MÅTTE SVARE: I januar i år måte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) svare SV-leder Audun Lysbakken om returene til Russland var i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. UDI ber nå om ny instruks. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

UDI ber om ny Storskog-instruks: Ikke trygt å returnere til Russland

November 2015: Regjeringen mente Russland var et trygt returland

April 2016: Russland er usikkert og preget av vilkårlighet, ifølge UDI

Nye opplysninger fra UDI og Landinfo knuser regjeringens syn på Russland som et trygt land for de fleste asylsøkere. Nå ber UDI om å få endre praksis.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har fått innsyn i et brev som UDI sendte til Justisdepartementet og innvandringsminister Sylvi Listhaug i forrige uke, hvor UDI i realiteten ber regjeringen endre syn på Russland som sikkert returland.

I fjor høst slo statsminister Erna Solberg (H) fast at «Russland er et sikkert land for de fleste, bortsett fra opposisjonelle».

For å få kontroll over asylstrømmen, på sykkel fra Russland over grensen på Storskog i Finnmark, skaffet regjeringen seg hjemmel for å nekte å behandle asylsøknadene.

Forsikret Stortinget

Forsikringen fra Regjeringen, om at Russland var trygt og ikke returnerte syrere tilbake til Syria, ble lagt til grunn i Stortinget.

Les: Listhaug om hvorfor Russland er trygt

Få dager senere gjorde Stortinget de nødvendige hastevedtakene om å endre utlendingsloven, slik at så og si alle med opphold i Russland skulle sendes tilbake og nektes asylvurdering i Norge.

Mye tyder nå på at det likevel ikke var grunnlag for å fastslå at Russland var et trygt land for asylsøkerne som er blitt returnert fra Norge.

Usikker skjebne i Russland

Nye opplysninger om det russiske asylsystemet, som Landinfo har innhentet, dokumenterer en høyst usikker skjebne for utlendinger som søker asyl i Russland:

** Russland har returnert personer til Syria, begrunnet med at de har oppholdt seg ulovlig i Russland. ** Dette gjelder et lite antall, men UDI mener likevel at det er risiko for at personer som har krav på beskyttelse kan bli sendt ut av Russland og tilbake til mulig forfølgelse i hjemlandet.** Selv om Russland offisielt ikke returnerer til Syria, blir ikke dette etterlevd på alle nivåer. Situasjonen er usikker og preget av vilkårlighet, mener UDI.

Ble hentet tilbake

UDI viser også til saken som VG har omtalt, der to jemenittiske borgere ble nektet opphold i Norge og senere utvist fra Russland.

UNE omgjorde vedtaket og hentet dem tilbake til Norge, hvor de nå får behandlet sine asylsøknader.

Vil ha nye regler

Nå ber UDI om Regjeringens tillatelse til å endre praksis i disse sakene.

«Avgjørende for forslaget til endring av praksis er nye og konkrete opplysninger om at det er gjennomført returer fra Russland til blant annet Syria, og at dette omfatter personer som tilsynelatende ikke har utgjort noen annen utfordring for russiske myndigheter enn at de har oppholdt seg ulovlig på territoriet», skriver UDI i brevet til Justisdepartementet, som er datert 21.april.

UDI har nå stoppet behandlingen av disse sakene, mens de venter på svar fra innvandringsministeren.

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken overfor VG, men viser til at henvendelsen fra UDI er til behandling i departementet.

Gir opp Russland-retur

Fredag meldte regjeringen at alle asylsøkere med engangsvisum som kom over Storskog fra Russland i fjor høst, og som fortsatt er i Norge, skal få realitetsbehandlet sine søknader her.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sa til NTB fredag at Norge nå gir opp å returnere de med engangsvisum fordi Russland nekter å ta dem tilbake.

Men UDI ønsker at også de som kan returneres, men som står i fare for tvangsutsending fra Russland, må få asylbehandling i Norge.

Snudde flere saker

Landinfo er en uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen. Oppgaven er å holde myndighetene oppdatert på situasjonen i ulike land. 13.april kom Landinfo med en ny rapport om Russland.

Men allerede før rapporten forelå, hadde Utlendingsnemnda begynt å tvile på om Russland virkelig holdt den standarden på sitt asylsystem som regjeringen hadde forutsatt.

«Asylsystemet og graden av tvangseffektuering synes usikker og uforutsigbar», uttalte Landinfo i mars i år i en enkeltsak.

Fram til 14.april hadde Utlendingsnemnda «snudd» i 30 saker fra personer som kom via Russland, og hvor UDI først ikke skulle behandle søknadene deres.

Les også: Enda en Storskog-flyktning hentes tilbake til Norge.

– UDI under press

NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, mener at UDI for lenge har lagt til grunn at det var trygt å returnere til Russland:

– UDI har vært under hardt press og tøffe instrukser om å få folk ut. Samtidig hadde ikke Landinfo oppdatert informasjon om asylforholdene i Russland i desember og januar. Da ble mange uttransportert og mange vedtak fattet, sier juridisk rådgiver Cecilia Sognnæs i NOAS til VG.

Hun mener at UDI har ikke hatt god nok kunnskap om konsekvensene av retur til Syria, men lagt til grunn at Russland ikke returnerer til Syria.

– Det til tross for at Russland er dømt 1500 ganger i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtidig har UNHCR kommet med flere eksempler på at tvangsretur fra Russland til Syria finner sted, sier Sognnæs.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder