BRØDRE: (F.v) Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen samlet hjemme hos moren i Tolga. Foto: Krister Sørbø

Ordfører ber om intern granskning av Tolga-saken

Ordfører Ragnhild Aashaug ber kontrollutvalget i Tolga undersøke om kommunen har brutt noen regler i saken om brødrene Holøyen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Som kommune skal vi aldri ha noe å skjule eller jobbe ut fra skjulte agendaer. Jeg vil derfor be kontrollutvalget om å gå gjennom denne saken for å se om regelverket etterleves, hvordan brukerne blir ivaretatt og hvordan involvering og åpenhet utøves. Om det også kommer en statlig granskning som går inn i alle ledd, så ønskes det velkommen, skriver ordfører Ragnhild Aashaug (Sp) i en pressemelding.

Lørdag skrev VG om Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen som for første gang har fått vite at de har stått i Tolga kommunes register over psykisk utviklingshemmede. Registreringen har i flere år gitt kommunen økte inntekter.

Tester fra februar i år viser at to av brødrene ikke har psykisk utviklingshemming. Den tredje broren ble registrert av kommunen før han hadde vært til utredning og fått diagnosen.

ORDFØRER: Ragnhild Aashaug (Sp) har vært ordfører i Tolga siden 2011. Foto: Tolga kommune

Avviser feil motiv

– Det har ikke vært kommunestyrets intensjon å spekulere i å sette diagnoser, sier Aashaug til VG.

Ordføreren viser til at kommunen i 2013 fikk en revisjonsrapport som viste at oppfølgingen av psykisk utviklingshemmede hadde vært for dårlig. I rapporten, som VG omtalte lørdag, ble det vist til at personer som hadde fått tjenester, ikke var kartlagt i tråd med loven.

– Kommunestyret ba om at det skulle tas tak i. Det handlet om å gi en best mulig tjeneste på feltet og faktisk få de midlene som skal til for å kunne yte tjenester.

– Klønete formulering

Ordføreren sier det var rapporten som var bakgrunnen for at rådmannen i budsjettforslaget for 2014 skrev at det var mulig å registrere ytterligere fem personer, noe som ville gi et overskudd på halvannen million kroner.

– Siden Tolga hadde brukere med forholdsvis lavt behov for tjenesten fikk man midler både til å bygge opp tjenesten og frigjorte midler som i budsjettdokumentets klønete formulering kan tolkes som en litt kynisk måte å få inn eller spare penger på.

– Måten noe av det fremkommer gjennom budsjettdokumentet blir veldig feil. Formuleringen fremstår klønete og kan både mistolkes og misbrukes når den tas ut av sin sammenheng, sier Aashaug.

les også

Stortingspolitikere krever gransking av Tolga-saken

– Arvid Holøyens fastlege skrev i 2013 at Tolga kommune «etterlyser da om han kan ha en psykisk utviklingshemmet diagnose som vel gir mer inntekter til kommunen». Hvordan vurderer du det?

– Det kan være mange formuleringer som kan fremstå uheldig når de blir plukket ut ifra helheten. Forvaltningsrapporten pekte på at vi ga tjenester til personer som ikke var kartlagt og som ikke hadde fått diagnoser, og at kommunen mistet en del statlige tilskudd som følge av det. Tjenestene som ble gitt, var noe vi gjorde ut fra ordinær drift. Det var et behov for å rydde opp i dette.

KOMMUNEHUSET: Administrasjonen holder til i sentrum av landbruksbygda Tolga. Foto: Krister Sørbø

– Vet du hvem som tok kontakt fra kommunen?

– Nei, jeg kjenner ikke detaljene.

– Er du komfortabel med en slik fremgangsmåte?

– Sånne saker er vanskelige. Som det står i rapporten, skulle vi fulgt opp dette på et tidligere tidspunkt. Når man i etterkant skal prøve å rydde opp, så er det krevende. Hvis det har skjedd noe feil i denne prosessen, er det viktig at det kommer frem nå.

– Ut fra det du vet, ble regelverket fulgt da kommunen registrerte brødrene som psykisk utviklingshemmede?

– Jeg har ikke godt nok detaljgrunnlag til å vurdere det. Derfor ber jeg om at kontrollutvalget gjør en vurdering.

– Ingen grunn til å stille spørsmål

Som VG skrev lørdag, ble brødrene Holøyen i fjor satt under vergemål mot sin vilje. For å få en verge må du ha en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. NAV og kommunelegen oppga at Arvid hadde alvorlig svekket helbred. Det ble hevdet at Lars Peder og Magnus var psykisk utviklingshemmede, noe som senere skulle vise seg ikke å stemme.

Les hele historien: Tre brødre på Tolga

Tolga kommune var involvert i beslutningen om ikke å snakke med brødrene før begjæringene ble sendt.

På spørsmål om hvordan hun vurderer kommunens rolle i vergemålssakene, svarer Aashaug:

– Det synes jeg er vanskelig å vurdere. Det kan hende at kommunen sitter på flere opplysninger enn man ønsker å gå ut med. Det kan skade dem det gjelder.

– Er det ikke opp til brødrene selv å vurdere?

– Som sagt er det mulig det opplysninger som gjør at man har gjort de vurderingene man har gjort. Men nok en gang ønsker jeg at kontrollutvalget vurderer dette, og at det ikke skjer gjennom en skittentøyvask i pressen.

– Er du trygg på at kommunen har opptrådt riktig?

– Ut fra det jeg vet har jeg ingen grunn til å stille spørsmål ved det. Men jeg kjenner ikke detaljene godt nok. Dette er komplekst og det dreier seg om mange opplysninger over mange år. Derfor er det viktig at kontrollutvalget gjør en vurdering.

les også

Et offentlig overgrep

– Kan ikke gå ut med detaljer

Til tross for flere henvendelser har Tolga kommune tidligere ikke ønsket å svare på spørsmål fra VG.

– Rådmannen har informert meg om at det er detaljer de ikke føler de kan gå ut med. Det forstår jeg, og det håper jeg det er forståelse for.

Vergemålene til Arvid og Lars Peder ble opphevet i henholdsvis februar og juni i år. Magnus har fortsatt en økonomisk verge. Fylkesmannen i Hedmark har avvist å svare på VGs spørsmål om sakene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder