MÅLET ER VELFERD: Bjønnulv Evenrud, redaktør i gatemagasinet Folk er Folk, forteller at målet er velferdspenger når han ansetter romfolket. Foto: Monica Irén Solberg Susegg
MÅLET ER VELFERD: Bjønnulv Evenrud, redaktør i gatemagasinet Folk er Folk, forteller at målet er velferdspenger når han ansetter romfolket. Foto: Monica Irén Solberg Susegg

Gatemagasinsalg gir rett på velferdspenger

INNENRIKS

(VG) Slik kan romfolk få: Fødselspenger, barnetrygd, kontantstøtte og sosialstønad.

  • Lars M. Glomnes
  • Monica Iren Solberg Susegg
Publisert: Oppdatert: 17.07.12 13:55

Ved å selge gatemagasiner for 15 kroner stykket, får de rumenske hjemløse rett til penger fra den norske staten fra første arbeidsdag.

Den siste uka har organisasjonen Folk er Folk, og sekretær Bjønnulv Evenrud, vært en prominent stemme i diskusjonen om romfolk i Oslo.

60 ansatte nasjonalt

Evenrud har vært sentral i opprettingen av leiren ved Sofienberg kirke, der omtrent to hundre hovedsakelig rumenske romfolk har bosatt seg.

Ved siden av rollen som talsmann, er Evenruds organisasjon også utgivere av gatemagasinet Folk er Folk.

De har så langt ansatt nærmere 60 romfolk som selgere rundt om i landet, med planer om å ansette flere.

- Jeg sitter og skriver kontrakter så det står etter, så nå har jeg faktisk ikke det fullstendige tallet i hodet, sier Evenrud til VG.

Han sier de fleste ansettes i faste stillinger.

Innmeldt i folketrygden

Dette gir de tidligere tiggerne muligheten til å nyte godt av et smutthull i EØS-reglene:

- En som kommer til Norge fra et annet EØS-land og kommer lovlig i arbeid her, blir medlem i Folketrygden, bekrefter NAV overfor VG.

Ved hjelp av ansettelseskontrakten kan nemlig gateselgerne få seg et registreringsbevis fra UDI og bli medlem folketrygden.

- Vi ansetter selgerne våre, slik at de blir arbeidstakere med trygderettigheter i Norge, sa Bjønnulv Evenrud til Dagsavisen 26. juni.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I tillegg til muligheten til å tjene opp til dagpenger, sykepenger, foreldrepenger og andre ytelser basert på inntekt, gir medlemskapet i folketrygden rett til en rekke direktestøtter. De er uavhengige av hva selgerne tjener og betaler i skatt:

ENGANGSSTØNAD: Med en kontrakt på mer enn et år kan en kvinne som føder et barn i Norge motta en engangsstønad på 35.273 kroner, selv om hun ikke har jobbet et helt år når hun føder.

BARNETRYGD OG KONTANTSTØTTE: Fra dag én vil en fast ansatt gateselger kunne ha rett til barnetrygd på 11.640 kroner per år (per barn) og kontantstøtte på inntil 39.636 kr per år.

Kan utbetales til utlandet

Barnetrygden og kontantstøtten kan også utbetales til den ansattes ektefelle i utlandet. Dersom ektefellen har inntekt som yrkesaktiv i bosettingslandet, skal Norge bare betale differansen mellom norsk og det andre lands barnetrygd.

- EØS-borgere kan få ytelsene dersom de tiltrer et fast arbeidsforhold. Det er da ikke krav om botid, opplyser NAV til VG.

NAV kan ikke opplyse om hvor mange borgere fra Romania og Bulgaria som har mottatt støtte siden overgangsordningen ble oppløst 15. juni, eller om det har vært noen økning.

Med registreringsbevis og fast bopel får du også rett til å bli vurdert for blant annet økonomisk stønad.

Har ikke statlige penger, ennå

Bjønnulv Evenrud sier organisasjonen er i etableringsfasen og at ingen ennå har mottatt penger fra staten, men mener det bare skulle mangle at hans ansatte får tilgang til norske trygdeytelser.

- Det ligger ikke noe mystisk i det. Folketrygdloven gjelder for alle arbeidstakere. Hele trygdesystemet er basert på arbeid, så det er ikke noe rart. Først ber de folk få seg en jobb, så er de redde for trygderettighetene som kommer på kjøpet. Det må de legge av seg.

- Kritikerne sier det ikke er en skikkelig jobb å selge blader på gata, men en lettvint måte å få tiggere inn på norske velferdstjenester?

- De selger et blad som noen kjøper, og noen hevder det ikke er en reell jobb? Er det ikke en jobb å selge iskrem, VG eller sjokolade heller? Det er markedet som bestemmer hva som er en reell jobb.

- Så det er ingen fare for at dine ansatte hopper av og går videre til norske velferdsytelser?

- Hvis folk jobber, må jo det være bra. Skal man la dem jobbe uten trygderettigheter? Dette er ikke passive mennesker, de jobber jo.

Arbeidsdepartementet hevder lørdag ettermiddag at det å være gateselger for Evenrud ikke er et arbeidsforhold som vil utløse rett til velferdsgoder.

- Registreringsbeviset som gis ved et ansettelsesforhold, gir ingen rettigheter utover det at det bekrefter at vedkommende har rett til opphold i landet. Det er veldig alvorlig at det nå skapes et inntrykk av at de som kommer til Norge, får rettigheter til trygd og sosialhjelp uten å ha noen reelle arbeidsforhold bak seg, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet.

Her kan du lese mer om