TRANDUM: Mange titalls afghanske ungdommer har vært fengslet de siste ukene. Bildet er tatt da VG tilbragte 12 timer på Politiets utlendingsinternat, Trandum transittmottak, rett ved Gardermoen flyplass. Foto: Espen Rasmussen VG

Domstol: Afghaner er et barn. Sendes trolig ut lørdag

Den afghanske gutten har vært fengslet på Trandum i to uker. Borgarting lagmannsrett mener han er et barn. Likevel sendes han trolig til Kabul lørdag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Han har vært behandlet som en voksen og holdt fengslet som en voksen. Norges nest høyeste domstol mener han er et barn. Det burde fått konsekvenser, sier advokat Joar Berg Henjum.

Han ba Utlendingsnemnda om å omgjøre saken. Da fikk han avslag, men gjentok kravet fredag ettermiddag etter at lagmannsretten slo fast at han er mindreårig.

Les: UDI-lege: Minst 25 år. Barnelege: En guttunge

–Vi har prøvd det vi kan, men politiet har erklært anke og fått medhold med oppsettende virkning. Det betyr at han fortsatt ikke er løslatt. Det at lagmannsretten legger til grunn at han er et barn, bør gi grunnlag for ettertanke for de som har bestemt fremtiden til denne gutten etter å ha vurdert ham som voksen – i praksis kun på grunnlag av en omdiskutert alderstest og uten å ha møtt gutten, sier advokat Berg Henjum.

FORSØKTE Å ENDRE VEDTAK: Advokat Joar Berg Henjum. Foto: Roger Neumann VG

Tenåringen ble alderstestet i mars i år. Lege Jens Grøgaard mener han er ca. 20 år. Det kunne i følge vurderingen ikke utelukkes at han er yngre enn 18 år, men det ble ansett svært lite sannsynlig. Grøgaard utelukker alderen gutten oppga da ham kom til Norge som var 16 år og 2 måneder.

Afghaneren som har bodd på mottak i Svolvær, skal etter planen tvangreturneres til Kabul i morgen sammen med flere titalls ungdommer som ble hentet på mottak over hele landet midt i november. Han kom alene til Norge for snart ett år siden.

Jobber intenst

Nå jobber venner av ham intenst for å forhindre at han returneres til Kabul i morgen, som er planen.

Advokat Berg Henjum sier at det har vært jobbet veldig mye de siste dagene og at nøkkelen til at retten ga medhold i at han er mindreårig, er uttalelser fra flere personer som har hatt tett kontakt med gutten siden han kom til Norge.

Guttens tidligere verge har reagert sterkt på alderen han har fått etter testen. I følge dommen fra Borgarting mener hun at hans oppgitte alder er «meget sannsynlig». Hun er «sterkt uenig» i alderstesten. Hun mener at han «ser yngre ut enn flere andre gutter i alder 16 - 17 år» og mener at hans adferd og evne til å forstå er som en gutt som er «mye yngre enn 16 år.»

LES: Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

Kjennelsen fra lagmannsretten betyr at ikke skulle vært fengslet 17. november. Det er opp til Utlendingsnemnda å gjøre om på asylvedtaket.

– Spørsmålet retten i en slik sak tar stilling til er om vedkommende skal fengsles inntil en uttransport skal finne sted. Dersom det dukker opp nye momenter i en asylsak kan personen begjære om omgjøring. Det er da UNE som avgjør om det skal gis utsatt iverksettelse av vedtaket, sier Politifullmektig Camilla Granstrøm i Politiets Utlendingsenhet. Hun vil ikke kommentere planlagte uttransporter.

– Det er en linje mellom PU og UNE i slike tilfeller. Utover det kan jeg ikke si hva som skjer i den konkrete saken, sier kommunikasjonssjef Bjørn Lyster i UNE.

ANGRIPER ALDERSTESTEN: Advokat Jostein Løken har fått to klienter ut av Trandum de siste dagene. Foto: Erlend Ofte Arntsen VG

Angriper alderstesten

Kjennelsen fra Borgarting Lagmannsrett kom kort tid etter at Oslo Byfogdembete løslot advokat Jostein Løkens klient som har vært fengslet på Trandum siden 17.november.

– Gutten tok kontakt torsdag ettermiddag. Det var egentlig en umulig sak. Begjæringen om midlertidig forføyning ble levert byfogden fredag morgen. Det er et stort fremskritt at de tar argumentasjonen vår på alvor - bare så trist at så mange enslig mindreårige har blitt flydd ut allerede, sier Løken.

Torsdag kunne en annen av hans klienter forlate utlendingsinternatet. Løken har saksøkt Utlendingsnemnda på vegne av tre unge afghanere og begjært midlertidig forføyning som gjør at de kan bli i landet til saken er behandlet på nytt i retten. Løkens hovedpoenget er at UNE har lagt feil fakta til grunn da de avslo asylsøknaden. Advokaten angriper alderstesten og viser til en rekke internasjonale rapporter som svekker troverdigheten til den svært omdiskuterte alderstesten som UDI i flere år har brukt for å fastsette alder på enslige mindreårige asylsøkere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder