VIL KOPIERE: Justisminister Grete Faremo (AP) mener alle kan lære av Stavanger-modellen. Foto: Kyrre Lien/ VG

Slik vil Faremo stoppe voldtektsbølgen

(VG Nett) Den ferske justisministeren, Grete Faremo (AP), peker mot Stavanger-modellen som noe av det viktigste arbeidet mot overfallsvoldtekter.

  • Thomas Borgos Hjelle

Artikkelen er over åtte år gammel

Faremo tok over som justisminister etter Knut Storberget gikk av. Hun har sittet kun tre dager i sjefsstolen for Justisdepartementet, men sier voldtektsbølgen er noe hun prioriterer svært høyt.

- Vold mot kvinner og barn er noe av det verste og feigeste som skjer i samfunnet. Derfor er dette viktig for meg, og vi må være mer utålmodige, men også tenke langsiktig, sier hun.

VGTV: Som om noen har drept sjelen din

Stavanger-modellen

Tidligere justisminister Knut Storberget viste ofte til Stavanger-modellen som noe alle bør strekke seg etter, og Faremo vil videreføre arbeidet.

Hun er forsiktig med å komme med noen konkrete tiltak, men er fast bestemt på at det som ble gjort i Stavanger for noen år tilbake var en suksess. Før det ble satt inn tiltak i Stavanger, ble det i 2009 anmeldt 23 overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt. Sammenlagt i 2010 og hittil i 2011 er det tallet nede i fire totalt. Hun vil prøve å få innført samme type tiltak i alle store norske byer.

- Jeg vil i dialog med politidirektoratet gå inn i hvilke tiltak som ble iverksatt i Stavanger og dermed se på muligheten for å systematisk ta i bruk dette andre steder i landet. Noe av det viktigste her er et bredt samarbeid med alt fra taxinæringen og politiet til natteravnene og skolen, sier Faremo.

I Stavanger gikk man fra 23 anmeldte overfallsvoldtekter i 2009 til null i 2010. Tiltakene var at politiet samarbeidet med kommunale etater, utelivsbransjen, frivillige organisasjoner og drosjenæringen. Innvandrermiljøer ble oppsøkt med informasjon om norske regler og lærte seg norske verdier. Politiet intensiverte den sivile spaningen i sentrum og gjorde utstrakt bruk av DNA og trafikkdata for å skaffe bevis.

SE GRAFIKK: Voldtektsnorge utenfor hovedstaden

Ingen strakstiltak

Faremo har ikke noen klare strakstiltak hun personlig ønsker å innføre, men påpeker viktigheten ved å la politiet fortsette med arbeidet de gjør.

LES OGSÅ: Voldtektsofferet Louizas tiltak mot voldtekt

- Nå har jeg bare sittet som Justisminister i tre dager, så det verste jeg kunne gjort nå er å kortslutte den tiltaksplanen Oslo politikammer jobber med. De må få anledning til å kjøre med full styrke, som de nå planelegger for, også i samarbeid med andre i Oslo. Men jeg vil ha klare forventninger til at politidistriktene i samarbeid med politidirektoratet vil utnytte de ressursene de har, på en best mulig måte, sier Faremo.

- Men per i dag har du ingen konkrete tiltak du vil iverksette umiddelbart?

- Som sagt, det verste jeg kunne gjort nå, er å kortslutte de prosessene som er kjørt og de tiltakene som nå kjøres. De har resultert i fra politiets side at det er dobbelt så mange politifolk i gatene frem til jul, i Oslo.

- Det er ikke snakk om å kortslutte politiets arbeid, men å sette inn ekstra tiltak?

- Jeg har kun sittet her i tre dager og trenger litt mer tid, så det må jeg komme tilbake til, sier Faremo.

Voldtektsutvalget

Tidligere Justisminister Knut Storberget satt i 2007 ned et voldtektsutvalg som skulle fremme forslag om konkrete tiltak i kampen mot voldtekter. VG har tidligere skrevet om at få av disse tiltakene har blitt gjennomført, og Faremo har også fattet interesse for disse tiltakene.

- Dette er et utvalg jeg selvsagt har stor interesse i og derfor har jeg fått en avsjekk på hvilke tiltak som er fulgt opp. Så langt jeg kan forstå, så er brorparten av disse vedtakene fulgt opp.

Et av forslagene fra voldtektsutvalget var å opprette et Sepol (sedelighetspolitiet) som en sentral og landsdekkende spesialenhet med ansvar for seksualisert vold. I tillegg til å kvalitetssikre enkeltsaker skulle de sikre nødvendige rutiner for informasjonsutveksling, bearbeiding og analyse. Faremo har merket seg diskusjonen rundt denne enheten, men mener at tiltaket langt på vei er fulgt opp.

- Selv om det ikke er opprettet en egen enhet i politiet som utvalget foreslår, er jeg fornøyd med at det er opprettet en voldtektsenhet hos Kripos. Ved inngangen av 2012 har denne fagkompetansegruppen 16 årsverk.

SE GRAFIKK: Her føler folk seg utrygge

- Men voldtektsutvalget ba om 30 årsverk i 2007, hvorfor er det ved inngangen av 2012 bare 16 årsverk?

- Om det vil være behov for ytterligere stillinger er noe vi vil vurdere. Et stikkord for meg er kompetanse. Dette er minst like viktig for antall, og ikke minst hvordan disse spiller sammen med politiet er helt sentralt. Her er det mange ting som er gjort, men jeg er åpen for at vi må gjøre enda mer, avslutter Faremo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder