KLAR TALE: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han stiller opp «hvor som helst, om hvilket som helst tema, med tydelige svar». Foto:Helge Mikalsen,VG

Har blitt kalt «feig», «populist», «dobbeltmoralsk» og «uklar»: Slik svarer Støre på kritikken

Jonas Gahr Støre avviser å ha latt seg presse i innvandringspolitikken, og sier det ikke er dobbeltmoral når han bruker private tjenester

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Både regjeringspartiene, Venstre, og til og med SV, har beskyldt Ap-lederen for dobbeltmoral, uklarhet og populisme i flere saker den siste uken.

Slik svarer Ap-lederen på anklagene:

– Hva har endret seg siden Ap sa nei til å øke antallet flyktninger fra Syria under budsjettforhandlingene i fjor høst, til forslaget om 10.000 flyktninger nå?

– Situasjonen er dramatisk forverret og vi ser en enorm belastning på nabolandene i regionen. Det er den verste krisen siden andre verdenskrig. Da er et landsmøte, som kan vurdere både det humanitære behovet og hvordan dette påvirker integreringen, riktig sted for å ta en så stor sak.

– Frp beskylder deg for «rå populisme»?

– Jeg ligger unna karakteriseringer av hverandres politikk, la oss snakke om innholdet. Vi har en lang humanitær tradisjon og er et rikt land. Vi tok imot 13 000 fra Balkan da krigen raste der, nå er millioner drevet på flukt. Vi kan bistå FN ved å ta imot 5000 i år og 5000 neste år.

Les VG Helg-portrettet på VG+:Folkets mann

– Så du har ikke latt deg presse av AUF til å snu i denne saken, og komme med en oppmykning?

– Det er ikke press som ligger bak. Det er forsøk på å ta medansvar i en ekstrem situasjon. Og det heller ikke en oppmykning. Vi skal ha en konsekvent og human innvandringspolitikk.

– Er stikkordene fortsatt «streng, men rettferdig»?

– Det er bred enighet om hovedlinjene i asyl- og innvandringspolitikken, men jeg har lest innspillene og hørt stemmene i partiet.

– Har Venstre og KrF gjort en god avtale om asylbarna?

– Venstre og KrF har stått på med utholdenhet, mot mange odds siden de har Frp på den andre siden. De fører samtalene med regjeringen og vi kjenner ikke helheten. Når de har kommet til en enighet, så utfordrer ikke vi den.

Artikkelen fortsetter under bildet

FLYKTNINGJUBEL: AUF-leder Mani Hussaini takker Støre etter forslaget om å ta imot 10.000 flyktninger fra Syria. Foto:Tore Meek,NTB scanpix

– Men rett før påske mente dere jo at det var problematisk å gi den nye forskriften tilbakevirkende kraft?

– Generelt er det fortsatt problematisk å gi regler tilbakevirkende kraft. Når det først er vedtatt så er det også gode grunner til det, i lys av justisministeren uklarhet gjennom et helt år.

– Men både Venstre og SV kaller deg for en «feig opportunist» i denne saken?

– Argumenter blir ikke sterkere ved at man karakteriserer motstanderen.

– Du er kritisk til private skoler og private sykehus i Norge. Hvorfor benytter du og din nærmeste familie dere av slike private tilbud?

– Det viktigste er å bruke våre felles midler på å styrke det offentlige helsetilbudet som skal komme alle til gode. Men Arbeiderpartiet mener ikke det er feil å gå på en privat legevakt eller ha barna på en privat skole, dersom du mener dette er riktig for deg.

– Men du blir beskyldt for dobbeltmoral her, og det er din private bruk det reageres på?

– Jeg kan ikke se at det er dobbeltmoral at jeg to, tre ganger har vært innom en privat legevakt. I hovedsak har jeg brukt det offentlige tilbudet.

– Men har sendt barna dine til en privatskole?

– Vi har hatt Steinerskole innenfor vårt offentlige system siden 1930-tallet. Vi har et visst mangfold som har hatt tverrpolitisk støtte i mange tiår. Jeg har i en periode hatt barn på slike skoler, men klarer ikke å se at det er dobbeltmoralsk.

– Kan du bekrefte at det vil bli høyere skatter med dere i regjering enn med Høyre og Frp?

– Vår politikk er ikke å bygge ned inntektene til fellesskapet ved å gi skattelette til de aller rikeste.

– Så det vil bli høyere skatter?

– Vårt utgangspunkt er hvilke oppgaver vi har i fellesskap, og hvordan inntektene skal fordeles. Skattenivået det krever skal velgerne få et klart svar på, i god tid før valget.

– Du har understreket hvor viktig det er å vinne makten i Oslo, er gjeninnføring av eiendomsskatten en god idé da, gitt at dere har tapt valg på det før?

LITT GRØNN, MEST RØD: Ap-leder Jonas Gahr Støre, som har signalisert en økt miljøsatsning, poserer for VGs fotograf. Foto:Helge Mikalsen,VG

– I alle store byer styrt av Høyre, med unntak av Oslo, så er det eiendomsskatt. Jeg mener det er ærlig av Oslo Ap å si at vi ønsker en begrenset eiendomsskatt for de med veldig store boliger, der pengene øremerkes unge og eldre. Det er å si klart i fra om hvilke oppgaver vi prioriterer, og hvordan det skal finansieres.

– Hvor mange innbyggere bør en kommune ha for å være levedyktig?

– Jeg har ikke sett noen overbevisende argument på at innbyggertall avgjør. Små kommuner kan score høyere på kvalitet enn store. Det viktige er at kommunene er sammensatt så de klarer å løse oppgavene.

– Så Ap skal fortsatt stå på at kommunesammenslåing skal være basert på frivillighet?

– Det er et veldig klart signal fra dette landsmøtet at frivillighet er metoden for kommunestruktur.

– Vil Ap gå inn for forsvarsbudsjett på to prosent av Norges bruttonasjonaprodukt (BNP), slik NATO krever?

– Vi vil ikke foreslå det for neste år. Det foregår en vurdering av Forsvaret, som skal være en garanti for Norges sikkerhet. NATO har to prosent som prinsipp, det er et godt mål, men Norge har et veldig høyt BNP. Jeg vil ikke sette en tidsfrist for å nå to prosent.

– Nå har det kommet meningsmålinger som begynner å gå nedover. Hvor trygg er du på å bli statsminister i 2017?

– Jeg har kommentert tre meningsmålinger de siste dagene, to har gått opp og én ned. Felles for dem er at vi ligger veldig høyt. Fokus nå er kommunevalget, og å gjøre det bra der. Etter det jobber vi mot stortingsvalget og for å få en ny regjering. Gode meningsmålinger er ikke en takk, men et utrykk for forventning.

– Du beskyldes for å sitte stille i båten, og ikke komme med egne forslag?

– Det rimer ikke med det året jeg har hatt, jeg har nesten aldri jobbet så hardt. Men vi tapte valget i 2013, har tatt signalet, og jobber nå med ny politikk mot 2017.

– Men skyldes deres framgang at regjeringen sliter, eller at dere gjør en god jobb?

– Begge deler. Folk vender regjeringen ryggen, fordi den ikke er i tråd med norske erfaringer og norsk virkelighet. De ser at det er et alternativ i et Arbeiderparti som de kjenner, og som de skal bli kjent med gjennom at vi utvikler ny politikk.

– Regjeringen mener Ap er blitt mindre tydelige under din ledelse?

– Jeg opplever gode tilbakemeldinger for måten vi jobber på internt, og lever godt med at mine politiske motstandere kommer med karakteristikker. Gi meg hvilket som helst tema, hvilken som helst debatt, hvilket som helst sted, og jeg skal stille opp med tydelige svar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder