Sullands 10 argumenter for avkriminalisering av narkotika

ARTIKKELEN ER OVER 17 ÅR GAMMEL

1. Misbrukeren skader bare seg selv.
Det er ikke kriminelt å røyke, drikke alkohol eller å forsøke å ta sitt eget liv. Hovedmålet med kriminalisering er å hindre handlinger som skader andre enn gjerningspersonen.

2. Det blir lettere å hjelpe tunge misbrukere.
- Avvenning krever helsemessig og sosial oppfølging, ikke fengselsopphold eller bøter de uansett ikke kan betale.

3. Straff virker ikke.
- Vi har kanskje verdens strengeste narkotikastraffer. Vi må åpne opp for hjelpemidler som virker, og stoppe dem som ikke virker.

4. Fengslene flommer over av narkotika.
- Vi må komme misbrukerne til hjelp i startfasen av misbruket, før de utvikler store rusproblemer.

5. Fengsel virker kontraproduktivt.
- Fengsel, slik det fungerer i dag, er en effektiv inngangsport til økt misbruk og virker dermed mot sin hensikt.

6. Straff er allerede avskaffet.
- Hvis det er som justisminister Odd Einar Dørum sier, at det knapt sitter noen i fengsel på grunn av narkotikamisbruk, så snakker vi om en død lovbestemmelse. Alt tyder på at hverken politi eller domstoler går etter misbruk eller besittelse alene, men at de kommer sammen med følge-kriminalitet.

7. Sprøyterom er avkriminalisering.
- Det henger ikke helt sammen at man etablerer sprøyterom og deler ut gratis sprøyter til noe som er ulovlig, nemlig offentlig hjelp til å ruse seg med narkotika.

8. Misbrukerne trenger sosial aksept.
- Den stigmatiserende effekt som en straffeforfølgning har, vil kunne føre til at sosiale bånd til ikke-brukermiljøer brytes.

9. Politiet kan fortsatt gripe inn.
- Politiet vil beholde retten og plikten til å stoppe innførsel og spredning av narkotika.

10. Tvang blir ikke forbudt.
- Det vil være fullt mulig å gripe inn med tvang mot misbrukere som utsetter sin fysiske og psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder