Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene

Bompengeselskapene har brukt store summer på høye lønninger, alkohol og konsulentbruk. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kaller det uakseptabelt.

  • NTB
Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

NRK har gjennomgått regnskapene til de fem nye, regionale bomselskapene for de siste tre årene. Funnene viser at bilistenes bompenger har gått til mye mer enn kun finansiering av vei.