- Lærerne må få tid til å være lærere

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Elevorganisasjonen: - Etterlyser strakstiltakene

(VG Nett) Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil at lærerne skal få mer tid til å undervise.

- Lærerne har blitt pålagt for mange oppgaver. Vi må gå gjennom lærernes arbeidsoppgaver og tidsbruken. Lærerne må få bedre tid til å være lærere, sier kunnskapsministeren.

Hvordan kan læreryrket gjøres mer attraktivt?Si din mening!

Fredag presenterte Solhjell regjeringens ferske stortingsmelding om lærerrollen sammen med utdannings- og forskningsminister Tora Aasland (SV).

Gjennom mer spesialisering, et nytt og utvidet pedagogikkfag, bedre veiledning samt tettere oppfølging skal studentene fristes til å velge lærerutdanningen.

Les hele meldingen her (ekstern link)

Solhjell og Aasland er også opptatt av at lærerne skal få mer tid til å undervise.

- Vi må vurdere om de oppgavene som er tillagt lærerne de siste årene er et resultat av byråkratisering eller profesjonalisering - og om det er for mye. For eksempel skal ansvaret for læreplanene videreføres til et mer nasjonalt nivå, sier han.

Les mer under bildet

Skal rydde opp

Ifølge Solhjell er det også et stort behov for å rydde opp i handlingsplanene i skole-Norge.

- En opptelling viser at vi har 30 forskjellige nasjonale handlingsplaner, så her er det behov for en gjennomgang, sier han.

Kunnskapsministeren mener enkelte oppgaver i skolen må overføres til andre yrkesgrupper, slik at at lærerne for eksempel skal slippe å bekymre seg for oppfølging av elever med psykiske problemer.

Les også:Ap vil utvide skolehelsetjenesten

- Burde vært tydeligere

Elevorganisasjonen er fornøyd med regjeringens langsiktige mål, men etterlyser flere strakstiltak.

I stortingsmeldingen legger regjeringen opp til en sterkere spesialisering, både når det gjelder fag og utdannelsestrinn.

Dagens allmennlærerutdanning skal endres til en ny grunnskolelærerutdanning som er delt i to hovedretninger.

Første til sjuende trinn skal ha fire undervisningsfag med vekt på begynneropplæring, hvorav norsk og matematikk er obligatorisk.

- Vi skulle helst sett at lærerutdanningen blir femårig og skulle gjerne sett flere strakstiltak. Solhjell kunne gjerne vært tydeligere, sier leder av Elevorganisasjonen Håvard Vederhus til VG Nett.

Nytt fag

Får de rødgrønne det som de vil skal femte til tiende trinn normalt ha tre undervisningsfag. Ingen av fagene skal være obligatoriske, men det skal være muligheter til å velge spesialisering innenfor et område.

Regjeringen foreslår også at det innføres et nytt og utvidet fag - pedagogikk og elevkunnskap, med i alt ett års omfang. Faget skal være praksisrettet og skal ifølge Kunnskapsdepartementet bygge på «erkjennelsen av at vi trenger lærere som både har god fagkompetanse og evne til å inspirere og formidle».

Opposisjonen kritisk

I likhet med Elevorganisasjonen mener opposisjonen at regjeringen ikke er tydelige nok.

- Regjeringen viker tilbake for å ta de viktige veivalgene, sier Høyres skolepolitiske talskvinne, Ine Eriksen Søreide, til NTB.

Hun sier seg enig i mange av forslagene, men er skuffet over at mange av de viktige veivalgene ikke gjøres nå, men skal utredes. Det gjelder femårig masterutdanning for lærere i grunnskolen og skjerpede kompetansekrav.

- Riktig retning, men for lite praksis, er Kristelig Folkepartis overskrift.

- Regjeringen løser dessverre ikke denne utfordringen. Derfor bør det innføres et introduksjonsår for nyutdannede lærere. Introduksjonsåret bør avsluttes med en godkjenningsordning, sier skolepolitisk talskvinne, Dagrun Eriksen (KrF).

- Femårig utdannelse

Venstre mener meldingen mangler ambisjoner for elever og lærere. Trine Skei Grande sier at regjeringen bare gjør halve arbeidet fordi det ikke blir slått fast at lærerutdanningen skal være femårig, skriver NTB.

Utdanningsforbundets leder, Helga Hjetland, ønsker seg en femårig lærerutdannelse.

Hun mener også at regjeringen har for lave ambisjoner fordi mange viktige spørsmål bare skal utredes.

VG Nett/NTB

Denne artikkelen handler om