Kan ikke straffe psykisk syk kriminell

OVER 130 INNBRUDD: I fjor begikk 38-åringen over 130 innbrudd hos bedrifter i Oslo. Hittil i år står den psykisk syke mannen bak 11 innbrudd. Foto: Klart svar

Politiet: - Loven må endres

(VG Nett) Den psykisk syke 38-åringen sto bak over 130 innbrudd i Oslo i fjor, men politiet kan ikke gjøre annet enn å la ham gå fri. Politiet fortviler og ønsker at loven endres.

  • Sun Iren Bjørnås

Artikkelen er over 11 år gammel

Politibetjent Lars Martinsen forteller at gjerningsmannen (38) som står bak sju innbrudd hos mobilbutikken Klart svar på Ensjø i Oslo, er godt kjent av politiet. 38-åringen ble i fjor tatt for over 130 innbrudd.

Den 38 år gamle mannen er en av de 106 kriminelle i VIC-prosjektet (Very important Criminal) til Oslo-politiet. Han begår grove tyverier fra bedrifter i Oslo, og går i all hovedsak etter bærbare pc-er og projektorer, som er lett omsettelig gods.

Les også:Opplevde syv innbrudd på seks uker

Elleve innbrudd i år

Ved to anledninger er han blitt undersøkt av rettsoppnevnte psykiatere som har vurdert hans tilregnelighet. Begge gangene har konklusjonen vært at han er strafferettslig utilregnelig fordi han er psykotisk. Slik loven er i dag kan man ikke dømme folk på grunn av sinnslidelser.

18. desember i fjor ble han tvangsinnlagt til psykiatrisk behandling fram til i slutten av mars.

- Like etter at han ble skrevet ut begynte politiet å få inn nye saker på ham. Hittil har vi fått inn ni saker etter utskrivelsen, sier Martinsen.

Per 10. juni har han begått 11 innbrudd siden slutten av mars.

Må la ham gå

Manne er erklært strafferettslig utilregnelig og psykotisk, og det eneste politiet kan gjøre er å pågripe og avhøre ham, og foreta ransaking. Deretter er de nødt til å la ham gå.

- Det er veldig frustrerende. Når vi nok en gang har pågrepet ham sier han selv at han ikke forstår hvorfor vi gjør det, siden han snart er fri igjen, sier Martinsen.

Han forteller at bedriftene som har fått uønsket besøk av 38-åringen er svært fortvilet.

- Enkelte bedrifter har hatt besøk av ham mange, mange ganger. I tillegg til at innbruddene koster bedriftene mye i kroner og øre, skaper det også mye frykt og engstelse blant de ansatte, sier Martinsen.

Han forteller at mange bedrifter sier rett ut at de vurderer å sitte våkne om nettene og vente på innbruddstjuven.

Politiet anslår at de over 130 innbruddene 38-åringen sto bak i fjor har kostet bedriftene til sammen 11 millioner kroner i verdier og skadeverk.

Ønsker at loven endres

Politiet mener det er et stort behov for å se nærmere på Straffelovens paragraf 39, der det blant annet heter at samfunnet kan beskytte seg mot voldelige eller farlige mennesker med sinnslidelser ved at de blir dømt til forvaring eller overført til tvungent psykisk helsevern.

- Så vidt oss bekjent er han ikke voldelig og farlig for noen, men samtidig bedriver han vinningskriminalitet der summen anses som samfunnsskadelig. Vi ønsker at lovgiver skal se på behovet for å endre loven slik at slike som ham blir fanget opp av lovverket, sier Martinsen.

I fjor skrev visepolitimester i Oslo, Hans Halvorsen et brev til Riksadvokaten der han ber om at loven endres slik at samfunnet blir skånet for 38-åringens kriminalitet.

- Veldig mange personer klar over denne personen og hans situasjon, men så lenge diagnosen ligger der, kan vi ikke gjøre mer enn det vi gjør i dag, sier Martinsen.

- Loven er god nok

Advokat Preben Henriksen har bistått 38-åringen tidligere, men ønsker her å uttale seg på generelt grunnlag.

Han mener at problemet er at politiet ikke gjør alt det de har hjemmel til å gjøre.

- Når disse personene pågripes, kan de fremstilles for psykiatrisk legevakt der en lege vurderer om de skal få behandling. Problemet er at politiet ofte løslater dem uten å få den vurderingen, sier Henriksen.

Han sier samtidig at han har forståelse for at psykisk syke gjengangskriminelle oppleves som svært plagsomme.

- Men er løsningen å bure dem inne resten av livet? Det er snakk om mennesker som over hodet ikke er farlige, men syke. Å bli sperret inne på institusjon på ubestemt tid er står ikke i forhold til de handlingene de begår når man er alvorlig syk, sier Henriksen.

Et pengespørsmål

Han mener det i bunn og grunn er et spørsmål om penger.

- Helsevesenet mangler ressurser, men spørsmålet er om man skal bevilge mer penger til justis- og rettsvesenet eller til helsevesenet. Jeg mener at pengene burde gå til det ordinære psykiske helsevesenet, sier han.

Han sier at disse tilfellene er et bevis på at man ikke kan lovregulere absolutt alt.

- Det er alltid noen som faller utenfor, og som oppleves som veldig plagsomme for andre, men skal man lage et helt nytt regelverk bare for noen få personer som ikke er å anse som farlige? spør han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder