STATOIL I FOKUS: Det fremmes sterke beskyldninger mot lønnsdumping i Nordsjøen, knyttet til et selskap Statoil har leid inn til å utføre lastearbeider på Johan Sverdrup-feltet (bildet). Foto: Jan Arne Wold / Statoil / NTB scanpix

Lønnssjokk i Nordsjøen: Hevder asiater får 29 kroner timen

Statoil har leid løfteskip fra nederlandske Heerema som skal jobbe på Johan Sverdrup-feltet. Heerema anklages for å operere med lønninger helt ned i 29 kroner timen for asiatiske arbeidere på skipene sine.

Artikkelen er over to år gammel

– At vårt felles oljeselskap surfer i et slikt marked, er forkastelig. Hvis disse opplysningene er riktig, må noe skje, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til VG.

Tillitsvalgt Jake Molloy i fagforeningen RMT i Aberdeen sier til oljenettstedet Upstream at asiatiske arbeidstakere på tunge løfteskip til Heerema Marine Contractors i Nordsjøen tjener mye mindre sammenlignet med norske og britiske offshore-standarder.

les også

Sjokktall om karbonfangst og lagring: Kan koste 25 milliarder

– Noen tjener så lite som 45 dollar pr. dag, sier han.

Det blir fremholdt overfor Upstream at asiatiske mannskap kan jobbe 12 timer skift hver dag i 12 uker. 45 dollar delt på 12 timer, gir en timelønn på 29 kroner, utifra en dollarkurs på 7,72.

Oljenettstedet skriver at Statoil vil bruke Heeremas løfteskip Thialf i flere operasjoner i Norge i 2018 og neste år, blant annet på det gigantiske prestisjefeltet Johan Sverdrup, som er under utbygging.

– Det er skamgale

Ommund Stokka i LOs oljeforbund Industri Energi bekrefter overfor VG at de også har mottatt varsler om lønninger ned på det nivået.

– Vi har også mottatt varsler om så lave lønninger. Det er alarmerende og noe vi ikke er vant til å forholde oss til på norsk sokkel. Men det er så følsomt. De ansatte det gjelder er livredde og tør ikke prate. Vi har bare fått informasjon via krypterte meldinger fra dem, sier Stokka, som leder forbundets arbeidslivsavdeling.

– Hvordan er det mulig at slikt skjer på norsk sokkel?

les også

I fjor: En mistet livet i ulykke i Nordsjøen

– Det er skamgale, men det skjer fordi det dreier seg om et utenlands selskap, som bruker innleid arbeidskraft, som opererer fra utenlandske havner, ofte Aberdeen. Da er det lite norsk kontroll, selv om skipene brukes til oppdrag ved norske rigger.

– Det er Statoil som leier dem inn?

– Ja, dere må nesten spørre dem om hva som skjer. Hadde dette skjedd på en byggeplass i Oslo, for eksempel den omstridte Stortingsutbyggingen, så hadde det blitt skandale. Men når det skjer såpass fordekt som det gjør ute i Nordsjøen, så er det noe annet. Men det er jo ikke det, sier Stokka til VG:

– Jeg håper virkelig politikerne griper fatt i dette. Dette er tilstander vi ikke kan ha i Norge, sier han.

les også

Jakt på global CO₂-kontroll: Kan løsningen være her – på et tak i Sveits?

– Bevisst konstruksjon

Eggum reagerer kraftig på opplysningene.

– Norsk arbeidere kan anslagsvis tjene 300 kroner timen der ute. Hvis det er riktig at asiatiske arbeidere tjener så lavt som det hevdes her, så har Statoil mye å svare for. Det er de som leier inn Heerema. Det skjer i internasjonalt farvann, med innleide asiater gjennom et nederlandsk selskap, med Aberdeen som havn: Det ser ut som en bevisst konstruksjon for å kutte kostnader, sier lederen i LOs største forbund i privat sektor.

– Slavekontrakter

Bellona-leder Fredric Hauge kaller det slavekontrakter.

– Vi er sterkt bekymret over at slike arbeidsbetingelser kan gå utover sikkerheten i Nordsjøen. Arbeidere på slavekontrakter er ikke nødvendigvis veldig motivert hele tiden. Statoil må svare for hvordan deres leverandører i Nordsjøen bryter Statoils regelverk. Dette er så langt unna likeverd og rettferdighet, som er verdiene de skryter av ligger i deres nye navn, Equinor, sier Hauge til VG.

GÅR KRAFTIG UT: Bellona-leder Frederic Hauge er bekymret for sikkerheten i Nordsjøen. Foto: Sandberg, Kristofer

Upstream skriver at de har sett dokumenter som sier at «asiatisk mannskap» som mister jobben, ikke vil bli tilbudt sluttpakker i tråd med andre.

les også

Kommentar: Statoil må få skifte navn

– Har fulgt regelverket

En talsperson i Heerema, Michelle Brama, vil ikke diskutere detaljer om den pågående restruktureringen som selskapet gjennomfører.

– Av hensyn til personvern avslører vi aldri individuelle kontraktdetaljer om våre ansatte. Det vi kan si er at Heerema Marine Contractors har en verdensomspennende avtale som sikrer at alle kontrakter er innenfor regelverket til International Transport and Workers Federation (ITF). Denne avtalen oppfyller kravene fra ITF og overholder alle relevante bestemmelser, fremholder hun overfor VG.

Hun understreker at de alltid følger retningslinjene og prosedyrene.

les også

NHO–rapport: Her er fremtidsjobbene – og jobbene du bør unngå

– Statoil har fått forsikringer

Informasjonssjef for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, fremholder at de legger til grunn at Heerema følger Statoils «leverandørerklæring», som de har signert. Der heter det blant annet:

«Som leverandør til Statoil skal vi behandle våre ansatte og ansette arbeidskraft likt og rettferdig. Vi vil ikke tolerere noen form for trakassering eller diskriminering, ut i fra rase, farge, sex, religion, politisk mening, nasjonal eller sosial opprinnelse».

les også

Klimaprofessor: CO₂-kurven Norge ikke vil at verden skal se

Eek sier til VG at de har fått forsikringer fra Heerema.

– Vi har fått forsikringer om at de ikke handler i strid med gjeldende lover eller Statoils leverandørerklæring, sier han.

Utover det ønsker de ikke å kommentere saken.

Bruk av arbeidstakerne 12 timer i døgnet i 12 uker er ikke i tråd med norsk arbeidslov, men norsk lov gjelder ikke for utenlandske skip som er involvert i bygging av olje- og gassanlegg.

les også

Kommentar: Oljealderen er ikke over

Arbeidsgruppe

Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter overfor VG at de for tiden arbeider med nye regler om helse, miljø og sikkerhet (HMS): Det er satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å finne et mer omforent faktagrunnlag når det gjelder bruken av skip i oljesektoren.

– Vi legger til grunn at alle aktører opererer i henhold til gjeldende regelverk. Det er eventuelt opp til de ulike tilsynsmyndighetene å følge opp, sier ekspedisjonssjef i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet, Ragnhild Nordaas.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder