Slik reagerer politikerne: ** Det overgår enhver evne til å fatte ** Bare toppen av isfjellet ** Vil øke ressursene

– Dette er opprørende å se, sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) etter å ha sett VGTVs dokumentar "Nedlasterne". Hun mener nedlasting av overgrepsbilder av barn må prioriteres høyere. Foto: Einar Otto Stangvik , VG

Hadia Tajik om «Nedlasterne»: – Opprørende

Norske politikere vil gi mer ressurser, bygge sterkere fagmiljøer og bedre samarbeidet for å ta nordmenn som laster ned overgrepsbilder.

Artikkelen er over fire år gammel

– Hadde mennene bare vært i nærheten av å ville beskytte barna like mye som de anstrenger seg for å beskytte seg selv.

Det sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) etter å ha sett VGTVs dokumentar «Nedlasterne».

– Mange av dem forstår åpenbart hva de har gjort, men gir ikke alltid uttrykk for å forstå at de opprettholder et marked for overgrep mot barn, sier hun.

SE DOKUMENTAREN HER.

I ti måneder har VG kartlagt og identifisert nordmenn som laster ned overgrepsbilder av barn. Totalt 78 menn er identifisert. Ti av mennene er konfrontert, og samtalene er tatt opp med skjult opptak.

Syv av de ti erkjenner å ha gjort det våre data hevder – at de har lastet ned bilder og filmer som viser overgrep. Tre nekter.

Ønsker sterkere fagmiljø i politiet

Tajik mener at nedlasting av overgrepsbilder må være mer prioritert hos politiet enn det er i dag.

– Det er ikke noe som tilsier at politiet skal la være å avdekke, etterforske og oppklare, og at domstolene straffer personer som har lastet ned denne type overgrepsbilder. Man skal oppleve at det får konsekvenser.

Redd Barna: – Det mangler politisk interesse for å gjøre noe. (Nettspesial om nedlasterne)

De aller fleste av mennene VG har identifisert, har ikke vært etterforsket av politiet. Tajiks politiske ønske og budskap er at dette er et område som politiet må prioritere. Hun mener det handler om hvordan politiet disponerer ressursene sine, men at det også handler om at politiske myndigheter må styrke etterforskningskompetansen – blant annet ved å ha et sterkt Kripos.

Hadia Tajik (Ap) ønsker et samarbeid med regjeringen om hvordan arbeidet mot nedlasting av overgrepsfiler skal prioriteres. Foto: Einar Otto Stangvik , VG

– Man trenger sterke fagmiljøer for å ha forutsetninger for å avdekke dette slik at det kan bli sak som fører til domfellelse. Det er både et politisk arbeid og et arbeid for politiet, sier Tajik.

I «Nedlasterne» forteller Kripos at det ikke har vært noen satsing mot internettrelaterte overgrep siden 2008, under Stoltenberg-regjeringen.

– Under den forrige regjeringen kom det blant annet øremerkede midler til Kripos, og det ble gjort endringer i lovverket. Straffene ble skjerpet, og Kripos innførte Rød Knapp på nettet, slik at man raskt kan varsle noe som kan være et overgrep mot barn. Men det er på ingen måte nok. Omfanget av problemet er stort. Dette er lovbrudd som sjelden når den offentlige dagsorden, men som får store konsekvenser for barna som rammes, sier Tajik.

Samarbeid på tvers av partier

I sin politiske plattform sier regjeringen at de skal styrke arbeidet mot spredning av overgrepsbilder av barn. Tajik har ikke sett at så har skjedd.

– Jeg har ikke sett dem ta denne type initiativ. Samtidig mener jeg at dette er et område som er så alvorlig at jeg er mer opptatt av å finne et samarbeid på tvers av politiske partiene, heller enn å bruke tid på å kritisere regjeringen for ting de ikke har gjort. La oss heller sammen finne ting vi kan gjøre.

Sendte varslerbrev for to år siden. Les om det i dokumentaren «Nedlasterne».

– Man kan spørre seg hva som har slått feil i myndighetens arbeid mot nedlasterne, siden det å bli tatt under etterforskning ikke har noe effekt?

– I mange saker har det effekt. Men jeg forstår at du stiller spørsmålet, og det er opprørende å høre et intervju med en person som åpent innrømmer å ha lastet ned i stort omfang, og samtidig gir uttrykk for at han ikke er redd for å bli tatt. Han burde være redd for å bli tatt. Han burde bli pågrepet, og han burde oppleve konsekvenser.

Må øke risiko for å avdekkes

SINNE: Anders B. Werp reagerer på VGs avsløring om nedlasterne med sinne. Foto: Robert S. Eik , VG

Anders B. Werp (H) i justiskomiteen reagerer kraftig på VGs avsløringer om nedlasterne.

– Å lese om dette har fått fram sinnet i meg. Jeg er selv far til tre små barn, og at noen bevisst kan ødelegge det mest dyrebare man har, det overgår enhver evne til å fatte. Det er helt umenneskelig, sier han.

Overgrepsbilder av barn kan ikke alene kjempes med penger, men også med kunnskap, ifølge Werp. Han er også klar på at man ikke kan forvente at Kripos skal kunne kjempe kampen mot overgrepsbilder alene.

– For å være godt nok rustet, må vi få inn mennesker i politiet som ikke nødvendigvis har gått på politihøyskolen. Vi trenger både folk med høyere utdannelse innen IKT, digitale fag og også psykologi, mener han.

#nedlasterne: Her bor mennene VG har identifisert

– En av mennene VG har møtt ble tatt i en aksjon mot overgrepsbilder i 2004. Han laster ennå ned og forteller at han ikke frykter politiet. Hva sier det om rettsikkerheten i Norge?

– Det forteller meg at det finnes et lovløst vakum som vi må fylle, og at vi må øke følelsen av at risikoen for å bli avdekket er tilstede, sier Werp.

Eget datakrimsenter

Han mener at større og bedre politidistrikter, penger og kompetanse samt aktivt politisamarbeid på tvers av landene vil være nøkkelen i kampen mot overgrepsbilder.


– Dette er fullstendig uakspetabelt. Barna er helt hjelpesløse og blir ødelagt for livet, sier Werp.

Politidirektoratet la i vår fram en strategi mot datakriminalitet, hvor en av anbefalingene er at det opprettes et nasjonalt datakrimsenter.

Les også: Halve Norge kjenner noen som har opplevd overgrep

– Jeg tror det er et godt forslag, denne typer saker er så grenseløse og omfattende at det kreves sterke sentrale ressurser, mener partikollega Hårek Elvenes.

– Man skal være lydhør for at Kripos ikke har fått økte ressurser. Det krever ressurser og det krever også at man organiserer midlene og hodene man allerede har bedre, sier han.

– Politisk prat uten handling

MER HANDLING: Åse Michaelsen ønsker mindre prat og mer handling. Foto: Helge Mikalsen , VG

Åse Michaelsen (Frp) leder en egen kompetansegruppe mot overgrep og vold mot barn og unge. Gruppen var en sterk bidragsyter i arbeidet med å fjerne foreldelsesfristen i straffesaker som blant annet omhandler vold og overgrep mot barn og unge.

– Det som er så tydelig er at dette er bare toppen av isfjellet. Vi har ikke vært flinke nok til å fange opp nedlasterne. Dette er tydelig et stort problem, og vi er nødt til å holde tritt med den teknologiske utvikling, sier Michaelsen.

Hun mener at politiet først og fremst må utrustes med de flinkeste og mest datakyndige folkene i landet for å kunne holde tritt med den teknologiske utviklingen.

Ung overgriper : «Hadde jeg ikke fått hjelp, er jeg redd jeg ville ha gjort det igjen»

– Alle må ha mer fokus på dette. Det er mye politisk prat uten handling, men det er lite som endres. Dette er snakk om overgrep mot de svakeste av de svake, og overgrep mot dem må få alvorlige konsekvenser, sier hun.

– Det er kjent at flere som utsettes for seksuelle overgrep selv kan ende opp som overgripere. Klarer vi å fange opp overgripere tidlig, vil vi kunne forebygge at nye overgrep finner sted, legger hun til.

Til budsjettforhandlingene

OVERRASKET: Kjell Ingolf Ropstad er overrasket over at Kripos ikke har fått økte midler. Foto: Jo Straube , VG

KrFs Kjell Ingolf Ropstad synes det har vært forferdelig å lese om VGs avsløringer, men mener at det er viktig at man aldri slutter å minne om overgrep som begås mot barn og unge.

– Det er veldig alvorlig å laste ned overgrepsbilder, men det som er mest alvorlig er å se sammenhengen mellom å laste ned bilder og begå egne overgrep, sier han.

Ropstad er overrasket over at Kripos' midler til å etterforske slike saker har stått på stedet hvil siden 2008, og han vil ta det med seg inn i høstens budsjettforhandlinger.

– Redd Barna mener det er en politisk mur av velvilje, at politikere mener mye, men at det er lite futt i tiltak?

– Jeg kan understreke at det er politisk velvilje, men vi har kanskje hatt det største fokuset rettet mot fysiske overgrep mot barn og mindre på nettrelaterte overgrep. Vi må ta flere av dem som skaper et marked for overgrepsfilmer for å sikre barn og unge en trygg oppvekst, sier han.

Del 2 av dokumentarserien kommer mandag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder