NEDGANG: Politiet kan glede seg over nedgangen i kriminaliteten, blant annet fordi de har tatt flere vinningskriminelle, som her tre albanere som sto bak 20 innbrudd på tre dager i Oslo.Foto: POLITIET Foto: ,

Kriminaliteten fortsetter å synke

Men flere saker henlegges på grunn av manglende kapasitet

Det blir stadig mindre kriminalitet i Norge. Det siste året er nedgangen på 3,9 prosent – og så mye som 13,6 prosent målt mot 2012. Likevel henlegger politiet flere saker på grunn av manglende kapasitet.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det viser en rykende fersk oversikt fra Riksadvokaten, som har analysert kriminalitetsbildet for årets åtte første måneder og sammenlignet tallene med samme tidspunkt de to forutgående årene.

Men ikke alt er rosenrødt i norsk politi:

* Antall restansesaker som har ligget uavklart i mer enn tre måneder fortsetter å øke til tross for at målet er at disse skal reduseres med 20 prosent.

* Også henleggelser på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet fortsetter å stige. Økningen sett i forhold til 2012 er på 19 prosent og i første halvår i år ble 6 477 saker lagt i skuffen.

* Økningen har først og fremst skjedd hvor det er oppgitt en mistenkt eller anmeldt en navngitt person. I første halvår gjaldt dette 2 026 forbrytelsessaker og 1 474 forseelser.

Dette er Politi-Norge

RIKSADVOKATEN: Riksadvokat Tor-Aksel Busch.Foto: SCANPIX Foto: ,

I et brev til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen oppsummerer riksadvokat Tor Aksels Busch og hans førstestatsadvokat Harald Strand situasjonen i Politi-Norge slik:

* Det er en svak stigning i antall oppklarte forbrytelser og er nå oppe i 38,3 prosent – 0,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser er hårfint under målet på 120 dager – nemlig 119 dager.

* For voldssaker er saksbehandlingstiden ni dager høyere enn målet, som er 90 dager.

* Fristen for å behandle saker mot unge forbrytelser er satt til 42 dager. Det greier norsk politi innen 38 dager.

* Restanseutviklingen er fortsatt negativ.

Mye er blitt bedre

– Måloppnåelsen etter sentrale parametere i straffesaker er på flere områder tilfredsstillende. Det er også positivt at oppklaringsprosenten har steget både generelt og for vinningskriminalitet. Det er også gledelig at registrerte straffbare handlinger begått av personer under 18 år fortsetter å synke, fastslår riksadvokaten som også kan glede seg nedgangen i grove tyverier fra personer på offentlig sted.

– Det kan tilskrives en planmessig og effektiv tilnærming til denne kriminaliteten i Oslo politidistrikt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder