LANG PRAKSIS: Utlendingsnemnda har i flere år gjennomført alderstesting av enslig mindreårige asylsøkere. Nylig slo Oslo tingrett fast at det ikke var nok tvil om fem asylsøkeres alder, til at de skulle gjennomgå alderstesting. Ingen av mennene på bildet var med i rettssaken. Her fra Torshov transittmottak. Foto: Helge Mikalsen VG

Utlendingsnemnda tapte i rettssak om alderstesting

Fem unge asylsøkere saksøkte staten for bruk av alderstesting i asylvurderingen og vant saken.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Torsdag falt dommen i Oslo tingrett der fem unge mannlige afghanske statsborgere som kom til Norge mellom 26. juli og 1. oktober 2015 saksøkte staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for bruk av aldersvurdering.

Dommen slår fast at UNEs vedtak om avslag på asylsøknader om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag – ikke gjelder dersom den konkrete aldersvurderingen av søkerne er uriktig.

De fem mennene hevder at de var mellom 15 og 16 år gamle da de kom til Norge.

Ved ankomst ble det gjennomført en medisinsk aldersundersøkelse av mennene gjennom høsten 2015. Alle ble ifølge den medisinske undersøkelsen ansett som eldre enn oppgitt.

Les mer: UDI: Har ikke kvalitetssikring for aldersundersøkelser

– En stor hodepine for staten

Utlendingsmyndighetene konkluderte med at fire av mennene var over 18 år gamle, og at en av dem var over 17 år gammel.

Etter dette ble det gjennomført asylintervju med alle de fem mennene på grunnlag av aldersvurderingene. Alle fem fikk avslag på sine asylsøknader.

Retten konkluderer med at UNEs avgjørelser i samtlige saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering. De påpeker også at det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette.

Ifølge retten er nemndas beviskrav også satt for lavt.

Les også: Misvisende om enslige mindreårige asylsøkere

GLAD FOR DOMMEN: Advokat Jostein Løken ved advokatfirmaet Elden mener dommen sender en viktig beskjed til norske myndigheter. Foto: Moment Studio

Advokat Jostein Løken, ved advokatfirmaet Elden har representert samtlige av de fem mennene i saken. Han mener dommen blir en stor utfordring for norske utlendingsmyndigheter.

– Det vi lurer på nå er hva staten kommer til å gjøre. Dommen er ganske sensasjonell, med tanke på at utlendingsmyndighetene har basert seg på disse undersøkelsene i mange år – og så viser de seg å være ugyldige:

– Det blir en stor hodepine for den norske staten når det viser seg at man har risikert å sende mindreårige til krigsherjede områder som er utrygge for barn, sier han til VG.

Kritiserte metoder

Retten skriver:

«Resultat fra de medisinske aldersundersøkelsene har blitt tillagt avgjørende vekt. Disse feilene har innvirket på avgjørelsenes innhold, og medfører at samtlige fem avgjørelser er ugyldige.»

Høsten 2015 besto den medisinske aldersundersøkelsen av røntgen av hånd, samt røntgen og klinisk undersøkelse av tenner. Flere personer innenfor det medisinske fagmiljøet har vært kritiske til metodene som har blitt brukt.

Fikk du med deg denne? Lege får kritikk for alderstester

I 2017 overtok Folkehelseinstituttet det nasjonale ansvaret for medisinske aldersundersøkelser.

Løken håper nå at staten tar konsekvensene av dommen og gjør alt de kan for å rette opp feilene som har blitt gjort.

– Det er en stor urett som er begått mot hundrevis av barn basert på feil undersøkelser. Jeg regner med at mine klienter får oppholdstillatelse i Norge etter denne dommen, sier han.

Advokaten har foreløpig ikke rukket å nå alle de fem ungdommene. Tre av mennene møtte opp i retten, mens de to andre nå oppholder seg i Iran og Afghanistan.

Anker dommen

Kommunikasjonsdirektør i UNE, Bjørn Lyster, skriver i en e-post til VG at de kommer til å anke dommen.

– Våre fagfolk har lest dommen, og de har også snakket med regjeringsadvokaten om den. Denne dommen kommer til å bli anket. Vurderingene til tingretten er langt unna det våre folk mener er riktig jus og riktig resultat:

– Hva som er UNEs syn på både bevisvurderingene og aldersundersøkelsene kom tydelig fram gjennom det våre folk forklarte i retten, og det er helt annerledes enn hvordan tingretten resonnerer i dommen, skriver Lyster.

Barnelege Ellen Johanne Annexstad var en av legene som vitnet i retten. Hun mener det er flere problemer ved UNEs metoder i alderstesting av asylsøkere.

Kronikk: Alderstesting av asylsøkere: Et medisinsk skjelett i skapet

– Legeforeningen tok et standpunkt på bruk av alderstesting i 2010. Jeg er glad for at dommeren har forstått hvorfor UNEs praksis har vært så gal, og jeg er glad for at rettssikkerheten til disse barna består, sier Annexstad til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder