FORFATTER: Etter at han ble siktet for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse har Eirik Jensen skrev to bøker på Kagge forlag. Foto: Fredrik Solstad VG

Spesialenheten jakter Jensens bokpenger

Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen (59) har fått bokhonoraret utbetalt til en bankkonto som var ukjent for etterforskerne i Spesialenheten for politisaker.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I 2015 kom den tidligere polititoppen, og nå korrupsjons- og narkotikatiltalte Eirik Jensen ut med boken «På innsiden» på Kagge Forlag. Boken ble en suksess, og har nå et samlet opplag på over 40.000. I år ga han ut krimromanen «Attentatet».

Eirik Jensen har tjent over en halv million kroner på boken om egen politikarriere. Beløpet er oppgitt til Skatteetaten av forlaget, men da Spesialenheten for politisaker endevendte tiltaltes bankkontoer var det ingen spor etter utbetalingen.

Jensen: – Kjemper mitt livs kamp

Narkobaronen Gjermund Cappelen har i avhør forklart at han har betalt Jensen store pengesummer i bytte mot sensitiv og taushetsbelagt politiinformasjon. Politioverbetjentens økonomi er en viktig del av etterforskningen.

– Utestående med forfattere og andre gjøres opp via bankkonti, så også denne gangen, opplyser forlegger Erling Kagge til VG.

Spesialenheten for politisaker har flere eksterne medarbeidere fra Økokrim og Kripos som hjelper dem i etterforskningen av saken. For dem er det viktig å få avklart om Jensen har tilgang til bankkontoer som de ikke kjenner til.

Kagge forlag ville ikke gi informasjon om utbetalingene, før spørsmålet ble behandlet av retten. I prosessen brukte forlaget advokat John Christian Elden, som også er oppnevnt som forsvarer for Eirik Jensen.

Fikk utleveringspålegg

Oslo tingrett påla forlaget å utlevere dokumentasjonen som Spesialenheten for politisaker ønsket, fordi det kan ha betydning som bevis i straffesaken mot Jensen.

– Dette gjelder selv om utbetalingen skal ha skjedd i 2015, det vil si etter at det straffbare forholdet opphørte, står det i beslutningen.

Retten viser til opplysningen i begjæringen om at det, via innhentede skatteopplysninger, er avdekket innberettet inntekt hos Jensen fra Kagge Forlag, men hvor utbetalinger ikke er funnet igjen på hans bankkontoutskrifter.

– Spesialenheten er nærmest til å vurdere om opplysningene er relevante for straffesaken, og retten legger det til grunn, står det i avgjørelsen fra retten.

Eirik Jensen etter tiltalen: – Har ikke lenger tiltro til systemet

Spesialenheten for politisaker er kjent med at VG har fått innsyn i rettens beslutning, men sier de likevel ikke kan uttale seg om undersøkelsene som er gjort.

– Vi kan ikke kommentere forhold som er knyttet til etterforskningen, sier assisterende sjef Guro Glærum Kleppe.

RETTSOPPGJØR: Assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe, skal være aktor i rettssaken mot politioverbetjent Eirik Jensen. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Hverken Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, eller Kagge forlag ønsker å opplyse til VG hvor pengene fra boksalget er overført.

– Det er intet pålegg etter norsk rett til at legale utbetalinger skal skje til bestemte bankkonti, så lenge det oppgis til beskatning på lovens måte. Jeg har ingen ytterligere kommentarer til dette, skriver Elden i en e-post.

Forsvarsadvokaten opplyser at Spesialenheten har fått overlevert opplysningene i henhold til rettens beslutning.

Ifølge tiltalen har Eirik Jensen mottatt minst 2,1 millioner kroner i penger og andre økonomiske fordeler fra Gjermund Cappelen. Dersom Jensen blir kjent skyldig etter tiltalen har Spesialenheten for politisaker varslet at de vil inndra pengene han fått fra Cappelen.

De har allerede beslaglagt 34.300 kroner i kontanter, som de fant bak en panelvegg i Jensens garasje.

Tjente 825 millioner

Ifølge tiltalen mot Cappelen har han tjent 825 millioner kroner på hasjsmuglingen. Han hevder også at det har gått mer penger til Eirik Jensen enn det som legges til grunn i tiltalen.

– Det er snakk om mange millioner. Det er ikke noe hokus pokus i det, vi møttes og han fikk penger, har Cappelen sagt i et intervju med NRK.

Spesialenheten for politisaker har utarbeidet en såkalt forbruksanalyse, hvor de kartlagt Eirik Jensens dokumenterte inntekter og hvor penger han har brukt i samme periode. Ifølge VGs opplysninger er konklusjonen at Jensen har hatt et overforbruk på 1,4 millioner kroner.

SMS-meldingene: «Feriemodus over hele linja»

Rettssaken mot Eirik Jensen starter 9. januar. Oslo tingrett skal da stilling til hvorvidt han har beskyttet og medvirket til Gjermund Cappelens smugling av 13,9 tonn hasj til Norge siden 2004.

Når rettssaken starter har det gått nesten tre år siden den anerkjente politimannen ble pågrepet på sin egen arbeidsplass i februar 2014.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder