UDI er usikre på hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge

Øker prognosene - men gir ikke nytt anslag

Trenger 15.000 nye mottaksplasser

Frir til kommunene

Den økte asyltilstrømningen har ført til et akutt behov for mellom 80 og 100 nye asylmottak, opplyser Utlendingsdirektoratet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

UDI har tidligere anslått at det vil komme mellom 20–25.000 asylsøkere til Norge i løpet av 2015, men nå oppjusteres prognosene.

– Vi ser nå at anslaget er for lavt. Før utgangen av oktober vil vi passere 20.000 asylsøkere. Det tilsier at en prognose for hele året på 20-25.000 ser ut til å være for lavt, sier UDI-direktør Frode Forfang på en pressekonferanse.

Han ville ikke gi et nytt anslag over hvor mange asylsøkere som ventes.

– Vi er ikke i stand til å si hvor mye det kommer til å øke. Rett og slett fordi det er vanskelig å si hvor mange asylsøkere som kommer i år, og ikke minst neste år, sier UDI-direktøren.

– Dere har gitt prognoser tidligere, hvorfor er det så vanskelig for dere å gi det nå?

– Jeg tar meg i å oppjustere prognosene hver fjortende dag. Nå er vi kommet til et punkt der det er så usikkert at det er vanskelig å gi et konkret anslag fremover. Det jeg kan si er at 20-25.000 er et for lavt. Vi kommer til å passere dette antallet. Vi vet ikke hvor mye, men vi kommer til å passere det med god margin, sier Forfang.

Frir til kommunene

Den økte asyltilstrømningen gjør at UDI ber om 15.000 nye mottaksplasser. Det betyr at det trengs mellom 80 og 100 nye mottak. Forfang ber kommunene vedta nye mottak raskt.

– Vi har et stort behov for raske beslutningsprosesser slik at vi raskt får de mottakene vi trenger. Vi har et stort behov for akuttløsninger fram til langvarige løsninger er på plass,

Tidligere i dag skrev VG at Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) har bedt alle fylkesmenn om å kartlegge ledige boliger som kan brukes til å huse asylsøkere.

DSB erkjenner at arbeidet så langt ikke har vært optimalt.

– Vår største utfordring er å sikre at vi har så gode planverk og forutsetninger for å møte ulike typer situasjoner best mulig. Vi jobber blant annet med å understøtte kommunene bedre enn det vi hittil har gjort, slik at de ikke må starte på scratch og gjøre all jobben, sier direktør i DSB, Cecilie Daae, til VG.

Går bort fra hoteller

Forfang opplyser at UDI kommer til å øke kapasiteten i flere puljer neste år.

– Vi ser for oss at vi vil gjøre det i etapper. Så har vi løpende dialog med vårt departement om hva som vil være behovene.

Les også: Bygd åpnet dørene for flyktningene

UDI-direktøren opplyser i tillegg at de ikke lenger ønsker å bruke hoteller som asylmottak.

– Vi har vært i en situasjon der vi har vært nødt til ta det som har tilbudt seg. Det er ikke en situasjon vi ønsker å være i over tid. Etter hvert ønsker vi at asylsøkere skal bo i normale asylmottak med standarden som er der. Hoteller er ikke en ønskelig løsning og har aldri vært det, sier Forfang.

Les også: Må svare på hvor de kan plassere asylsøkerne i dag

Forfang opplyser at det hittil i oktober har kommet 4.750 asylsøkere, noe som er flere enn antallet i hele september måned. Av dem som har kommet er det flest syrere, men det har også vært en økning av familier og enslige voksne fra Afghanistan.

Styrker psykisk helsetilbud

Helsedirektoratet styrker samtidig kompetansen for psykiatri i kommunene for å møte behovene den stadig tiltakende flyktningstrømmen til landet fører med seg.

– Det er viktig at vi klarer å fange opp de som trenger psykisk helsehjelp så fort som mulig. Det kan ta tid å avdekke psykiske problemer. Det er viktig at de følges opp over tid. Vi jobber med å styrke kompetansen for dette i kommunene, sa direktoratets direktør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse i UDI mandag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder