DØDE PÅ SYKEHUS: Martine døde som følge av hodeskader. På dette bildet tar hun sine første skritt. Foto: Privat

Dagmamma frifunnet etter at Martine (1) døde : Statsadvokaten anker

Statsadvokaten anker dommen etter at en dagmamma ble frifunnet for å ha påført Martine (1) dødelige hodeskader.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter mener Ringerike tingrett har vurdert bevisene uriktig, og at saken dermed må få en fullstendig ny prøving i lagmannsretten.

Anken gjelder prinsipalt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og subsidiært saksbehandlingsfeil, bekrefter statsadvokat Marit Formo til VG.

I anken peker påtalemyndigheten blant annet på at de mener det er flere sentrale beviser i saken som ikke er tilstrekkelig gjengitt i dommen.

– Mine klienter er selvfølgelig veldig lettet over at det er tatt ut anke, sier familiens bistandsadvokat Marius Staurset til VG.

ANKER: Statsadvokat Marit Formo og politiadvokat Tone Aase da saken ble gjennomført i Ringerike tingrett. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Frifunnet i tingretten

4. april i år ble en dagmamma frifunnet for å ha påført 13 måneder gamle Martine så alvorlige hodeskader at hun døde.

Bakgrunnen er at Martines foreldrene hadde levert datteren til dagmammaen cirka klokken 10.00 4. september 2006. Etter noen timer kontaktet dagmammaen foreldrene og fortalte at datteren var i dårlig form.

les også

Martine døde i 2006: – Et mareritt vi aldri kommer ut av

Rettsmedisinerne konkluderte med at Martine (1) døde av såkalt «shaken impact syndrome», som innebærer filleristing og slag mot hodet.

Forsvarer: – Et vedvarende og uvirkelig mareritt

Saken mot dagmammaen har vært henlagt to ganger tidligere, fordi politiet ikke klarte å bevise når skadene ble påført den ett år gamle jenta.

– Dagmammaen gjorde ikke noe galt mot Martine i 2006. Saken har blitt henlagt av politiet flere ganger i perioden 2007 til 2009, og hun ble nå nylig enstemmig frifunnet av Ringerike tingrett etter en langvarig og grundig bevisførsel, sier advokat Thomas Randby til VG.

Han forsvarer dagmammaen sammen med advokat Sidsel Katralen.

FORSVARERE: Advokatene Thomas Randby og Sidsel Katralen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Randby mener politiet etter få dager i 2006 bestemte seg for å rette søkelyst mot dagmammaen.

– Etter vårt syn har de i liten grad etterforsket reelt i andre retninger. Saken oppleves som et vedvarende og uvirkelig mareritt for vår klient. Påtalemyndigheten burde etter vårt syn ha besinnet seg og satt sluttstrek nå, men vi må selvsagt forholde oss til at det er inngitt anke, sier forsvareren.

les også

Dagmamma frifunnet i Martine-saken

Retten: Uavklart hvordan skadene oppsto

Det var med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet nå mente at de kunne stadfeste når Martine ble skadet. Dette førte til at dagmammaen ble tiltalt for vold med døden til følge.

I dommen fra Ringerike tingrett heter det at det ikke er avklart hvordan skadene har oppstått. Retten kunne ikke legge til grunn at dagmammaen hadde utsatt Martine for skader med vilje, og kunne ikke se bort fra at skadene kunne ha oppstått ved et uhell eller ved uaktsomhet.

Flere omstendigheter skaper ifølge retten en viss usikkerhet rundt om Martine var helt frisk da hun ble overlevert dagmammaen, «eller om det foreligger en mulighet – som ikke bare er teoretisk – for at noe også kan ha tilstøtt henne i den nærmeste tiden før overlevering».

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder