TAR STOR-SVINDLERNE: Lederen for NAV Kontroll, Magne Fladby. Foto: FOTO: JAN PETTER LYNAU / VG.

Nav avslørte utenlandssvindel for 15 millioner

(VG Nett) 85 personer ble anmeldt for urettmessig å ha mottatt Nav-penger mens de oppholdt seg i utlandet i fjor.

Målfrid Bordvik
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Det er dobbelt så mange som året før.

I forrige uke skrev VG at nordmannen som er mistenkt for å være trent av al-Qaida har fått penger fra Nav det siste halvåret, til tross for at han har oppholdt seg i Jemen. Mannen har mottatt både dagpenger og arbeidsavklaringspenger, ifølge Dagbladet. Ingenting tyder på at han har meldt fra til Nav om utenlandsoppholdet, slik reglene krever.

Slik svindel koster samfunnet store summer hvert eneste år. Nav Kontroll har opprettet en egen gruppe som utelukkende jobber med slike utenlandssaker. I fjor ble 85 personer politianmeldt for å ha svindlet til seg til sammen 15 millioner kroner. Året før ble 43 personer anmeldt.

- Vi har trappet opp kontrollvirksomheten de senere årene, og det ser vi resultatene av. Teamet vårt blir stadig mer effektive og får mer kompetanse til å avdekke slike saker, sier Magne Fladby, direktør for NAV kontroll.

Hemmelige metoder

Både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og stønad til enslige forsørgere krever at man oppholder seg i Norge - med mindre man har søkt og fått dispensasjon.

Personene som ble anmeldt i fjor, skal i snitt ha mottatt 180.000 kroner urettmessig hver. En del av svindlerne har også mottatt uførepensjon samtidig som de drev næringsvirksomhet i utlandet.

- Dette er svindel som kan ha pågått over flere år, sier Fladby.

Polen, Marokko, Thailand, Pakistan, England og Spania topper listen over landene Nav avdekker flest saker fra.

Flatby sier velferdssystemet i utgangspunktet er basert på tillit. For å få arbeidsavklaringspenger må man levere meldekort til NAV, men dette er mulig å gjøre over Internett fra utlandet.

- Man plikter å si fra når man flytter utenlands eller oppholdt seg utenlands over en lengre periode. Vi har også målrettede kontroller for å avdekke svindel, sier Fladby, som ikke vil gå nærmere inn på hvordan svindelgruppen arbeider. Faren er at svindlerne endrer metode.

Risikerer fengsel

Noen av sakene avdekkes gjennom den ordinære saksbehandlingen når Nav-ansatte reagerer på at de ikke får tak i personen. Andre saker avdekkes gjennom tips.

- Dette er vanskelige saker å avdekke. Når folk går inn for å svindle systemet og forsøker å skjule seg i utlandet, er det vanskelig å fange dem opp, sier Fladby, som innrømmer at det finnes mørketall.

- Det er alltid potensiale for å avdekke mer. Vi vet ikke hvor store mørketallene er, men må regne med at det er mørketall, sier Flatby.

Alle alvorlige svindelsaker anmeldes til politiet, og Høyesterett har bestemt at saker som dreier seg om mer enn 80.000 kroner i utgangspunktet skal straffes med ubetinget fengsel.

Tar flere snyltere

2011 var et rekordår for trygdesvindel. Da ble over 189 millioner kroner svindlet fra Nav. Trenden fortsetter; bare første kvartal 2012 ble 369 personer anmeldt for å ha lurt til seg 64 millioner kroner.

VG Nett har tidlligere skrevet at Navs metoder for å avdekke eventuelt trygdemisbruk hudflettes i en kontrollrapport fra Datatilsynet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder