FELLES FRONT: Erstatningsadvokater er, på tvers av kontorer, enige om at flere forsikringsgiganter bruker svært ufine metoder mot folk som er skadd i trafikkulykker eller i arbeidslivet. F.v. Advokatene Anders Andersen, Finn Linde Eriksen, Christian Lundin og Espen Rekkedal Foto: TERJE BRINGEDAL

Advokater vil avsløre forsikringsbransjens triks: - Bruker knep for å trøtte ut skadelidte

Her er triksene advokater mener at forsikringsgiganter overkjører skadelidte nordmenn med.

  • May Linn Gjerding
  • Eric B. Utheim

Forsikringsselskaper selger lovpålagte ansvarsforsikringer, og skal være et økonomisk sikkerhetsnett når ulykken inntreffer.
Men nå tar profilerte erstatningsadvokater et oppgjør med forsikringsbransjen, og varsler om utstrakt bruk av uthalings-strategi og tøffe metoder mot kunder som har blitt skadd i trafikkulykker eller i arbeidslivet.

HAR DU TIPS? Kontakt VGs journalist her

- Kjører tøffest

- Gjensidige er uten tvil det selskapet som kjører tøffest løp mot de som skades. Selskapet har gått med milliardoverskudd de siste årene, og når man ser hvordan de behandler kundene, er dette ikke så rart, sier den erfarne erstatningsadvokaten, Christian Lundin, partner i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Han hevder at en teknikk som ofte brukes er å sette saken ut til en ekstern advokat som får frie tøyler til å sørge for lave erstatningsutbetalinger.

LES OGSÅ: Olve mistet øyet, kjempet mot forsikringsselskapet

- Det gis skambud

- Det er viktig for meg å påpeke at de fleste saksbehandlerne - også i Gjensidige - gjør en utmerket jobb i en vanskelig situasjon, men det er når sakene settes ut til enkelte eksterne advokatfirma, at det går galt: Det gis skambud, løpende tap dekkes ikke, det svares ikke på henvendelser, og det engasjeres sakkyndig som har tett kontakt med selskapet og som kommer til den konklusjon selskapet ønsker, er noen av virkemidlene som brukes hyppig, fastslår Lundin.

Advokatfirmaene Ness Lundin, Codex og Vogt & Wiig er blant Norges største aktørene innen personskadesaker. Hver personskadeadvokat har opp mot 100 personskadesaker til enhver tid. På bakgrunn av lang erfaring med forsikringsbransjen, slår de nå alarm.

Disse oppleves hardest

- I min praksis er det Gjensidige og Tryg som oppleves hardest mot klientene. Det er bare offentlige ordninger, som for tiden er verre å forholde seg til. Men også andre selskaper bruker knep for å trøtte ut de skadelidte, sier advokat Finn Linde Eriksen, som er partner i Codex advokat.

- If kan være tøffe de også, men det er ikke på samme nivå som Gjensidige. Vi løser saker oftere og raskere med If enn vi gjør med Gjensidige, forklarer Linde Eriksen og tilføyer at dialogen også kan være god.

- Ubalanse

De som skades er prisgitt egen helse, støtteapparat og økonomi, påpeker Christian Lundin.

- Ubalansen mellom partene utnytter selskapet ved å bruke en rekke teknikker. De aller fleste som blir hardt skadet har hverken ork eller økonomi til å gå til retten med sin sak, men de få som gjør det oppnår uten unntak en vesentlig høyere erstatning. Alle sakene vi har ført for domstolene de siste årene har medført i snitt omtrent en dobling av erstatningen i forholdet til det ble tilbudt av selskapet. De få som orker å gjennomføre en rettssak blir også utsatt for betydelig mistenkeliggjøring, som er en stor tilleggsbelastning for den skadde.

MISTER MOTET: Partner og advokat Tor Kielland i Vogt

Gikk fra 100.000 til en mill.

Advokat Anders Andersen hadde en yrkesskadd klient som først ble tilbudt 100.000 kroner av Gjensidige.

- Men etter et medieoppslag revurderte de hele saken, og utbetalte til slutt 1 million kroner, sier Andersen.
Slik forklarer Gjensidige saken i dag:

- I denne saken hadde vi beklageligvis formulert oss klønete i et brev. Vi oppfattet at advokat Andersen godtok vår beklagelse, og synes det er beklagelig at formuleringen blir tatt til inntekt for noe mer enn det den var ment, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

- Gjensidige førende

Andersen mener at Gjensidige går langt utover det som er god forsikringsskikk, for å holde utbetalingsnivået nede.

- Mitt inntrykk er at Gjensidige har vært førende når det gjelder den måten å håndtere saker på, og så kommer de andre forsikringsselskapene etter, sier Andersen.

LES OGSÅ: Robin fikk forsikringsutbetaling til slutt

Partner og advokat Tor Kielland i Vogt & Wiig opplyser at forsikringsselskapene steile standpunkt innledningsvis, gjør at mange mister motet.

- Selskapene kommer gjerne fort frem til manglende årsakssammenheng, men tilbyr likevel en mindre erstatning dersom skadelidte aksepterer dette som endelig oppgjør. Noen vil da gi opp og akseptere tilbudet de får, selv om de kunne ha fått et mye større oppgjør hvis de gikk videre med saken.
Kielland synes ikke Gjensidige er verre enn andre store forsikringsselskaper, men «like mye med på å bruke ufine teknikker mot skadelidte».

- Varierer fra saksbehandler til saksbehandler

- Noe av det klart mest alvorlige er at Gjensidige gjennom flere år har engasjert medisinsk sakkyndige, etter at det allerede foreligger spesialisterklæring som konstaterer årsakssammenheng. Dette er gjengangere, som sjelden kommer frem til at det foreligger medisinsk årsakssammenheng, sier han.

Advokat Espen Rekkedal understreker at behandlingstiden varierer fra stort saksbehandler til saksbehandler. Han har flere pågående saker hvor klienter har slåss mot Gjensidige i flere år.

- Det er en stor organisasjon der vi opplever at ting går veldig tregt, sammenlignet med andre selskaper, sier han.

Avviser kritikken

SLÅR TILBAKE: - Vi trenerer ikke, og bruker ikke unødvendig tid for å ikke finne noen løsninger. Det er ikke sånn vi driver et forsikringsselskap, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. Foto: KRISTER SØRBØ

Gjensidige kjenner seg ikke igjen i påstandene fra advokatene.
Informasjonssjef skadeforsikring Bjarne Aani Rysstad avviser på det sterkeste advokatenes påstander og kritikk.

- Vi synes dette er grusomme beskyldninger som vi ikke kjenner oss igjen i, og tar sterk avstand fra. Det er ikke snakk om teknikker. Det er snakk om å gjennomføre saker på en ordentlig måte, sier Rysstad.

Kari Anne Mørk, direktør personskade i Gjensidige opplyser at selskapet behandler 22 000 saker i året - store og små.

- I fjor havnet bare 87 saker til rettslig prøving. De fleste av disse sakene gjelder ikke beløpets størrelse, men hvorvidt det foreligger årsakssammenheng. Og de fleste sakene ender med at Gjensidige får medhold, sier Mørk.
Ledelsen forklarer at saker kan ta år å behandle, da de kan være kompliserte og det tar tid å se hvordan skaden utvikler seg.

Kan ta år

- Erstatningssak kan ta opp til flere år, uten at det er noe uenighet i det. Vi trenerer ikke saker. Tvert imot gjør vi alt for å hjelpe dem som er skadet, og vi ønsker raskest mulig saksgang. Vi holder kontakten med dem og dekker utgifter forløpende. De eneste som tjener på at saken haler ut, er faktisk advokatene, sier Elin Spjelkavik, leder for yrkesskadeavdelingen i Gjensidige.

Hun påpeker at noen saker er mer kompliserte enn andre.

- Det er ingen lett jobb å sette en verdi på folks kropp og sjel. Men vi holder en høy etisk standard. Det er viktig for oss som samfunnsaktør. Vi blir utrolig provoserte av disse påstandene. Da vi har et iboende ønske om å hjelpe, blir det ekstra sårende, forklarer Spjelkavik.

- Lundin viser til saker hvor skadelidte får mangedoblet erstatningsutbetalingen etter runder i retten. Hva er forklaringen på det?

- Dersom vi bommer blir det stor økonomisk forskjell, sier Spjelkavik.

- Vi trenerer ikke

Kari Anne Mørk påpeker at ulykken og omveltningene den forårsaker, gjør at skadelidte er særlig sårbare.

- Livet kan være mer sammensatt. Ofte kan dem som skader seg også ha med en tidligere bagasje, og så opplever de plager. Vi har også egne sosionomer, og er vant til å følge opp folk som lider.

- Vi trenerer ikke, og bruker ikke unødvendig tid for å ikke finne noen løsninger. Det er ikke sånn vi driver et forsikringsselskap, sier Rysstad.

Tryg tilbakeviser

- Dette er en ensidig fremstilling av saksbehandling som vi ikke kjenner oss igjen i og som advokater påstår mot bedre vitende, sier pressetalsmann ved Tryg, Roald Stigum Olsen.

- Det må også være riktig å minne om at det som regel er selskapene som dekker utgiftene og salær i slike prosesser i henhold til rimelig og nødvendig standard. Vi opplever tvert i mot at kundemålinger av tilfredshet i skadebehandlingen, som jo viser sannhetens øyeblikk, er meget høy og der Tryg scorer høyest av alle skadeselskapene på årets EPSI-måling. Det er dessuten et mikroskopisk antall skadesaker som kommer til rettslige prosesser, nemlig kun 0,05 prosent. Så påstandene er svært subjektive og langt fra korrekte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder