OMSTRIDT TEMA: Lesing av koranen i kirken vil bli ett av temaene bispemøtet vil drøfte i uken som kommer. Her fra da Halvor Nordhaug ble vigslet til biskop i Bjørgvin i 2009.

OMSTRIDT TEMA: Lesing av koranen i kirken vil bli ett av temaene bispemøtet vil drøfte i uken som kommer. Her fra da Halvor Nordhaug ble vigslet til biskop i Bjørgvin i 2009. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Skal diskutere om Koranen kan leses i kirken

Vebjørn Selbekk: Resultatet av en «overtolerant kirke»

Koranen bør kunne leses i kirken dersom det gjøres på en nøktern måte, mener biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mandag skal de 12 biskopene i Norge møtes til Bispemøtet, hvor de blant annet skal diskutere kirkens møte med andre religioner, for eksempel om Koranen skal kunne brukes i forbindelse med gudstjenester, vigsler eller begravelser.

– Det er åpenbart et vanskelig terreng å manøvrere i. På den ene siden er det mange tekster i Koranen som isolert sett ikke kommer i konflikt med kristen tro. På den annen side vil det være umulig å ha et innslag i en gudstjeneste som er i konflikt med kristen tro, og med kirkerommets karakter av et hellig rom som er viet til troen på Gud, sier Nordhaug.

Kan leses «nøkternt»

I en kronikk i Vårt Land i morgen skriver Nordhaug, som i år er fungerende preses i Bisperådet, blant annet at «Kirken må kunne se sine tradisjoner i et nytt perspektiv der den kristne tro stadig oftere ikke vil være et felles ståsted for alle i samme familie», skriver avisen.

– Det som etter min mening er klart, det er at du ikke kan fremsi en korantekst som en kultisk handling, altså som en bønn eller lovprisning av Allah. Hvis man gjør det i et kristent kirkerom, så vil tilhørerne oppleve dette som forvirrende religionsblanding, sier han.

Ifølge Nordhaug er det mange av Koranens tekster som isolert sett ikke er i konflikt med kristen tro.

– Men en korantekst er aldri isolert – det er alltid en del av Koranen. Dermed vet tilhørerne at den er knyttet til den muslimske tro. Det kan imidlertid være greit å lese en tekst fra koranen, dersom den leses på en nøktern måte og det kommenteres av presten i ettertid, mener han.

Fikk du med deg?: Skulle fjerne kors fra asylmottak – nå snur UDI

Han mener at problemstillingen blir mer og mer aktuell, og at den kan gjelde både for vigsler der to familier av ulik tro møtes, i begravelser og i forbindelse med skolegudstjenester.

– Kirken er et kristent rom, og det som skjer der skal være i samsvar med kristen tro, slår han fast.

Selbekk: – Jeg er skremt

Vebjørn Selbekk, redaktør av den kristne dagsavisen Dagen, sier han derimot er «skremt» over at lesing av Koranen i kirken i det hele tatt blir diskutert.

– Hva i all verden har Koranen å gjøre i en kristen gudstjeneste? Hvis det er behov for å lese fra Koranen i en begravelse, så bør man jo ha den i en moské, mener Selbekk.

Dagen-redaktøren er urolig over det han betegner som en «defensiv holdning» fra kirken.

IKKE IMPONERT: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Hvis man snur det på hodet: dette hadde aldri blitt godtatt i en moské. Dette føyer seg inn en utvikling som har pågått i flere år. Det vi har i dag er en «overtolerant» kirke som prøver å gjøre altfor mange til lags, sier han.

Han mener aspektet om at Koranen kan leses som en lovprisning av Allah, men heller leses nøkternt og kommenteres av presten i ettertid, heller ikke henger på grep.

– For meg blir det bare en suppe. Å lære om toleranse skal være skolens oppgave, men i en gudstjeneste er det det kristne fundamentet som skal gjelde, avslutter Selbekk.

Vil også diskutere «asyldåp»

På møtet skal tilsynsmennene i Den norske kirke også vedta en veiledning til prester og menigheter om dåp av asylsøkere, skriver Vårt Land. Både prester og biskoper har i flere ­saker støttet asylsøkere som ikke blir trodd på at de har konvertert. Bispemøtet skal også drøfte såkalt «privat prestetjeneste», og hvorvidt prester kan ha sine egne praksiser, med egne takster for samtaler, bryllup og begravelser.

Senere skal bispemøtet levere sin veiledning som skal sendes til prester og menigheter i kirken. Ifølge Nordhaug er biskopene enige om hovedpunktene.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder