Det venstre bildet er forskningsdeltagerne sine forventning til en kvinne med moderate holdninger til kjønnsrelaterte spørsmål, mens det høyre bildet viser forventninger til ansiktet til en feministisk kvinne som har tydeligere mer maskuline trekk. Foto: Illustrasjonsbilde via Alexander Gundersen og Jonas R Kunst/ UiO

Ny, norsk forskning: – Det er ganske slående funn i et av verdens mest likestilte land

En norsk studie utført ved Universitetet i Oslo (UiO) viser at til og med i et av verdens mest likestilte land, ser fordommene ut til å leve i beste velgående.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg mistenkte at dette skulle være tilfellet, men ikke at det var så tydelige, sier Aleksander Gundersen til VG.

Studien er en del av hans mastergrad i psykologi ved Universitetet i Oslo og er publisert i Sex Roles.

les også

Ny forskning: Kan oppdage kreft med blodprøve

– Det vi fant var at mange har forventninger til hvordan feministiske menn og kvinner skal se ut, som er i tråd med de stereotypiske assosiasjonene til feminisme, sier Gundersen.

Undersøkelsen er basert på en visuell, datadrevet test, hvor 250 forsøkspersoner har forestilt seg hvordan en feministisk kvinne eller mann ser ut. Gundersen har fått hjelp av veileder og postdoktor Jonas R. Kunst, som er utplassert ved Yale University.

– Forskningsdeltagere har ofte en tendens til å svare på en sosialt ønskverdig måte hvis de eksplisitt blir spurt om sine holdninger. For å unngå dette og for å virkelig måle hva de tenker, brukte vi en datadrevet visuell test som måler disse holdningene på et mer implisitt plan, forklarer postdoktor Jonas R. Kunst.

FORSKER: Masterstudenten i psykologi, Aleksander Gundersen, har studert menneskers forventninger til utseendet til feminister. Foto: Privat

Studien viser at kvinneansiktene som deltagerne assosierte med kvinner med feministiske holdninger, hadde tydelige maskuline trekk, mens kvinneansiktene de assosierte med mer moderate holdninger til kjønnsrelaterte spørsmål, hadde mer feminine trekk.

– Det er ganske slående funn i et av de mest likestilte landene i verden og kan forklare hvorfor noen mennesker unngår å identifisere seg selv som feminist, sier Kunst.

les også

De unge og urbane er i flertall blant festrøykerne

Deltagere med «sexistiske holdninger», og da spesielt menn, assosierte feministiske kvinner med et maskulint utseende i større grad.

Studien fant også at når det kom til menn med feministiske holdninger, ble det forventet at de hadde feminine ansiktstrekk.

– Det eksisterer lite forskning på hvordan folk forestiller seg mannlige feminister. Jeg ble overrasket over at spesielt kvinner oppfattet mannlige feminister som mer feminine, sier Kunst.

Bildet til venstre viser en mann med feminine ansiktstrekk, mens bildet til høyre viser en mann med mer maskuline trekk. Foto: Illustrasjonsbilde via Alexander Gundersen og Jonas R Kunst/ UiO

I andre del av undersøkelsen ble en ny gruppe forsøkspersoner spurt om hvordan ansiktene de ble presentert for, ble oppfattet. Kvinnene med maskuline trekk fikk lav score både på empati, tillit og varme, og ble heller oppfattet som dominante og truende.

les også

Likestillingen på retur – men Norge i verdenstoppen

– Forskningen vår tyder på at hvis vi ber en gjennomsnittlig person forestille seg en feministisk kvinne vil det ansiktet ha maskuline trekk som oppleves som kalde, mindre empatiske og truende, forklarer Kunst.

Mens feministiske menn, på den andre siden, oppleves som varme og empatiske, ifølge studien.

POSTDOKTOR: Jonas R. Kunst Foto: UiO

Postdoktor Kunst legger til at gjennomsnittsalderen til forskningsdeltagerne er 28 år.

– Så dette er ikke bare forventningene til den eldre generasjonen som kanskje har mer gammeldagse holdninger, men hos de yngre som har vokst opp største delen av livet i et veldig kjønnslikt land.

les også

«Helsesista»: De unge er ikke bortskjemte!

Han mener undersøkelsen viser at også Norge har mye igjen før det er full likestilling mellom kjønnene.

– Det er viktig å ikke slå seg til ro med at Norge scorer relativt høyt på likestilling på internasjonale kåringer. Undersøkelsen viser at både menn og kvinner oppleves som, eller uttrykker selv at de er feminister, fremdeles kan oppfattes på en negativ måte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder