IKKE BEST MED LANG SKOLEDAG: - Forskningen viser ikke at lengre skoledager gir bedre elever, sier Christian W. Beck. Foto: Nils Bjåland

Roper varsko om skolepolitikken

(VG Nett) Forsker advarer mot mange av skole-tiltakene partiene foreslår. - At forslagene er basert på forskning, er det rene svada! fastslår Christian W. Beck.

Elisabeth Breien Ellingsen
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Beck er 1. amanuensis i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo. Nå reagerer han på partienes skolepolitikk.

- Det er tydelig at politikerne har rådgivere som leter opp forskning etter tema, sier Beck til forskning.no.

Han sier at politikerne tar feil når de legger frem nye forslag som de hevder er basert på forskning.

- Jeg vil rope et varsko om at utsagnene i dag om at politiske utspill er forskningsbasert er rent svada, sier Beck til VG Nett.

- Resultatet er at vi får en skoleutvikling som er bestemt av politiske programmer og ideologi, ikke av tiltak som har vist seg å virke, sier han.

Skole viktigst

Politikerne på sin side sier at skole er den viktigste saken i valgkampen. I en spørreundersøkelse blant stortingskandidatene, gjort av analyse- og kommunikasjonsbyrået Perduco AS for NHO, oppnår bedre skole- og utdanning en skåre på 4,70 der fem er høyest på skalaen for viktige saker. Høyre-politikerne scorer høyest med 4,91, men alle partiene mener skole er viktig.

Hvem skal du stemme på?Ta VG Netts velgerguide her!

Beck er kritisk til mange av skoleforslagene som partiene profilerer seg på i valgkampen, men han mener heldagsskolen er noe av det verste.

- Det som er hovedproblemet med dagens skolepolitikk er at man får heldagsskolen. Elevene blir trøtte og vil hjem. Forskningen viser at 20 skoletimer i uka i grunnskolen er greit. Det finnes ingen dokumentasjon på at mer skole gir flinkere elever. Tvert imot er det slik at lange skoledager svekker kvaliteten på all undervisningen, sier Beck.

Blitt verre

Han mener politikerne ofte baserer skolepolitikken på resultater fra bare èn rapport.

- Det holder ikke å basere skolepolitikk på én forskningsrapport. Det bør det være et krav om minimum fem forskningsrapporter over fem år som viser samme resultat, sier han.

Beck har inntrykk av at problemet er blitt verre de siste årene.

- Jeg har fulgt med i noen tiår når det gjelder skoleforskning i Norge, og det har skjedd en brå forandring de siste årene. Tidligere spurte mediene forskerne om skole. Nå er det politikerne selv som har lest forskningsrapportene, og får det til å stemme med sin politikk, sier han.

Ensidig

Han mener politikerne er altfor selektive når de leser rapportene. Valgkampen så langt når det gjelder skole, mener han er preget av synsing ikke av kunnskap.

EN AV FÅ: Kristin Halvorsen har kun to kvinner med seg på Stortinget fra SV - av totalt 11. Foto: Scanpix

- Det blir veldig ensidig. Politikerne sier det og mediene hauser opp at mer skole gir mer læring. Forskningen som er gjort på dette viser derimot at det ikke er noen dokumentasjon på at det blir bedre resultater om antall timer i uken overstiger 20, sier Beck.

Flere lærere

SV er blant partiene som legger vekt på skole. Da SV-leder Kristin Halvorsen åpnet partiets valgkamp tirsdag, foreslo hun skoletiltak for 1,6 milliarder kroner.

SV vil innføre en lovbestemt minstenorm for antall lærere i forhold til elever på hver skole. Fra første til fjerde klasse skal den være minst én lærer per 15 elever. Fra femte til tiende klasse skal det være minst én lærer per 20 elever.

Diskuter stortingsvalget her!

Også Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har økt lærertetthet i partiprogrammene sine.

Dette tiltaket får ikke nødvendigvis støtte hos forskerne.

- Økning av lærertettheten er det dyreste tiltaket man kan ha i skolen, og det er et av de tiltakene som har dårligst effekt, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, til forskning.no.

Han sier at det er en rekke andre forhold som spiller inn, og at det er bedre å ha en god lærer enn to dårlige.
Beck er enig med Nordahl. Han sier at det ser ut til å være veldig liten sammenheng mellom lærertetthet og opplæringsresultater.

Høyre la også frem sine tiltak for å øke kvaliteten i skolen i dag. De vil gi 3 milliarder kroner til etter- og videreutdannelse av lærere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder