Michael Grundt Spang er død

INNENRIKS

En av Norges store journalister, redaksjonssekretær Michael Grundt Spang, døde torsdag, 72 år gammel.

Publisert:

Gjennom en lang yrkeskarriere førte Michael Grundt Spang en av de mest markante penner i norsk presse. Han hadde omfattende kunnskaper på en rekke arbeidsområder og meget god formuleringsevne.

Grundt Spang hadde sterke meninger og ga journalistisk uttrykk for dem uten omsvøp. Det gjorde ham omstridt, noe han slett ikke hadde noe imot. Vi som hadde gleden av å arbeide sammen med ham, vil minnes en god venn og kollega.

Michael Grundt Spang arbeidet noen år i Moss Avis før han kom til Dagbladet i 1955. Fra 1970 og til han gikk av med pensjon i 1998, arbeidet han i VG. Gjennom nesten hele sin karriere hadde Michael Grundt Spang en særlig interesse for kriminalsaker, rettsvesen og kriminalpolitikk. Han dekket en rekke store kriminalsaker, og han viet mye opppmerksomhet til disse emnområdene også som kommentator og lederskribent.

Grundt Spang arbeidet også mye med emner knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikken, blant annet fulgte han havrettsforhandlingene fra 1974 til 1982. I denne virksomheten lot han det skinne igjennom en inngrodd uvilje mot samfunnssystemet i østblokklandene, noe som gjorde ham kontroversiell, men desto mer engasjerende å lese.

Ved siden av yrket som journalist utførte Michael Grundt Spang et omfattende forfatterskap. Han skrev en lang rekke kriminal- og spionromaner av høy kvalitet, men også dokumentarbøker om store rettssaker, blant dem Torgersen-saken og Treholt-saken.

I 1968 fikk han Den norske Advokatforenings pris for særlig fremragende journalistikk og i 1978 Fritt Ord-prisen.

Da Michael Grundt Spang gikk av, fremhevet han at blant alt han hadde arbeidet med «har hele tiden min glede av å skrive om rettsforholdene holdt seg ved like - kampen mellom rett og urett, mellom det gode og det onde».

Både i dette og i alt annet han arbeidet med, viste han stor journalistisk uavhengighet og en absolutt ubestikkelighet.