SNART ER OPPGJØRET I GANG: Fellesforbundleder Jørn Eggum (t.v.) og leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ligger an til å lede an i vårens lønnsoppgjør. I dag ble tallgrunnlaget for oppgjøret lagt frem. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Offentlige ansatte sprengte rammene i fjor - kan gi heftig oppgjør i år

Offentlige ansatte sprengte rammen for lønnsoppgjøret i fjor. Det kan gi et vanskelig oppgjør i år. - Det er ikke nødvendig med et oppgjør over tre prosent i år, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO).

 • Bjørn Haugan

De foreløpige lønnstallene fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) ble lagt frem mandag: Tallene forteller om lønnsøkningen for ulike grupper i Norge i fjor.

De viser at lønnsveksten i fjor endte på 3,4 prosent - altså 0,2 prosent mer enn rammen som partene ble enige om: Rammen for oppgjøret i industrien endte på 3,2 prosent, som skulle bli lagt til grunn for oppgjørene i de andre sektorene.

Men nå viser det seg at industrien var meget moderat, mens spesielt statsansatte stakk av, med 3,8 prosent.

Dette fikk de ulike gruppene i lønnsvekst i fjor (prosent):

Industriarbeider 3,1

Industrifunksjonærer 3,0

Finans 3,4

Handel 3

Statsansatte 3,8

Kommuneansatte 3,5

Helseforetakene 3,4

VG har tidligere i år vist at arbeidstakere i Norge kan ligge an til en lønnsvekst på minst 15 000 kroner.

God reallønnsvekst

TBU-rapporten som kom i dag, anslår at prisveksten neste år blir på 1,5 prosent.

Det betyr at arbeidstakerne uansett ligger an til å få en god reallønnsvekst, altså at lønningene stiger mer enn prisene.

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) sier at de nye tallene forsterker hans krav om at oppgjørets rammer ikke kan gå over tre prosent i år.

– Med en anslått prisvekst på 1,5 prosent, vil arbeidstakerne få en meget god reallønnsvekst selv om vi ikke ser tre-tallet i årets oppgjør. Men det kommer til å bli krevende fordi statsansatte fikk mye mer enn våre industriarbeidere i fjor. Det er uheldig og kan bidra til å gjøre årets oppgjør unødvendig komplisert.

Eggum: - Lier-Hansen har et poeng

Han viste tidligere i februar blant annet til at lønningene i land vi konkurrerer med, var lavere enn de norske i fjor.

– Lønnsveksten i OECD-landene ble anslått til 3,3–3,4 prosent i 2019. Det endte på 2,9 prosent. Det betyr at norsk industri tapte konkurranseevne i oppgjøret i 2019, da rammen var 3,2 prosent i vårt oppgjør. Det går ikke over tid, sa han.

– Dagens TBU-rapport viser at timelønnskostnadene i Norge ligger 33 prosent over timelønnskostnadene i EU. Det er vi nødt til å ta inn over oss, sier han til VG.

Fellesforbundleder Jørn Eggum sier seg delvis enig.

– Lier-Hansen har et poeng og vi må være oppmerksomme på denne utfordringen. Når det er sagt er det mange i offentlig sektor som tjener for lite og må løftes. Hovedorganisasjonene har et ansvar for helheten og må ta dette på alvor, sier Eggum.

Kamp rundt tre prosent

Spørsmålet er om Lier-Hansen greier å presse rammene for årets hovedoppgjør under tre prosent.

Andre forhold spiller også inn: Hvis Norsk Industri (NHO) er villige til å gi etter i et par prinsippielle spørsmål, vil det være lettere for dem å få gjennomslag for et oppgjør ned mot tre prosent ramme.

les også

Slik gikk det i fjor

Det gjelder blant annet en kamp om offshoretillegg og det såkalte Follum-hullet, hvor eldre arbeidstakere mistet AFP da bedriften ble lagt ned: De mistet AFP-pengene fordi de ikke jobbet i en AFP-bedrift på slutten av arbeidslivet.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa til NTB søndag at det er store forventninger blant medlemmene om «at det er deres tur og at de skal ha sin rettferdige del av kaka».

Han viste blant annet til voksende ulikhet i Norge.

LO avholder sitt representantskapsmøte imorgen, hvor de legger frem sine generelle krav til vårens lønnsoppgjør.

Det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, har gått inn for at årets forhandlinger skal skje forbundsvis og ikke sentralt av LO.

Det betyr at det ligger an til at Fellesforbundet leder an i årets oppgjør, hvor Stein Lier-Hansen og Norsk Industri i NHO blir motparten.

Ord og uttrykk i oppgjøret

Her er forklaringer på faguttrykk knyttet til lønnsoppgjør.

Frontfagene er utvalgte industriområder i konkurranseutsatt sektor, hvor bedriftene må tilpasse lønnsøkningene til nivået i bedrifter de konkurrere med i utlandet.

Det tekniske beregningsutvalget (TBU): Tvalget som jobber med det statistiske grunnlaget for lønnsoppgjørene, ledet av administrerande direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå. Disse er med i utvalget.

 • Akademikerne
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Finansdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke 
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Reallønnsvekst: Er lønnsveksten etter at prisstigningen er trukket fra. Blir prisstigningen høyere enn lønnsveksten, inntrer en reallønnsnedgang. Det kan skje i dårlige tider med økende/høy arbeidsledighet, som i 2016 da reallønnsnedgangen ble på 1,9 prosent.

Hovedoppgjør: Lønnsoppgjør annethvert år, hvor man både forhandler om lønn og revidering av tariffavtalene: I 2018, 2020, 2022 osv.

Mellomoppgjør: Er mellom hovedoppgjørene, hvor man i hovedregel bare forhandler om lønnsjusteringer: I 2019, 2021 osv.

Avtalefestet pensjon (AFP): Innført i tariffoppgjøret i 1988. Det er en tidligpensjonsordning som kommer oppå tjenestepensjon og folketrygdens pensjonsordning. Justert flere ganger, blant annet i forbindelse med pensjonsreformen i 2011, da levealdersjusteringene ble innført, som gjør at alle må stå lenger i jobb for å få de samme pensjonsytelsene.

OECD-landene (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling): 36 land, i hovedsak vestlige, som samarbeider om og analyserer økonomiske og sosiale problemstillinger.

Tariffavtale: En avtale mellom en fagforening ansatte er medlem av og en arbeidsgiverforening/arbeidsgiver, om arbeids- og lønnsvilkår.

Mer om

 1. Lønnsoppgjør
 2. Arbeidsliv
 3. Stein Lier-Hansen
 4. Norsk Industri
 5. NHO
 6. Fellesforbundet
 7. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

 1. Lønnsoppgjøret: Du kan få minst 15.000 kroner

 2. NHOs lønnskrav: – Vi må se to-tallet

 3. Det blir ikke streik - 1,7 prosent lønnsvekst

 4. Historisk: Lønnsoppgjøret utsettes

 5. Brudd i meglingen i lønnsoppgjøret – disse tas ut om det blir streik

Fra andre aviser

 1. Korona utsatte lønnsoppgjøret: LOs lønnsgeneral nevnte ikke økt kjøpekraft med ett ord

  Aftenposten
 2. Det blir ikke streik - 1,7 prosent lønnsvekst

  Aftenposten
 3. Norsk Industri-general: – Vi trenger egentlig å forhandle lønna ned

  Aftenposten
 4. Fellesforbundet avviser NHOs «null, null, null»

  Aftenposten
 5. Fellesforbundet trosser oljeprisfall, virus og børskrakk – vil kreve minst 3 prosent lønnsvekst

  Aftenposten
 6. Industriens eiere har fått to ekstra kort på hånden inn i lønnsoppgjøret

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no