Kan få 15.000-20.000 nye elever med flyktning-bakgrunn

FÅR EKSTRAJOBB: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ser for seg at flyktning-tilstrømningen kan gi 15.000 til 20.000 ekstra barnehagebarn og skoleelever de nærmeste årene. Her diskuterer Røe Isaksen engasjert med elever på Skøyenåsen skole i Oslo under et tidligere besøk. Foto: Harald Henden , VG

Skole-Torbjørns formidable utfordring: Skal lære flyktningbarna å lese norsk
- 1 av 2 innvandrerelever sliter fra før

Tilstrømmingen av barn og unge flyktninger gir også kunnskapsministeren en formidabel lekse: 15.000-20.000 nye flyktningbarn skal mestre norsk.

  • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over fire år gammel

Samtidig er halvparten av norske innvandrerelever på det laveste nivået i lesing.

Torsdag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving de neste tre årene.

En hovedoppgave blir å fortsette utviklingen der internasjonale undersøkelser viser at norske elever er blitt bedre lesere de siste årene. Men fremtiden er på ingen måte uten utfordringer.

** På nasjonale prøver i lesing på 8. trinn ligger hele 55 prosent av elever som selv er innvandrere på laveste mestringsnivå.

** På de samme leseprøvene ligger 42 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre på laveste mestringsnivå.

Les også: Annenhver innvandrer-elev dropper ut

Må komme tidligere i gang

Røe Isaksen og Kunnskapsdepartementet har med flyktninge-tilstrømmingen fått en ny oppgave å løse.

– Forutsetningen for at flere skal oppleve lesemestring på et høyere nivå er at barna kommer raskt i gang med opplæring. At flyktningebarna snakker norsk, trener på norsk, leser og bruker norsk så mye som mulig i hverdagen, sier Røe Isaksen.

Les også: Innvandrere tjener 240.000 kroner mindre enn nordmenn

– Lese- og skrivestrategien har vært planlagt lenge. Men det blir ekstra viktig å gjennomføre med den flyktningesituasjonen vi ser nå, legger han til.

Hans hovedgrep er å starte med språklæring tidligere, i barnehagen. Og få i stand et tettere samarbeid mellom barnehagen og skolen - der språk, lese- og skrivetrening går som en blå tråd gjennom hele løpet.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til skolegang for barn og unge som søker opphold i Norge med 282 millioner kroner. Hovedårsaken til endringen er en økning i antall barn og unge som bor i asylmottak eller omsorgssenter, og som har rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

Mangler barnehagelærere

Men også barnehagene må styrkes, mener Røe Isaksen.

– Nå mangler vi rundt 3700 barnehagelærere. Derfor må vi fortsatt styrke kompetansen i barnehagene. Like viktig er det å finne ut- og styrke hvordan barnehagene jobber systematisk med språkutvikling, sier kunnskapsministeren som har ansvaret for hele skoleløpet fra barnehagestart til avsluttet universitetsutdanning.

Les også: Dobling av nordmenn som vil ta imot flyktninger

– Bør barnas språkutvikling i barnehagenes kartlegges?

– Jeg mener barnehagene skal observere barnas språkutvikling og sette inn tiltak dersom noe ikke er som det skal være. Jeg ser ikke for meg obligatorisk kartlegging av alle barn, men kartlegging av de som trenger det, svarer skolestatsråden.

Vil sette skolene på prøve

Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving, skal raskt bli identifisert og fulgt opp med effektive tiltak, heter det også i departementets nasjonale lesestrategi.

Røe Isaksen er opptatt av at det haster med å forberede kommunene og skolene på at flyktningbarna og - ungdommene har rett på skoleplass og tilpasset opplæring.

– Vi har nå en ganske stor pågang av barn fra spesielt Syria og Afghanistan. Hvis dette fortsetter over flere år, vil det virkelig sette skoler og barnehager på prøve. Det vil teste vår evne til å gi nyankomne barn så god opplæring at de kan klare seg resten av livet, sier Røe Isaksen til VG.

Han understreker også at barnehage og skole er noen av de viktigste integreringsarenaene som finnes for flyktningene som nå kommer til landet.

Les også

Mer om

  1. Flyktningkrisen i Europa
  2. Skole og utdanning
  3. Oppvekst
  4. Solberg-regjeringen

Flere artikler

  1. Nasjonale prøver høsten 2015: Oslo-skolene har flest elever på øverste nivå

  2. Store forskjeller i 5.klassingers resultater i lesing og regning

  3. Budsjettlekkasje: 200 ekstra millioner til de minste elevene

  4. SV-Lysbakken: Idéløs skoleminister

  5. Flere skal få tidligere hjelp - færre vil behøve spesialundervisning

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder