BELTEKAOS: Helsemyndighetene har ikke oversikt over hvor ofte man bruker belter i barne- og ungdomspsykiatrien. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Helsepolitikere etter VG-avsløring: Vil fjerne beltesenger fra ungdomspsykiatrien

Barn og beltesenger hører ikke sammen, mener barneombudet - og får støtte fra en rekke helsepolitikere på Stortinget. Krf krever beltesengene fjernet umiddelbart.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har kartlagt bruken av mekaniske tvangsmidler som belteseng og transportbelter i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Ifølge de offisielle tallene fra Norsk pasientregister (NPR) ble tvangsmidlene brukt bare fire ganger i fjor. Nå kan VG avsløre at det reelle tallet er mer enn 20 ganger så høyt - 85.

Barneombud Anne Lindboe reagerer svært kraftig på VGs avsløring, og ber helseminister Bent Høie umiddelbart gripe inn.

Les også: Natalie ble lagt i belter da hun ikke ville sove

Lindboe er også kritisk til at man i det hele tatt bruker belter på ungdommer:

– Jeg mener beltesenger ikke hører hjemme på barne- og ungdomsinstitusjoner. Barn og beltesenger hører ikke sammen, og vi ser at det er mange institusjoner som klarer seg uten. Frykten vår er at beltesengene blir en enkel løsning på et vanskelig problem, sier Lindboe til VG.

Vil fjerne beltesenger

Barneombudet får støtte fra en rekke helsepolitikere:

– Dette er svært alvorlig, og Høie bør redegjøre for Stortinget. Hele psykiatrifeltet er uten kontroll når det gjelder tvangsrapportering. Dette kan ikke få fortsette, Stortinget må ha korrekte tall å forholde seg til, mener Kjersti Toppe (Sp) til VG.

REAGERER KRAFTIG: Barneombud Anne Lindboe mener barn og belter ikke hører sammen. Foto: Patrick Da Silva Sæther VG

– Er du enig med barneombudets utspill om at beltesenger ikke har noe å gjøre i BUP?

– Ja, svarer Toppe.

– Det kan tenkes situasjoner hvor det er fare for eget liv, men da bør det settes inn mer personlige ressurser, og ikke belter.

VGs kartlegging viser at flere av helseforetakene har tatt et bevisst valg om å fjerne beltesengene fra sine barne- og ungdomsinstitusjoner, mens andre bruker dem regelmessig i håndteringen av psykisk syke tenåringer.

– Vår politikk har vært at vi skal klare dette uten bruk av tvang, sier avdelingsoverlege Jan Egil Wold, ved BUP Helse Nord-Trøndelag, som mottar mellom 80 og 100 barn på akuttavdelingen i Levanger hvert år.

– Dette har vært en målsetting i utvikling av en human barnepsykiatri.

– Henger ikke på greip

POLITIKER: Kjersti Toppe (Sp) mener helseminister Bent Høie må redegjøre for VGs avsløringer i Stortinget. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Sykehuset Østfold fjernet beltesengene i barne- og ungdomspsykiatrien for ett og et halvt år siden. Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital i Trondheim og Vestre Viken opplyser alle til VG at det ikke ble brukt mekaniske tvangsmidler i BUP i 2014 og 2015.

Ved Ahus, Helse Stavanger, Helse Møre og Romsdal og Universitetssykehuset Nord-Norge ble det til sammen brukt belter på tenåringer over 300 ganger i løpet av 2014 og 2015.

Krfs Olaug Bollestad svarer følgende på spørsmål om beltesenger bør fjernes fra BUP:

– Umiddelbart!

– Dette henger ikke på greip – at bruken av tvang er så stor og i tillegg ikke blir rapportert. Her forventer jeg at Høie tar tak. Det holder ikke mål slik det er nå, sier Bollestad videre.

– Systemet er sykere enn pasientene

Venstre-politiker Kjetil Kjenseth kaller VGs avsløringer for «hårreisende».

– Her er det systemet som svikter, og det virker som systemet er sykere enn pasientene, sier Venstre-politiker Kjenseth til VG.

– Jeg håper derfor Stortinget støtter Venstre i at det er behov for en utredning av tvangsbruken overfor barn og unge. Vi bør også se på om beltesenger overhodet hører hjemme i BUP.

TRANSPORTBELTER: Brukes til å holde pasienten i belter, samtidig som man kan bevege seg friere. Foto: Jørgen Braastad VG

VG har tidligere avslørt at hver fjerde beltelegging i voksenpsykiatrien aldri blir rapporter til helsemyndighetene, slik sykehusene er pålagt å gjøre.

Les også: Holdes i belter i hundrevis av timer

Venstres har fremmet et såkalt dokument8-forslag for Stortinget, der de ber Stortinget instruere helseministeren til å iverksette en granskning av norsk psykiatri. Forslaget skal behandles politisk til høsten.

– Enda verre er det at forskjellene mellom BUP-ene er så store. Det vitner om en sektor som ikke driver systematisk læring og ikke evner å implementere ny kunnskap. På barn og unges vegne er jeg veldig bekymret, sier Kjenseth.

Helsepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Ruth Grung, krever at barne- og ungdomspsykiatrien blir et hovedområde når helseministeren skal nedsette et psykiatriutvalg.

Venter på svar fra Høie

– Da forrige psykiatriutvalg konkluderte i 2011, valgte de ikke å inkludere barne- og ungdomspsykiatrien fordi det var for vanskelig og tidkrevende. Da valgte man i stedet å gjøre ingenting, sier Grung til VG.

Leger slår alarm: Frykter sykere og farligere pasienter

– Det kan virke som jo mer sårbare grupper man skal rapportere om, jo mindre rettssikkerhet og oppmerksomhet får feltet. Det holder ikke.

I spørretimen 16. mai i år stilte Ruth Grung to spørsmål til helseministeren om VGsavsløringer i voksenpsykiatrien. Her lovet han at stortinget ville få fremlagt et stort lovarbeid på feltet før sommeren.

– Da oppfattet jeg at helseministeren tok dette på alvor, men når har det gått fire uker og dersom dette skal komme før sommeren som lovet, så begynner han å få dårlig tid, sier hun.

Førstkommende fredag 17. juni er siste gang stortinget er samlet før sommerferien. Nå har Grung sendt et skriftlig spørsmål til helseministeren der hun purrer på løftene.

Helseminister Bent Høie har ikke hatt mulighet til å kommentere saken selv, men statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet kaller VGs avsløring alvorlig:

Det er ekstra alvorlig og bekymringsfullt at vi ikke har oversikt over tvangsbruken overfor denne sårbare gruppen. Det er ikke aktuelt å vente lenger på at helseforetakene får rapporteringen i orden – de reelle tallene skal legges frem. Dette har statsråden kommunisert svært tydelig, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en epost til VG.

Vil følge opp

Er det tilstrekkelig å skylde på dårlige datasystemer når man ikke har en nasjonal oversikt over hvor ofte barn og ungdom legges i belter?

– Nei. Det er fullt mulig å rapportere korrekt innenfor dagens system.

Barneombudet sier helseministeren ikke kan leve med VGs avsløringer. Vil helseministeren sette i gang tiltak?

– Departementet vil be om å få en tidsplan fra de regionale helseforetakene for rapportering av komplette tvangsdata for alle pasientgrupper , sier Erlandsen – og legger til at dette vil bli fulgt opp på et oppfølgingsmøte med de regionale helseforetakene 22. juni.

–Vil helseministeren fjerne beltesenger fra BUP?

– Bruk av belter og andre mekaniske tvangsmidler er forbudt overfor unge under 16 år i norsk psykiatri. Men, det er ulikheter i praksis. Dette handler om bevisste veivalg. Regjeringen skal om kort tid sette ned et lovutvalg som skal gjennomgå tvangsregelverket på helse- og omsorgsområdet. Utvalget skal også se på regelverket for bruk av tvang overfor barn og unge i psykisk helsevern, noe som er løftet fram i utvalgets mandat.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder