Statsbudsjettet i boks: KrF bønnhørt: 1000 nye lærere på plass

KrFs forslag om å få på plass 1000 nye lærerstillinger i skolen fra og med neste år, er godtatt i statsbudsjett-forliket som blir lagt frem mandag kveld.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det økte antallet lærerstillinger som var en av KrFs viktigste saker før budsjettforhandlingene tok til, er på plass i statsbudsjett-løsningen som blir presentert mandag kveld.

Les også: KrF-krav om 1000 flere lærere i barneskolen

Regjeringsvennene i KrF fikk viljen sin også ifjor da de fikk 700 lærerstillinger inn i statsbudsjettet. Derfor var det en optimistisk utdanningspolitisk talsmann, Anders Tyvand (KrF) som gikk løs på budsjettforhandlingene med et lærerløft som overgår fjorårets.

For de minste elevene

– Det er fortsatt for mange elever i skolen som får hjelp for sent. Derfor viderefører vi fjorårets satsing med enda flere lærere til de minste elevene. Da vil lærerne få bedre tid til å følge opp hver enkelt elev og tilpasse undervisningen etter alles behov, sa Tyvand til VG i oktober.

Statsbudsjett-løsningen innebærer at det tilføres 320 millioner kroner til nye lærerstillinger fra nytt skoleår, det vil si 1. august. Videre skal lærerstillingene innfases i kommunene etterhvert.

Les også: Slik ble fjorårets lærerløft fordelt

Nå har KrFs finanstalsmann Hans Olav Syversen fått med seg både regjeringspartiene og Venstre på enda en påplusning av lærere. Målet er at økt tidlig innsats i småskolen skal munne ut i to lærere i klasserommet for elevene fra 1. til 4. klasse.

Flyktninger trenger lærere

KrF valgte tidligere i høst å knytte lærerbehovet til at flyktningbarn og ungdom har rett på skoletilbud senest tre måneder etter ankomst i mottak. Skoletalsmann Tyvand sa han ville jobbe for at også kommuner som er vertskommuner for asylmottak eller som tar i mot mindreårige flyktninger, blir prioritert.

– Vi vil få en formidabel utfordring med å ta i mot flyktningebarn som har krav på skoletilbud. Det er viktig at vi har nok lærere i skolen til å kunne ta dem i mot på en god måte, sa Tyvand. Budsjettkameratene vil komme tilbake til hvordan lærerstillingene skal fordeles.

Trenger høyere lærertetthet

I likhet med flere av opposisjonspartiene har KrF lenge hatt større lærertetthet - eller færre elever pr. lærer som et hovedmål. Dette er også nå etablert i Høyre som et viktig mål i arbeidet med tidlig innsats for elevene i 1. til 4. klasse, ifølge Kent Gudmundsen (H) i Utdanningskomiteen. I flere kommuner er det fortsatt førsteklasser med langt flere elever pr. lærer enn anbefalt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder