ASIA-ARGUMENT: Da Sigve Brekke ble konsernsjef i Telenor, trakk daværende styreleder Svein Aaser frem hans lange erfaring i Asia. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kilder til VG: Vanskelig å stige i gradene i Telenor uten Asia-erfaring

Flere kvinnelige ledertalenter i Telenor opplever at Asia-erfaring er helt sentralt for å nå opp til stillinger i konsernledelsen. Familiehensyn og usikker jobbfremtid gjør dette umulig for mange.

– Det med å ha jobbet i Asia har blitt brukt mye, spesielt da Sigve Brekke fikk jobben (som konsersjef, journ.anm). Mange kvinner prioriterte å prøve å få det til, men det er ikke alltid like lett for kvinner å få organisert seg med familie og sånt. Det er lettere sagt enn gjort, sier en kilde til VG.

Flere kilder forteller til VG at det har vært vanskelig å stige i gradene uten å ha jobbet i Asia og at det har fått kvinnelige ledere til å se etter jobb utenfor Telenor.

Tirsdag kveld fortalte VG at Berit Svendsen har fått flere tilbud fra konsernsjef Sigve Brekke om prosjektstillinger i Asia, men at hun har takket nei og forklart det med familiehensyn. Svendsen har to barn i tenårene.

les også

Kilder til VG: Slik prøver Sigve Brekke å presse Berit Svendsen ut av Telenor Norge

Kalte inn kvinner til eget møte

I mars 2016 ble en rekke kvinner i lederstillinger i Telenor invitert til et møte om karrieremuligheter, der internasjonal erfaring var et temaene. Møtet var organisert av HR i Telenor, og deltagerne var Telenors kvinnelige styremedlemmer og kvinnelige ledere i Telenor på nivået under konserndirektør.

– Det var et forsøk på å vise handlekraft og forsvare at de jobber med damer, sier en kilde om møtet.

På møtet ble erfaring fra Asia diskutert. VG har snakket med flere av dem som deltok på møtet. Mens noen oppfattet Asia-erfaring som et strengt krav for å nå opp i konsernledelsen, mente andre at det var snakk om en oppfordring.

– Det var en streng tale om at vi måtte flytte til Asia hvis vi ville inn i konsernledelsen, sier en kilde.

– Poenget med møtet var også at deltagerne skulle dele sine refleksjoner om egen karriere, hvilke muligheter de så i selskapet og ikke minst internasjonale ønsker og ambisjoner, sier Atle Lessum, kommunikasjonssjef i Telenor.

Seks av kvinnene som var invitert til møtet, har nå sluttet i Telenor. Flere av dem som har blitt i bedriften, har fått nye jobber internt, men ingen har gjort store karrierehopp – og alle har blitt i Europa. I dagens konsernledelse har seks av ti Asia-erfaring.

– I konsernledelsen i Telenor er det mange ledere med ulik bakgrunn, mange har også internasjonal erfaring fra ulike land og markeder. Nettopp muligheten for å jobbe for Telenor internasjonalt er som standard del av utviklingsdialogen vi har med våre ledere, sier Lessum.

Bitter strid

Bakteppet for konflikten som nå pågår i Telenors ledelse, går tilbake til da Brekke ble konsernsjef i Telenor for tre år siden. Da var hans lange, internasjonale erfaring et viktig argument.

Brekke hadde mangeårig erfaring fra Telenors thailandske datterselskap Dtac og har vært sjef for Telenor i Asia. Den samme erfaringen hadde ikke Berit Svendsen.

– Gjelder ikke alltid

Hilde Tonne var blant lederne i Telenor som har jobbet og bodd i Asia, blant annet som nestleder for Telenor Asia. Hun ble administrerende direktør i Telenor og TeliaSoneras felleseide selskap i Danmark i august 2015. Hun ble nevnt som en kandidat til konsernsjefstillingen i Telenor da valget falt på Sigve Brekke. Tonne sluttet i Telenor i 2016.

– Det gjelder når det gjelder, men så gjelder det ikke alltid, sier en kilde med innsyn i prosessen til VG.

Et tøffere arbeidsmiljø i Telenor har fått flere til å bytte jobb, uttrykker flere kilder overfor VG. Kun Berit Svendsen er igjen i ledergruppen konsernsjef Sigve Brekke arvet i 2015, ifølge E24.

Kan stå uten jobb

Asia-erfaring gjør Telenor-ansatte mer attraktive når de søker seg oppover i selskapet, men flere kilder peker på familieforpliktelser og jobbusikkerhet som årsaker til at det er vanskelig å flytte til en annen verdensdel.

Etter hjemreise risikerer nemlig Telenor-ansatte å sitte igjen med Asia-erfaring – men uten jobb. Posisjoner i Telenor blir ikke nødvendigvis holdt åpne i tre år mens ansatte er utstasjonert, bekrefter Lessum.

– Det er slik at både den enkelte arbeidstager og arbeidsgiver vil diskutere neste karrieresteg i god tid før man kommer hjem fra utstasjonering, og senest tre måneder før kontrakten utgår, sier han.

– Kan bli bedre til å ta vare på kompetanse

I utgangspunktet kommer den ansatte tilbake til en jobb i samme enhet som før eller til en egnet rolle i en annen enhet, forteller Lessum. Han påpeker at denne praksisen er vanlig i lignende selskaper.

– Hvis man ikke har funnet en egnet ny rolle, har den ansatte seks måneder med samme betingelser som før utreise for å finne en ny rolle i selskapet. Dette skjer da i samarbeid med personalavdelingen, sier Lessum.

Asia-erfaring bør ikke være nødvendig for å lede Telenor, mener konserntillitsvalgt Esben Smistad.

– Markedet i Norden og den historien vi har her gir mye når man skal inn og se på selskapene i Asia. Jeg tror at Telenor som veldig mange andre selskaper kan bli enda bedre til å ta vare på kompetansen sin, sier han.

les også

Telenor-sjef Sigve Brekke: – Det har vært en tung høst

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder