrandsdølen med 69 år i Bærum fire aviser og kjører bil hver dag, til butikken og ofte lengre turer til hytta i Ringebu. Og der ligger mye av nøkkelen til å bli en god bilist i høy alder, mener trafikkforsker Dagfinn Moe i Sintef.

TRAFIKKEKSPERT: Seniorforsker Dagfinn Moe i Sintef mener også at eldre er en ressurs og at vi ikke må svartmale. Her ved en anledning i 2011. Foto:Thor Nielsen,SINTEF

– Dette er jo et ekstremt tilfelle, men fryktelig moro. Å holde kjøringen ved like er veldig lurt. Opprettholder du det fysiske og mentale, og i tillegg er klok, så er alder ingen hindring.

– Hva mener du med å være klok?

– Det handler om å være klok nok til å forstå når du selv er trøtt, sliten eller påvirket av medisiner. Da setter du deg ikke i bilen, sier Moe.

Dybdeanalysene gjort av Statens vegvesen viser at de over 75 år er nesten fem ganger oftere innblandet i ulykker enn 40-åringer, per kjørte kilometer.

Trafikanter i alderen 70 år eller mer var innblandet i 35 dødsulykker i fjor. Antallet tilsvarer 21 prosent av dødsulykkene, til tross for at aldersgruppen utgjør vel 10 prosent av befolkningen.

Inggard Lereim, leder i Norsk Trafikkmedisinsk forening og professor i medisin. Foto:Ole Kristian Strøm,VG

Kvier seg

Mange leger kvier seg for å ta fra eldre førerkortet, ifølge Inggard Lereim, professor dr. med og leder av Norsk Trafikkmedisinsk forening.

– Pårørende og venner har en nøkkelrolle og er gode støttespillere for trafikksikkerheten i tillegg til legen. Jeg kjenner mange eksempler der man heller ber legen være strengere med den det gjelder. Det kan være en god måte å gjøre det på, sier Lereim.

Når naboen, pappa eller bestemor får problemer med å kjøre, må man si fra.

– Er du en god venn så må du også ha mot til å gi beskjed direkte til den det gjelder. Vær ærlig selv om det er ubehagelig. Det forebygger ulykker med eldre, som vi vet at langt oftere fører til livstruende skader.

Ekspertene vil imidlertid ikke male fanden på veg(g)en før det blir enda flere eldre sjåfører.

– Dette er en helt ny type generasjon som er vant med teknologi og som kjører i biler med langt flere førerstøttesystemer. Jeg vil ikke se på dette som et «gigaproblem», men heller minne om den ressursen eldre er. For konklusjonen er at de ikke er en risikogruppe som helhet, selv om enkelte ikke burde ha førerkort, sier Moe.

Vil styrke kontrollen

Etter to tilsynssaker mot fastleger i Møre og Romsdal ble i overkant av 30 førerkort anmodet inndratt i 2010. Da ble det satt i gang et prøveprosjekt i fylket der leger kunne henvise direkte til kjørevurdering hos sakkyndig. Ellers i landet må legen søke dispensasjon via Fylkesmannen.

– Vi har sett en kraftig økning etter dette, sier Cato Innerdal, assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal.

Økningen er fra under 10 for fire år siden til rundt 250 i fjor som ble henvist direkte fra fastlege eller sykehuslege til trafikkstasjon for en kjørevurdering.

Men prøveprosjektet er over til høsten.

– Det er synd, fordi terskelen for å henvise til førerprøve blir høyere, tar lengere tid og koster mer når det må gå via Fylkesmannen. Når terskelen blir høyere, betyr det at flere som muligens ikke burde sittet bak rattet, beholder førerretten, sier Innerdal.

Fylkeslege Innerdal og seniorforskier Moe mener flere som ikke burde sittet bak rattet, beholder førerretten fordi det henvises for lite til kjørevurdering.

BILGLAD: Bortsett fra sin første Toyota, kjører Anders Bergei (101) Opel, og dette er den 14. i rekken. Her ved Nadderud i Bærum. Foto:,

– Fastlegen har en utfordring når dette skal vurderes. Det er ikke sikkert alle er kompetente til å gjøre en slik vurdering, sier Moe i Sintef.

101-åringen i Bærum er selv veldig bevisst på egne ferdigheter.

– Når jeg en dag ikke føler meg årvåken eller fysisk skikket til å kjøre bil så skal det gå fint. Jeg kan ta drosje, sier Bergei.

Men inntil videre er han bestemt på at det blir førerkortfornyelse til høsten. Da er han 102 år. Og neste uke skal han ta en kjøretime, som han på eget initiativ har bestilt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder