Migrantene stoppes av grensekontroll: Buss og fly viktigste vei inn i Norge

Grensene er kontrollert gjennom hele Europa og aller strengest for den som vil om bord i ferger som skal til Norge. De få asylsøkerne som kommer seg til Norge, oppgir at de flyr fra Europa eller tar buss gjennom Sverige.

  • Anne Stine Sæther
  • Tom Byermoen

Artikkelen er over fire år gammel

Hittil i år har 1477 personer søkt asyl i Norge. Det er 2000 færre enn på samme tid i fjor. De har kommet seg inn i Norge til tross for utvidet grensekontroll nedover store deler av Europa. De strengste kontrollene skjer på grensene mot Østerrike og for passasjerer som vil ombord i norske ferger. Mens Danmark har stikkprøvekontroll og Sverige har ID-kontroll på buss og tog, kreves det Schengen-visum for å reise med ferge til Norge. Det er en viktig årsak til at få asylsøkere har ankommet Norge i 2016.

Politiets Utlendingsenhet, PU, har analysert ankomstopplysninger for 108 asylsøkere som kom til Norge i slutten av april og begynnelsen av mai. Det overraskende i PUs tall er antallet asylsøkere som oppgir at de har kommet med fly til Norge og landet på Gardermoen.

– 34 av de 108 personene har oppgitt at de kom med fly fra Danmark, Italia, Frankrike, Hellas eller Spania. Det er to grenseoverganger som peker seg ut. Det er Oslo Lufthavn Gardermoen og Svinesund, sier kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen i PU.

I tillegg til de 34 sier én person at han eller hun kom med ferge fra Danmark til Larvik.

PU regner undersøkelsen som et «snapshot» av situasjonen.

– Informasjonen som er hentet ut er hvordan de ankom Norge i siste etappe, ikke veien fra opprinnelsesland/gjennom Europa, sier Strømmen.

Les også: Slik reiser flyktningene i Europa

SVINESUND: Denne bussen kjørte København-Oslo høsten 2015. Ombord var blant andre mange asylsøkere. De ble møtt av norsk politiet og kjørt til et mottak. Fortsatt er dette en viktig vei inn i Norge for de få som kommer seg over grense i Europa. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Rundt 200 asylsøkere har kommet til Norge hver måned i 2016. Sverige har tatt i mot ti ganger så mange. Også der har mange ankommet med fly fra Europa. Det antas at mange av dem kom seg inn i Schengen i fjor, men at de ikke har meldt seg som asylsøkere i et europeisk land.

* 73 av de 108 oppgir at de ankom Norge via Sverige.

* 35 av de 73 som kom via Sverige, har oppgitt at de reiste med buss til Norge.

* 20 personer sier de kom i bil.

* 15 har oppgitt at de reiste med tog til Norge.

* 2 personer sier de var passasjerer i en trailer.

* En av de 108 asylsøkerne har oppgitt til politiet at han eller hun tok seg over grensen til fots.

– Informasjonen er primært basert på asylsøkernes egne forklaringer til politiet. Svært få har billetter eller annen dokumentasjon som støtter forklaringene, sier Arild Strømmen.

Av de 1477 asylsøkerne som har kommet til Norge hittil i år, er det flest fra Irak. Deretter følger Afghanistan, Eritrea og Syria.

VG Spesial: Festning Europa

REGISTRERES: I Pozzalloo Hotspot hvor flyktninger blir registrert etter ankomst Sicilia, er det køer overalt. Hvor ferden går videre for disse asylsøkerne og migrantene er høyst usikkert. Foto: Terje Bringedal VG

12. mai sa EU-kommisjonen ja til å forlenge grensekontrollen i Norge og landene nedover i Europa:

* Østerrike: Grensene mot Ungarn og Slovenia.

* Tyskland: Grensen mot Østerrike.

* Danmark: Fergehavnene mot Tyskland og landgrensen mot Tyskland.

* Sverige: Havnene i Sør- og Vest-Sverige og Øresundbroen.

* Norge: Havnene med fergeforbindelse til Sverige, Danmark og Tyskland.

– Dette er en analyse av ankomster i de to siste ukene i april og to første ukene i mai. Det er flere enn disse nevnte 108 som registrerte seg som asylsøker i perioden. Resten er det ikke registrert reiseinformasjon på. Det kan være flere grunner til det. Det kan være at de er nyfødt etter ankomst til Norge, at de allerede hadde oppholdt seg i Norge en stund men ikke har søkt om asyl før på et senere tidspunkt, at de er nylig pågrepet og da søker asyl, eller andre grunner, sier Arild Strømmen i PU.

Les også

Mer om

  1. Innvandring
  2. Asyl
  3. Flyktningkrisen i Europa

Flere artikler

  1. Listhaug: - Kommer til å gjøre alt jeg kan for at vi får så få asylsøkere som mulig neste år

  2. Anslår en dobling av antall asylsøkere til Norge i 2017

  3. Slik kommer enslige asylbarn til Norge

  4. Innfører permanent passkontroll inn og ut av Schengen

  5. Laveste asyl-tall på 19 år

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder