Krever ny rettssak etter VG-avsløringer

INNENRIKS

Odd Kalsnes (61) mener falske bevis avgjorde rettssak, der han ble dømt til å betale over seks millioner kroner til sin tidligere samboer.

Publisert: Oppdatert: 03.09.16 14:54

Bakgrunnen for kravet om en ny rettssak er VGs avsløringer om bløffmakerne: Privatetterforsker, journalist og forfatter Geir Selvik Malthe-Sørenssen (51) og den svenske bruktbilselgeren Thor Nord (51).

– Kravet om gjenåpning grunner seg på at motparten la fram en rekke falske dokumentbevis for lagmanns­retten. Det er uomstridt at de aktuelle dokumentbevisene er falske. De er produsert utelukkende i den hensikt å på­virke lag­mannsretten til å avsi dom i Kalsnes disfavør.

Det står det i begjæringen om gjenåpning som Gulating lagmannsrett mottok 23. august. Videre hevdes det at de falske bevisene «et stykke på vei var avgjørende for utfallet» i Borgarting lagmannsrett.

18. mars avslørte VG hvordan løgner og falske dokumenter endte opp som bevis i Borgarting lagmannsrett, som behandlet økonomisaken mellom eiendomsmegleren og hans tidligere samboer.

Kalsnes ble dømt til å betale over seks millioner kroner til sin tidligere samboer.

Gjennom sin advokat bestrider eiendomsmeglerens tidligere samboer kravet om gjenåpning av saken.

Bakgrunn: Løgner, falske dokumenter og forsøk på utpressing

Advokat Anders Pind, som representerer Kalsnes, beskriver saken som «enestående» i begjæringen.

– Det at utenforstående har gjort det til en næringsvei å produsere falske beviser for å føre domstolen bak lyset, tror jeg ikke vi har sett maken til i Norge tidligere.

– Dommen fra Borgarting er etter vår oppfatning åpenbart påvirket av de falske bevisene. Det er disse falske dokumentene som skapte den uklarheten rundt Kalsnes’ reelle inntekter og som lagmannsretten tillegger avgjørende vekt, sier Pind til VG.

Les alle avsløringene om Malthe-Sørenssen og den svenske bruktbilselgeren:

Del 1: Treholt-bløffen

Del 2: Testament-bløffen

Del 3: Bløffmakerne

Krever full frifinnelse

Gulating lagmannsrett har så vidt begynt arbeidet med begjæringen. Dersom det blir besluttet at saken gjenåpnes, ser Pind for seg at den tidligst går for retten på vårparten i 2017.

Kravet vil da være at Kalsnes frifinnes for pengekravet fra sin tidligere samboer.

– Da må retten se bort fra alle disse falske bevisene, og målsettingen er selvsagt at Kalsnes skal frifinnes fra kravet om å yte gaver i størrelsesorden seks millioner kroner, slik han ble dømt til, sier Pind.

Videre er advokaten kritisk til politiets arbeid. Kalsnes har i flere omganger anmeldt de falske bevisene etter hvert som han er blitt presentert for dem.

– Politiet har imidlertid henlagt sakene uten etterforskning. Her har VG gjort politiets jobb. Det er først etter VG-artikkelen at politiet har bestemt seg for å etterforske dette, sier Pind.

– Ikke avgjørende for utfallet av saken

Eiendomsmeglerens tidligere samboer bestrider kravet om gjenåpning.

– Hovedårsaken til dette er at dokumentene det siktes til var knyttet til en bestemt anførsel som Kalsnes frafalt før ankeforhandlingen. De aktuelle dokumentene ble dermed ikke gjennomgått for lagmannsretten, og kan derfor ikke ha vært avgjørende for utfallet av saken. Ingenting ved lagmannsrettens begrunnelse tyder heller på dette, skriver advokat Jan-Erik Sverre i en e-post.

Han representerer eiendomsmeglerens tidligere samboer.

– For øvrig er hun sterkt uenig de beskyldninger som gjøres gjeldende mot henne i gjenåpningsbegjæringen. Det arbeides nå med tilsvar til denne, og vil derfor ikke være riktig å kommentere saken nærmere på det nåværende tidspunkt.

Se minidokumentaren Treholt-bløffen:

Se minidokumentaren om Testament-bløffen:

Her kan du lese mer om