#Nedlasterne: Etterlyser politisk handling mot overgrepsbilder

Redd Barna og Barneombudet går hardt ut ut mot regjeringens og andre politikeres arbeid mot nedlasting av overgrep mot barn. Justisministeren mener de kaster ut uriktige påstander.

Artikkelen er over fire år gammel

– Justisminister Anundsen har ikke vært på ballen i det hele tatt, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

Redd Barna og Barneombudet mener det politiske Norge utviser for liten vilje i arbeidet mot nedlasting av overgrep mot barn. Nå går de ut og etterlyserer konkrete tiltak, og ikke bare følelser fra politikerne.

FORVENTER MER: – Det er bra at Erna blogget om nedlasterne. Vi forventer at iveren vises i statsbudsjettet. Er de virkelig villige til å gi politiet de ressursene som kreves? Hvis ikke er ikke reaksjonene troverdige, sier Kaja Hegg i Redd Barna. Foto: Privat ,

Barneombud Anne Lindboe og Redd Barnas Kaja Hegg sier de savner en sammenheng mellom de politiske uttalelsene som kom i etterkant av «Nedlasterne», og den praktiske politikken som synes i statsbudsjettet.

Les føljetongen om «Nedlasterne» her.

I sitt alternative statsbudsjett krever Redd Barna at politiet må få 10 millioner ekstra kroner for å styrke innsatsen mot nettrelaterte overgrep mot barn.

– Kripos og politiet behøver flere ressurser, og et tydeligere politisk signal om at arbeidet må gis prioritet. VGs avsløringer om nedlasterne viser hvor viktig dette er, sier Kaja Hegg hos Redd Barna.

– Ikke troverdig av statsministeren

VGs serie «Nedlasterne» har vært lest over én million ganger, og skapte store reaksjoner blant lesere og andre. Flere undret seg over hvorfor ikke politiet gjorde jobben som VG hadde gjort.

I et nettmøte med VGs lesere svarte Bjørn-Erik Ludvigsen, politioverbetjent ved Kripos, på dette. Han sa at problemet ikke var å finne saker å etterforske, men tvert imot at det var for mange saker.

FOR MANGE NEDLASTERE: – Vår utfordringer er ikke at vi ikke finner personer som kan etterforskes, vår utfordring er å velge de riktige sakene å bruke ressursene og tiden vår på, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen ved Kripos' seksjon for seksuallovbrudd. Foto: Therese Alice Sanne ,

I etterkant av VGs avsløringer av nedlastere, skrev statsminister Erna Solberg et blogginnlegg hvor hun fortalte at hun reagerte sterkt på det som kom fram: «Vi må erkjenne at slik som det er i dag, slipper både overgripere og nedlastere for lett», skriver hun.

– Erna Solberg peker på flere ting, blant annet om politiets ansvar og om forebygging. Da er vårt forslag om ti millioner kroner ekstra for å styrke etterforskningen, noe hun kan følge opp, sier han.

Også Hadia Tajik (Ap), lederen for justiskomiteen i Stortinget, lot seg sitere på at hun reagerte sterkt på VGs avsløringer om nedlasterne.

– Det er bra, det Tajik sier til VG. Og det er bra at Erna blogger om nedlasterne. Vi forventer at iveren deres i å gjøre noe vi vises i statsbudsjettet. Er de virkelig villige til å gi politiet de ressursene som kreves? Hvis ikke er ikke reaksjonene deres troverdige, sier Hegg.

– For meg oppleves det ikke som troverdig, det statsministeren skriver. Jeg tror at hun mener at det er fælt det som skjer mot barna i overgrepsfilmene, men påstanden hennes om at hun har en politikk som arbeider for å stoppe dette, blir først troverdig idet regjeringen setter av ekstra penger og mannskap, sier Hegg.

Kritiserer manglende tiltak

Forrige uke skrev barneombud Anne Lindboe en kronikk i VG. Her listet hun opp fire punkter for å ta flere personer som laster ned overgrep mot barn:

• Økte straffer

• Politiet må tvinges til å prioritere etterforskning av de som begår og laster ned grove seksuelle overgrep mot barn

• Flere etterforskere dedikert til arbeidet mot seksualovergrep mot barn

• Bedre etterforskningsverktøy

SKUFFET OVER ERNA: – Blogginnlegget til statsministeren er nok et eksempel på muren av velvilje som finnes rundt temaet overgrep og barn. Hun har ingen konkrete forslag til hvordan dette skal løses. Det ser du på statsbudsjettet, sier barneombud Anne Lindboe. Foto: Patrick da Silva Sæther ,

En økt strafferamme for nedlasting vil føre til at sakene automatisk blir høyere prioritert av politiet, mener hun. Etterforsker Ludvigsen hos Kripos forteller at det også vil kunne gi politiet flere muligheter i etterforskningen.

– Grunnet den lave strafferammen for besittelse av overgrepsmateriale er det ikke anledning til å benytte metoder som kommunikasjonskontroll, noe som kan redusere bevisene vi kan sikre oss, sa han til VGs lesere under nettmøtet.

Barnombud Anne Lindboe har imidlertid ikke fått noen reaksjoner fra det politiske miljøet om forslagene.

– Blogginnlegget til statsministeren er bare nok et eksempel på muren av velvilje som finnes rundt temaet overgrep og barn. Hun har ingen konkrete forslag til hvordan dette skal løses. Det ser du på statsbudsjettet. Det gis penger til en generell styrking av politiet, men vi må se helt spesifikke tiltak rettet mot dette. Hvis ikke får ikke barna noen hjelp, sier Lindboe.

Hun har store forventninger til at det kommer flere øremerkede midler til arbeidet mot vold og overgrep i revidert statsbudsjett.

Ber justisministeren om å instruere politiet

Både Barneombudet og Redd Barna mener at etterforskningskapasiteten til politidistriktene må styrkes. Og de må instrueres til å ta tak.

– Kripos har det fremste fagmiljøet, men det er viktig å sikre kompetansen i distriktene. Det er sørgelig hvor liten kunnskap det er om nettovergrep lokalt hos politiet, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

I 2007 ledet Grete Faremo en utredning om forebygging av internettrelaterte overgrep. Redd Barna mener justisminister Anundsen må ta initiativ til å lage en oppdatert versjon av rapporten.

– Mye har skjedd med internett siden 2007. Vi må få en oversikt over tiden vi lever i, og en plan som er tilpasset denne.

Det var på bakgrunn av Faremo-rapporten at Kripos ble gitt øremerkete midler til etterforskning av nettovergrep mot barn. Øremerkingen har fortsatt, men midlene er kun inflasjonsjustert, ikke økt. Politiet har selv advart om at de har for lite ressurser i kampen mot overgrepsbilder.

Krever nye etterforskningsteam

Barneombudets klare råd til statsministeren og hennes justisminister er følgende:

OVER HELE LANDET: I serien «Nedlasterne» identifiserte VG 78 menn som hadde laster ned overgrepsbilder. Dette kartet viser hvor i Norge de bor. Foto: ,

– De må instruere alle politidistriktene om å opprette egne team som etterforsker seksuelle overgrep og vold mot barn, og som får spesialkompetanse på dette, inkludert digital kompetanse, sier Anne Lindboe.

I dag bestemmer hvert enkelt politidistrikt om de ønsker et slikt team. Det kan det ikke lenger være, mener hun.

LES: Annett utsatt for overgrep i 1976 - fikk erstatning etter 38 år

Lindboe støtter Redd Barnas forslag om 10 ekstra etterforskningsmillioner til Kripos, men mener at kompetansen samtidig må styrkes ute i politidistriktene.

– Alt kan ikke gjøres av Kripos. Det viktigste er å styrke distriktene, hvor mesteparten av etterforskningen faktisk skjer. Derfor må regjeringen instruere de nye politimestrene i å opprette team som får midler til folk og utstyr.

Mange saker henlagt

I dag er det Kripos som sitter på de beste verktøyene for å etterforske og gå gjennom store digitale beslag, som det ofte er i nedlastingssaker. Dette er ressurser som er tilgjengelige for politidistriktene, men barneombud Lindboe forteller at det skjer for sjelden.

- SLIPPER FOR LETT: «Vi må erkjenne at slik som det er i dag, slipper både overgripere og nedlastere for lett», blogget statsminister Erna Solberg i etterkant av VGs avsløring. Her sammen med statssekretær Sigbjørn Aanes (H) på Nordisk Råd tidligere denne uken. Foto: Alf Bjarne Johnsen ,

– Det er svært sjelden politidistriktene ber Kripos om støtte i nedlastingssaker. I stedet prøver de å gjøre det selv, med resultatet at det tar svært lang tid å etterforske, og at mange blir henlagt.

– Det er alvorlig, for i beslagene kan det finnes dokumentasjon på at nedlasteren selv begår overgrep mot barn, sier Barneombudet.

Justisministeren: – De følger ikke med

Justisminister Anders Anundsen synes det er merkelig at at Barneombudet og Redd Barna kritiserer regjeringen for manglende engasjement i arbeidet mot nedlastere av overgrepsfiler.

ER ENGASJERT: Justisminister Anders Anundsen mener Redd Barna og Barneombudet bommer med sin kritikk av regjeringens arbeid mot nedlasterne. Foto: Robert S. Eik , VG

– Jeg er skuffet over at de ikke følger bedre med. Kampen mot vold og seksuelle overgrep mot barn er på topp i prioriteringen fra meg, politidirektør og riksadvokat. Det gjenspeiles også i vår dialog og vår lederoppfølging.

– Jeg synes det er oppriktig trist at de mot bedre viten kaster ut påstander om manglende engasjement. Et viktig felles engasjement fortjener mer samarbeid, oppmerksomhet og oppfølging, sier Anundsen til VG.

Han er imidlertid enig i Barneombudets fire forslag for å ta nedlasterne.

– Noe av dette har vi allerede levert på. Fra 1. oktober år har grov mishandling av barn fått en straffskjerpelse med økning fra 6 til 15 år i strafferamme. Dette synliggjør bedre alvorligheten av å begå denne grove kriminaliteten overfor barn.

Redd Barnas krav om ti ekstra millioner til Kripos for å styrke innsatsen mot nettrelaterte overgrep mot barn, vil han ikke oppfylle. Justisminister Anundsen mener styrkingen av politiet er god nok.

– Siden regjeringsskiftet har vi tilført politiet 2,7 milliarder kroner. Innenfor disse midlene er det rom for også å styrke Kripos’ arbeid på dette feltet. Dette vil vi være oppmerksomme på i vår dialog med Politidirektoratet, sier Anundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder