NYE SAKKYNDIGE: Anders Behring Breivik (32) vant ikke frem med anken til Borgarting lagmannsrett. Foto: TROND SOLBERG

Breiviks anke forkastet av lagmannsretten

(VG Nett) Borgarting lagmannsrett har forkastet anken til terrorsiktede Anders Behring Breivik (32) om nye sakkyndige.

Artikkelen er over åtte år gammel

På vegne av Breivik anket forsvarerne kjennelsen fra Oslo tingrett om at det skal gjennomføres en ny rettspsykiatrisk undersøkelse.

Forsvarerne mente tingretten hadde begått sakbehandlingsfeil. Både fordi de hadde benyttet seg av taushetsbelagt informasjon og fordi retten grep inn før tiltalte er tatt ut.

- Anken er forkastet, bekrefter Breiviks forsvarer Odd Ivar Grøn til VG Nett.

Forsvarerne har foreløpig ikke fått lest gjennom kjennelsen, som kan ankes videre til Høyesterett.

LES OGSÅ: Ny psykiater skal observere Breivik på mandag

- Kunne oppnevne nye sakkyndige

Forsvarerne har anført at retten har gått alt for langt ved å utnevne nye sakkyndige før de har fått bevisene i saken. I norsk strafferett er det påtalemakten som driver frem etterforskningen inntil selve rettssaken starter - i dette tilefellet 16. april.

Dersom Oslo tingrett skulle ventet til rettssaken startet med å oppnevne nye sakkyndige, måtte sannsynligvis rettssaken utsettes. Det ville vært lite hensiktsmessig, mener lagmannsretten.

«Lagmannsretten er enig med tingretten i at straffeprosessloven § 139 andre ledd sammenholdt med § 294 må forstås slik at tingretten har kompetanse til å oppnevne nye sakkyndige under etterforskingen når retten finner dette påkrevd, selv om dette ikke er begjært av påtalemyndigheten eller siktede», står det i kjennelsen.

Ingen Rosenqvist-kritikk

Forsvarerne mener også at det var en saksbehandlingsfeil da retten henviste til rapportene som var utarbeidet av psykiater Randi Rosenqvist, som konkluderte med at Breivik er tilregnelig.

Rapportene var hemmeligstemplede, og kunne derfor ikke brukes, skrev forsvarer Lippestad i sin anke.

Borgarting understreker at Rosenqvist og Breivik ikke har noe behandlerforhold, men at hun var hyret inn av fengselet for å vurdere sikkerheten.

Fengselet ga rapportene til politiet, som sendte dem videre til retten.

«Lagmannsretten kan på denne bakgrunn ikke se at det var noen feil at tingretten fikk tilgang til Rosenqvists rapporter og kunne legge vekt også på disse i sin beslutning om å oppnevne nye sakkyndige», står det i kjennelsen.

BAKGRUNN: Les Rosenqvists notater og psykiatri-rapporten

Kan starte arbeidet

Avgjørelsen til lagmannsretten betyr at de nye rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen kan starte arbeidet med å undersøke Breivik.

Oslo tingrett har avventet avgjørelsen fra lagmannsretten før de tar stilling til hvorvidt Breivik skal legges inn til observasjon mot sin vilje.

Arbeidet til Aspaas og Tørrisen blir utfordrende siden Breivik ikke ønsker å samarbeide på samme måte som ved den første rettspsykiatriske erklæringen.

- Han er tydelig på at han ikke ønsker å la seg undersøke av nye rettssakkyndige. Han er ikke fornøyd med den forrige rapporten og sier at han ikke stoler på at de sakkyndige forstår ham på en riktig måte, sier Breiviks forsvarer Geir Lippestad.

- Det kan da bli aktuelt med tvangsobservasjon. Hva tenker Breivik om det?

- Det er han veldig skeptisk til, sier Lippestad.

- Har Breivik sagt noe om hvordan han kommer til å oppføre seg dersom det blir tilfelle?

- Nei, det har han ikke, sier forsvareren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder