OPPSIKTSVEKKENDE TALL: I en undersøkelse om seksuell trakassering gjennomført av Fafo, kommer det frem at hver 5. kvinnelige lege har opplevd dette i jobbsammenheng. Foto: Shutterstock

Urovekkende tall blant leger: En av fem kvinner utsatt for seksuell trakassering

En undersøkelse fra Legeforeningen viser at hele en av fem kvinnelige leger har opplevd seksuell trakassering i jobbsammenheng.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Fafo har på oppdrag fra Legeforeningen gjennomført en undersøkelse om seksuell trakassering blant sine medlemmer. Av de 8657 legene som svarte, opplyser totalt 16 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen eller i jobbrelaterte sammenhenger.

les også

Tre kvinner forteller: Utsatt for overgrep på legekontoret

Pluss content

Alvorlig

Undersøkelsen er publisert i Tidsskriftet. Saken er også omtalt i Dagens Medisin.

– Resultatene er alvorlige, men de er også i tråd med det tidligere undersøkelser har indikert, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen, til VG.

Aftenposten hadde i desember i fjor en sak hvor 3.600 kvinnelige leger og medisinstudenter skrev under på et opprop mot seksuell trakassering. De gjennomførte også en spørreundersøkelse som gir samme resultat som Fafos – én av fem kvinner forteller at de har blitt seksuelt trakassert.

– Det gjorde at vi raskt gikk i gang med å få gjort undersøkelsen, sier Hermansen.

I undersøkelsen fra Fafo opplyser åtte prosent av mennene at de har blitt seksuelt trakassert. 22 prosent av kvinnene svarer det samme.

les også

Hvorfor sender menn nakenbilder til fremmede damer?

– Vi organiserer nesten alle yrkesaktive leger. Leger jobber ofte i hierarkier hvor makt er skjevfordel, det er der man ser at seksuelle overgrep foregår, sier hun.

Høye tall blant studenter

I undersøkelsen svarer fire av ti av dem som har opplevd seksuell trakassering at det var en leder eller sjef som var ansvarlig. Den viser også at det er unge, kvinnelige leger og studenter som er mest utsatt.

– ALVORLIGE TALL: President i Legeforeningen, Marit Hermansen, uttrykker bekymring over at et stort antall leger forteller om seksuell trakassering. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

les også

Presser egen regjering til å bla opp #metoo-millioner

– Jeg tenker at det studentene rapporterer kanskje er det mest alvorlige, og vi klarer ikke å gjøre noe med dette uten tett samarbeid med universitetene. Årsaken er nok at mye av undervisningen foregår i nære relasjoner som mestersvenn, noe som gir en skjev maktfordeling og gir økt risiko for maktmisbruk, fortsetter Hermansen.

I etterkant av #metoo-kampanken har det vært flere varslingssaker i Legeforeningen.

les også

Mann tiltalt for overgrep på Norwegian-fly

– Det er positivt. Vi har undret oss over disse store tallene når vi har hatt få saker som har vært meldt inn via vårt tillitsvalgtapparat og juridiske bistand. Disse tallene viser at det er langt flere som opplever seksuell trakassering. Det er bra at vi nå har fått oppmerksomhet rundt dette, slik at vi kan jobbe med å følge opp og forebygge, sier hun.

Hermansen kjenner ikke til at det har vært noen oppsigelser i forbindelse med varsling av seksuell trakassering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder