UTRYGG: Dersom uhellet skulle være ute, er det ikke sikkert rekkverket ved Grønevik bro i Hordaland er sterkt nok eller langt nok til å forhindre bilen å havne ned i fossen.
UTRYGG: Dersom uhellet skulle være ute, er det ikke sikkert rekkverket ved Grønevik bro i Hordaland er sterkt nok eller langt nok til å forhindre bilen å havne ned i fossen. Foto: Braastad, Jørgen

Nye tall: Skader og mangler på over 2000 bro-rekkverk

INNENRIKS

Broer nedprioriteres når Statens vegvesen skal bruke 135 milliarder på riksveinettet. Men Vegvesenet forsikrer at trafikkfarlige skader og sårbarheter skal prioriteres.

Publisert: Oppdatert: 05.03.18 15:46

I høst avdekket VG at mange av landets broer ble stående med alvorlige skader i årevis. Samtidig avslørte granskingen mangelfull inspeksjon og registrering av broer over hele landet.

Statens vegvesen slo selv fast at feil og mangler ved rekkverk hadde vært medvirkende årsak til 33 dødsulykker det siste tiåret. En av disse var ulykken der Siri Tobiassen (16) og Henning Liuhagen (18) omkom i 2005.

Etter ulykken etterlyste granskerne om en nasjonal kartlegging av trafikkfarlige rekkverk. Nå mener Statens vegvesen at de har en fullstendig oversikt:

Vegvesenet opplyser at cirka 2000 broer har skader eller mangler som gjør at de ikke møter dagens krav til rekkverk.

Forfall for 15 milliarder

– Vi har god oversikt over teknisk standard og skader på rekkverk, samt hvilke brorekkverk som ikke tilfredsstiller dagens krav, skriver direktør Jane Bordal i Vegdirektoratet i en epost til VG.

Hun legger til at Vegvesenet jobber kontinuerlig med å reparere og oppgradere rekkverkene, men noe av dette er svært kostbart og tar tid.

Sjekk dine lokale broer i VGs brokart

– Hva vil det koste å utbedre de farligste rekkverkene?

– Det har vi ikke en samlet oversikt over. Vi anslår det totale vedlikeholdsetterslepet til 15 milliarder kroner, men en detaljert oversikt på hver bro vil medføre alt fra enkle tiltak til ny bro og veiomlegginger, skriver Bordal.

Da VG kartla tilstanden på 17.000 av landets broer, hadde over 900 broer skader som var store eller kritiske for trafikksikkerheten. Etter å ha gjennomført en storopprydding i sine egne data, opplyser Vegvesenet at antallet alvorlige trafikksikkerhetsskader er redusert til 701 broer.

Samtidig har antallet broer som har sårbarhet på rekkverk økt fra 1397 til 1505 broer.

Hovedårsaken til endringen er at tidligere registrerte skader er erstattet med sårbarhet.

– Dette gjelder rekkverk uten skade som ikke tilfredsstiller dagens regelverk, skriver Bordal, og legger til at en økning også kan skyldes flere registrerte inspeksjoner.

Ruster opp for 135 mrd.

Vegavdelingsdirektøren skriver at et stort antall brorekkverk er skiftet ut og forbedret de siste årene. Samtidig besluttet Stortinget at vedlikehold av tunneler skal prioriteres de neste årene når riksveinettet skal rustes opp for 135 milliarder kroner. Forfallet på broer vil første bli prioritert etter 2023.

– Mesteparten av midlene til vedlikehold av broer og fergekaier må derfor benyttes til akutte tiltak, skriver Bordal.

– Betyr en nedprioritering av broer også en nedprioritering av broer som har feil som øker risikoen for at ulykker blir dødelige?

– Vi prioriterer hele tiden utbedringer, reparasjoner eller andre tiltak ut fra faglig vurderinger og lokal kunnskap. Her blir de mest alvorlige feil og mangler tatt først, skriver Bordal.

Her kan du lese mer om